– Et skoleeksempel på hvordan man skal varsle

Hordaland politidistrikt kunne ikke sine egne regler, og frøs ut varsleren Robin Schaefer, sier advokat Jan Fougner.

Jan Fougner

Advokat Jan Fougner refser ledelsen i Hordaland politidistrikt for behandlingen av varsleren Robin Schaefer i kjølvannet av Monika-saken.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Fougner er utvalgsleder i advokatfirmaet Wiersholm, som har fått i oppdrag av Justisdepartementet å granske seks varsler fra fire ansatte ved Hordaland politidistrikt.

Rapporten kommer med kraftig kritikk av ledelsen i Hordaland-politiet, deriblant politimester Geir Gudmundsen, for håndteringen av Monika-saken og politimannen Robin Schaefer, som varslet om grove feil og mangler ved etterforskningen.

Monika i Bergen

Monika Sviglinskaja (8) ble drept. Politiet i Hordaland henla først saken som selvmord.

Foto: Privat / NTB scanpix

Rapporten gir Schaefer medhold i at han varslet forsvarlig og at arbeidsgiveren hans brøt arbeidsmiljøloven i håndteringen av ham som varsler.

– De har ikke forstått reglene. Det er helt klart at dette var et lojalt varsel, det var saklig og fornuftig. Det var et skoleeksempel på hvordan man skal varsle internt, sier Fougner.

– Dårlig ytringsklima

Rapporten konkluderer med at Hordaland politidistrikt ikke fulgte sine egne regler for varsling, og at de ikke sørget for å beskytte ham mot gjengjeldelse. Dette skyldes feilvurderinger begått av enkeltpersoner, heter det.

– Det var et dårlig ytringsklima. Det skapte en negativ stemning som ledet til at Schaefer gikk fra å varsle om et problem, til å oppleve å bli problemet. Han fikk ikke respons, ingen tok kontakt med ham. Han var redd for å miste jobben, og ble syk. Til tross for dette unnlot arbeidsgiver å ta kontakt med ham, sier Fougner.

Advokatene slår fast at politiledelsen opptrådte aktivt unnlatende selv etter at etterforskningen av saken ble gjenopptatt.

Rapporten bygger på dokumenter og intervjuer med 29 berørte og vitner, noe som utgjorde 1500 sider med samtaler og referater.

Advokatfirmaet har gitt en juridisk vurdering og rettsråd, og Fougner understreker at det ikke er en dom eller en konklusjon som har rettslig virkning. Rettsrådet gjelder kun behandlingen av Robin Schaefer, men Wiersholm har også sett på tre andre varslingssaker i lys av hans situasjon.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger