Hopp til innhold

Høyreekstremister over hele landet

– Dagens høyreekstreme finnes i alle samfunnslag i Norge fra arbeidsledige til professorer, det er både menn og kvinner. Truslene fra dem blir stadig grovere, mener eksperter.

Bildekollasj til sak om ytre høyre-miljøer

PST advarer mot at trusselen fra høyreekstreme miljøer er økende i sin nye trusselvurdering for 2016.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Trusselen fra det høyreekstreme miljøet er økende, sa Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da de i går la frem trusselvurderingen for 2016.

En utvikling ekspertene på det høyreekstreme miljøet har sett over tid.

Forfatter Øyvind Strømmen

HØYREEKSTREMISTER PÅ NETT: Journalist og forfatter Øyvind Strømmen har i en årrekke fulgt med på det høyreekstreme miljøet på nettet

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Derfor er det viktig å slå hull på mytene om at den typiske høyreekstreme personen er en stusslig arbeidsledig mann alene i en kjeller i byen eller på bygda. Det er både arrogant og feil, sier journalist og forfatter Øyvind Strømmen.

Han har over flere år kartlagt kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøer på internett.

Finnes over alt

I dag finner man folk med ekstreme meninger og holdninger over hele landet. Felles for dem er at de ytrer seg på nettet. Det er både kvinner og menn, med noe overvekt av menn. De er i alle alderskategorier og mest høyst ulike bakgrunner.

Tore Bjørgo

ALVORLIGE TRUSLER FRA HØYREEKSTREME: Tore Bjørgo, leder for senter for ekstremismeforskning på UiO var en av ekspertene som uttalte seg under terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett 2012.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi ser både arbeidsledig, høyt utdannede og kriminelle, sier Øyvind Strømmen.

Han får støtte fra Tore Bjørgo, leder for senter for ekstremismeforskning på UiO.

– Det er et bredt spekter av folk som i åpent landskap på nett promoterer vold, kommer med konspirasjonsteorier og er imot muslimer, sier Bjørgo.

Dårlig organisert

Ifølge Strømmen består de organiserte miljøene, som kan kalles høyreekstreme, av noen nynazister, enkelte av dem er tilknyttet «Den norske motstandsbevegelsen» eller Nordfront.

Han ser også tendenser til at gamle nynazister samler seg. Enkelte er tilknyttet Vigrid, som baserer sin ideologi på norrøn mytologi og raselære, eller Folkebevegelsen mot innvandring.

– Men stort sett er det små og dårlig organiserte miljøer og de mangler en samlende lederfigur, sier Strømmen.

Fra trusler til voldsutøvelse

Selv om det i dag er dårlig organiserte miljøer mener ekspertene miljøene må tas på alvor.

– Senest i dag fikk jeg en telefon fra en kommune som søkte råd etter at det kom drapstrusler mot et asylmottak for mindreårige, sier Bjørgo.

«Det siste året har det vært en økende mengde høyreekstrem propaganda og hatefulle ytringer på internett ... oppslutning om miljøene øker på sikt også faren for voldshandlinger», skriver PST i sin trusselvurdering.

– De fleste på nettet som kommer med ytterliggående ytringer er bare stor i kjeften, det er ikke dermed sagt at de er høyreekstreme. Men truslene de kommer med kan inspirere personer som da får inntrykk av at de ikke er alene i verden, sier Strømmen.

Flyktningstrømmen øker høyreekstremismen

Ifølge PST er flyktningstrømmen drivkraften for høyreekstrem aktivitet og radikalisering

I løpet av fjoråret ble flere asylmottak i Norge utsatt for brannstiftelser og andre sabotasjeaksjoner. Terskelen for å utføre handlinger som medfører dødsfall er sannsynligvis høy, vurderer sikkerhetstjenesten.

– Det er grunn til å tro at vi kan erfare flere påsatte branner, sabotasjer eller ødeleggelser av asylmottak, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ