Politileder sier opp etter Monika-saken

Rigmor Isehaug innrømmer at Monika-saken er medvirkende til at hun slutter som avdelingsleder i Hordaland-politiet.

Rigmor Isehaug

Rigmor Isehaug støttet varsleren Robin Schaefer i å få Monika-saken gjenopptatt. Hun ble i stedet bedt om å få holde seg unna saken.

Foto: NRK

Rigmor Isehaug slutter som leder for vold- og sedelighetsavdelingen, etter å ha vært 37 år i politiet, melder BA.

Hun var lenge sjef for Robin Schaefer, varsleren som sa ifra om grove feil i etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Isehaug har vært en av flere sentrale personer i oppvasken etter varsler-saken og den første politietterforskningen av dødsfallet.

Hun har vært en av Schaefers støttespillere i kampen for å få etterforskningen gjenopptatt. Hun videresendte Schaefers rapport til ledelsen i politidistriktet, og anbefalte å sende saken til Kripos for ny gjennomgang. Hun ble i stedet bedt om å be Schaefer holde seg unna.

BAKGRUNN: – Flere ledere støttet varsleren – ble overprøvd

– Jeg har mistet stå på-viljen

Isehaug innrømmer overfor BA at Monika-saken har vært medvirkende til at hun sier opp.

– Jeg er så heldig at jeg har den muligheten til å gå av når jeg fyller 57 år, og da benytter jeg meg av den.

– Jeg har kommet til at nok er nok. Jeg føler jeg har mistet stå på-viljen og motivasjonen det siste halvannet året. Dette knytter seg opp til forsøkene på å få Monika-saken gjenopptatt, forklarer Isehaug.

Hun leverte oppsigelsen i mars, og slutter i jobben i juni. Bergens Tidende har fått innsyn i hennes oppsigelse::

Olav Valland

IKKE OVERRASKET: – Jeg respekterer de vurderinger og den avgjørelsen hun har tatt, sier politistasjonssjef Olav Valland.

Foto: Mari Stafsnes Osland / NRK

«Mine snart 37 år i politietaten har jevnt over vært en arbeidsplass jeg har trivdes i og vil se tilbake på med glede. Imidlertid har siste års hendelser etter hvert blitt en for stor belastning for meg personlig»

Politistasjonssjef Olav Valland var blant de første som fikk vite det:

– Sånn sett kommer det ikke overraskende. Men det er alltid leit å miste gode kolleger, og det er det også i dette tilfellet. Jeg respekterer de vurderinger og den avgjørelsen hun har tatt, sier han til NRK.

Robin Schaefer

STØTTET: Varsleren Robin Schaefer var den som kjempet for å få Monika-saken gjenopptatt. Rigmor Isehaug var hans leder og støttespiller.

Foto: Helge Skodvin

Støttet varsleren i kampen

Isehaug stilte til et større intervju med Politiforum i februar. Der fortalte hun hvordan hun ble bedt om å holde seg unna saken.

– Både politistasjonssjefen og jeg støttet hans politifaglige argumenter både skriftlig og muntlig. Dette gikk til sakens påtaleansvarlige og videre til visepolitimester og politimester, sa hun da.

Men hun opplevde ikke å bli hørt.

– Jeg følte jeg sto ganske maktesløs i å følge opp det som videre skjedde.