Slik advarte Monika-varsleren sjefene om manglende etterforskning

Et notat med konkrete feil og mangler i Monika-etterforskningen gikk fra etterforskeren Robin Schaefer allerede den 6. januar i fjor. Nå står han fram, og trykker dokumentet i sin helhet i ei fersk bok om saken.

Robin Schaefer og boka med notatet han sendte til sjefene
Foto: Helge Skodvin

Dokumentet etterforskeren sendte gikk til slutt hele veien opp til politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen.

Svaret politietterforskeren fikk etter å ha ropt varsko, var at den samme kollegaen som tidligere hadde henlagt saken, skulle se på det Schaefer hadde skrevet.

Etter en stund konkluderte den samme personen med at «det ikke var grunnlag for ny etterforskning».

– Det var trist at Monika døde. Da var det ikke bedre at saken ble henlagt som et selvdrap, når jeg mente at hun tvert om var drept, sier Schaefer til NRK.

I boken han nå gir ut forteller Schaefer om hele veien fra han første gang kom borti den henlagte saken, til han over et halvt år senere kunne se at en mann bli siktet for å ha drept den åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

– Jeg bestemte meg for å forsøke å få tatt opp saken på nytt. Koste hva det koste vil, sier etterforskeren til NRK.

– Alvorlige mangler og alt tydet på drap

– Slik jeg leste Monika-saken var det på ingen måte belegg for å si at det var selvdrap. Jeg mente, og mener fortsatt, at noen må ha tatt livet av henne, sier han.

I boken skriver Schaefer at han etter å ha diskutert saken med sin seksjonsleder skrev en rapport som ble sendt oppover i systemet. Han ønsket ikke at noen skulle stilles i dårlig lys, fremholder han, og skriver videre at han formulerte «en rund og uangripelig rapport hvor jeg foreslo at saken skulle gjenopptas».

Les hele notatet: Monika-saken - notat fra Robin Schaefer, datert 6. januar 2014

Her påpeker han flere logiske brister. Blant annet:

 • Det at man ikke greier å finne spor på åstedet, utelukker
  ikke at det kan ha vært en eller flere gjerningspersoner der.
 • Selv om det ikke er tegn til kamp, kan en voksen person ved
  hjelp av trusler gjøre mye mot et barn uten å møte motstand.
 • Beltet har DNA fra Monika. I tillegg en liten del av en annen
  DNA-profil. Den kan være fra en gjerningsmann.
 • Det fremstår som litt uklart for meg hvorfor man fastslår
  under oppsummeringen med mor til avdøde at ingen har
  reagert på personer i områ det, når to vitner har gjort det.

Tre hypoteser

I rapporten oppsummerer Schaefer med tre mulige hypoteser:
Frivillig, ulykke/sykdom eller straffbar handling.

Han mener det er lite sannsynlig at åtteåringen har fingert et innbrudd og tatt sitt eget liv.

Han mener også det er lite sannsynlig at hun har dødd under lek og konkluderer dermed med at den tredje hypotesen er den mest sannsynlige: Jenta døde som følge av en straffbar handling.

Schaefer påpeker at det også er tre anmeldte saker som har relevans i denne saken. Nemlig at åtteåringens mobiltelefon var blitt meldt stjålet, at det var stjålet smykker fra boligen og at det var blitt meldt ifra om en skremmende oppringing hvor en navngitt person sier han vet hvem som drepte Monika.

– Ingen av disse sakene var lagt inn i den opprinnelige saken, skriver han.

Schaefer avslutter sin interne rapport med å anbefale 21 nye etterforskningsskritt. Men saken ble altså henlagt nok en gang og ikke tatt fram før prosessen begynte å skrive om den.

Politimesteren henviser til granskinger

Politimester Geir Gudmundsen
Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt har beklaget at etterforskningen i Monika-saken ikke ble gjenopptatt tidligere.

– Det er klart at jeg ser at politidistriktet og politimesteren tidligere skulle vært inne og gjenopptatt saken, sier Gudmundsen.

Han vil derimot ikke gå inn og kommentere detaljer om påståtte mangler i etterforskningen.

– Det er temaer som vil være grunnlag for granskinger, sier Gudmundsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger