Hopp til innhold

Politiledelsen i Hordaland får kraftig kritikk

Gruppen som har gransket Hordaland politidistrikts håndtering av varslerne i Monika-saken, konkluderer med at den øverste ledelsen har brutt arbeidsmiljøloven. Varsleren Robin Schaefer gis full støtte.

Geir Gudmundsen og Fløystad i bakgrunnen

KRASS KRITIKK: Ledelsen i Hordaland politidistrikt får knusende kritikk i rapporten som ble lagt fram i dag. Avbildet er politimester Geir Gudmundsen (t.v.) og visepolitimester Gunnar Fløystad.

Foto: Hommedal, Marit / NTB Scanpix

Dette er hovedkonklusjonene:

  • Etterforsker Robin Schaefer varslet forsvarlig.
  • Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven ved sin opptreden etter varslene.
  • Arbeidsgiver fulgte heller ikke Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.
  • Arbeidsgiver sørget ikke for at Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig.

Advokatfirmaet Wiersholm har hatt oppdraget med å granske seks varsel fra fire ansatte ved Hordaland politidistrikt. Det er Justisdepartementet som har bedt om rapporten, som ble lagt fram i dag.

I den får den øverste ledelsen i Hordaland politidistrikt krass kritikk, mens Robin Schaefer gis full støtte.

Advokat Jan Fougner, som har ledet arbeidet med rapporten, kaller Schaefers handling for «et skoleeksempel på hvordan man skal varsle».

Monika i Bergen

DREPT: Monika Sviglinskaja (8) ble drept, politiet i Hordaland henla først saken som selvmord.

Foto: Privat / NTB scanpix

– Ble utsatt for gjengjeldelse

Ledelsen i politidistriktet burde ifølge rapporten ha behandlet politimannen Robin Schaefer som en varsler, med det vernet som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Wiersholm påpeker at Schaefer varslet om «alvorlige, kritikkverdige forhold knyttet til Hordaland politidistrikts evne til å løse sine grunnleggende oppgaver».

Wiersholm mener Hordaland politidistrikt ikke sørget for å beskytte ham mot gjengjeldelse, som isolering eller marginalisering, etter at han varslet.

«Kombinasjonen av et for dårlig ytringsklima, og det forhold at Hordaland politidistrikt feilaktig unnlot å behandle Schaefer som varsler både etter loven og etter politidistriktets egne regler, skapte en stemning som etter kort tid ledet til at Schaefer opplevde å gå fra å varsle om et problem, til selv å bli et problem,» heter det i rapporten.

Wiersholm slår fast at Hordaland politidistrikt burde ha forstått at Schaefer gradvis ble marginalisert, og til slutt ble syk av det, men at de likevel ikke tok kontakt med ham eller gjorde noe for å motvirke denne marginaliseringen.

Tvert imot slås det fast at politidistriktets øverste ledelse opptrådte aktivt unnlatende selv etter at Schaefers bekymringer viste seg å stemme, og etterforskningen av Monika-saken ble gjenopptatt.

«Resultat av feilvurderinger av enkeltpersoner»

Robin Schaefer

VARSLET: Robin Schaefer er politietterforskeren som ved en tilfeldighet oppdaget grove feil og mangler ved etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Foto: Helge Skodvin / Vigmostad og Bjørke forlag

Det konkluderes også med at Schaefers arbeidsmiljø ikke var forsvarlig etter at han varslet, og at han ble utsatt for gjengjeldelse, noe som bryter med arbeidsmiljøloven.

«At Schaefer ble utsatt for gjengjeldelse er etter Wiersholms oppfatning ikke først og fremst et resultat av systemsvikt, men av feilvurderinger begått av enkeltpersoner,» heter det i rapporten.

Kritikken retter seg spesielt mot politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og politiadvokat Sidsel Isachsen.

Det blir vektlagt at de ikke støttet eller fulgte opp Schaefer, at de ikke tok kontakt med ham og forsikret ham om at han ikke trengte å frykte å miste jobben, og at Schaefer tvert imot opplevde å få munnkurv, bli straffet for å ha engasjert seg og stemplet som illojal.

«Fokuset var på varsleren og ikke på varselet, slik det burde ha vært ved en saklig og forsvarlig håndtering,» står det i rapporten.

Wiersholm slår fast at det er politimesteren som både faktisk og rettslig har det øverste ansvaret for de feilene som er begått.

«Vanskelig å forstå at politimesteren stiller seg slik»

I rapporten kommer det frem at da representanter for Wiersholm intervjuet visepolitimester Fløystad og politimester Gudmundsen, ble det klart at de verken hadde snakket med Schaefer om saken, eller hadde lest boken hans «Monika-saken, min historie – fra drapsetterforsker til varsler», som han ga ut i februar.

Wiersholm mener det at de ikke hadde lest boken, illustrerer av Hordaland-politiets øverste ledelse ikke tok varselet og oppfølgingen av det på tilstrekkelig alvor, og heller ikke hadde den nødvendige omsorgen for Schaefer.

«Det er vanskelig å forstå at politimesteren bevisst stiller seg slik at han vet mindre om en underordnets situasjon enn enhver annen tilfeldig leser av boken,» heter det i rapporten.

Avviser kritikken

Påtaleleder i Monika-saken og seksjonssjef for påtaleenhet, Sidsel Isachsen, er ikke enig i kritikken mot henne som kommer fram i rapporten.

– Rapporten legger opp til at Isachsen ikke foretok en åpen og reell vurdering av Schaefers anførsler, og det mener vi bestemt at hun gjorde, og at hun i samråd med andre på saken falt ned på en konklusjon etter beste overveielser, sier hennes advokat Svein Holden.

Alle de involverte i saken skal ha lest rapporten i går.