Humlegård: Varslersaken må sendes til spesialenheten

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil at Spesialenheten for politisaker skal vurdere behandlingen av varsleren Robin Schaefer. Han varsler også flere nasjonale tiltak, og opplyser at Geir Gudmundsen ikke får komme tilbake som politimester.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård varsler opprydning i politiet etter Monika-saken.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Advokatfirmaet Wiersholms rapport om behandlingen av varslere i Hordaland politidistrikt er den tredje vurderingen i kjølvannet av Monika-saken.

Etter å ha fått kritikk av advokatfirmaet, riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker, erkjenner politidirektør Odd Reidar Humlegård at politiet har en jobb å gjøre.

– Disse tre rapportene sammen viser at må jobbe mer systematisk for å bedre rutiner og arbeidsforhold. Det må gjøres i hele etaten. Det er ikke bare Hordaland som må lære av dette, men hele politiet. Det må gis høyeste prioritet, også nasjonalt, sier Humlegård.

Wiersholm-rapporten konkluderer med at politimannen Robin Schaefer varslet forsvarlig om feil i etterforskningen, og at arbeidsgiveren hans brøt arbeidsmiljøloven i håndteringen av ham som varsler.

Humlegård mener Schaefer-saken må sendes til Spesialenheten for politisaker, som deretter må vurdere straffereaksjoner.

Gudmundsen kommer ikke tilbake

Geir Gudmundsen

Politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, vil ikke trekke seg. Han får likevel ikke komme tilbake i stillingen.

Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Humlegård opplyser samtidig at Geir Gudmundsen ikke kommer tilbake som politimester.

– Han er innbeordret til Politidirektoratet, og vil fortsatt bli der, sier Humlegård.

Gudmundsen sa tidligere i dag gjennom sin advokat, John Christian Elden, at han ikke vil tre av som politimester.

Konstituert politimester John Reidar Nilsen fortsetter i stillingen inntil det blir ansatt ny politimester i det nye politidistriktet i vest.

Vurderer egen varslingsgruppe

Humlegård vil nå vurdere flere endringer på nasjonalt plan, deriblant en egen gruppe som skal se på varslingssaker, eller muligheten til å sende saken til et annet distrikt for å få sett på den med nye øyne.

I tillegg skal kunnskapsnivået heves i alle politidistriktene.

– Mye gikk galt i Monika-saken. Schaefer hadde bare gode intensjoner da han pekte på vesentlige mangler i etterforskningen. Han hadde gode grunner til å så tvil om kvaliteten, og innspillene skulle vært tatt imot og fulgt opp på en annen måte av ledelsen. Det har ikke vært tilstrekkelig åpenhet for kritikk og innspill i Hordaland politidistrikt, sier han.

Humlegård beklaget igjen ekstrabelastningen Monikas mor og familie ble utsatt for, og sier han vil forsøke å møte moren for å gå gjennom saken med henne.

Monika i Bergen

Monika Sviglinskaja (8) ble drept. Politiet i Hordaland henla først saken som selvmord.

Foto: Privat / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger