PST: Høyreekstreme miljøer er i vekst i Norge

Ekstrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen. Samtidig vurderer PST trusselen fra høyreekstreme som økende.

Benedicte Bjørnland

PST legger i dag fram trusselvurderingen for 2016. Trusselen fra de høyreekstreme miljøene i Norge er vurdert som økende.

Foto: NRK

  • Høyreekstreme miljøer vil sannsynligvis vokse og bli mer aktive i 2016.
  • Organiserte høyreekstreme vil sannsynligvis rekruttere flere i år.
  • Noen få norske høyreekstremister har reist til Ukraina og sluttet seg til pro-russiske opprørere eller ukrainske militsgrupper og kan ha intensjoner om å utføre voldsaksjoner i Norge.

Et økende antall flyktninger og asylsøkere til Norge får konsekvenser for trussebildet.

Flere asylsøkere mobiliserer det høyreekstreme miljøet, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som i dag legger fram sin trusselvurdering for 2016.

– Antall høyreekstreme sympatisører som ikke er en del av et organisert miljø, øker i Norge, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Flyktningstrømmen er drivkraften for høyreekstrem aktivitet og radikalisering, sier PST-sjefen.

– Det er ideologisk viktig for dem å bekjempe innvandring, sier Bjørnland.

Trusselen fra ekstrem islamisme er fortsatt størst, men den er noe svekket, ifølge PST.

Artikkelen fortsetter under bildet.

PST

PST legger i dag fram trusselvurderingen for 2016.

Foto: Olav Døvik / NRK

Enkeltpersoner eller små grupper

PST mener de høyreekstreme miljøene i Norge fremmer konspiratoriske teorier og påstander om at innvandringsgrupper har en plan om å overta, endre eller ødelegge det norske samfunnet.

– Det er en utstrakt konspirasjonstankegang om at vi er i ferd med å bli overtatt av muslimske innvandrere, og at de står i ledetog med sentrale myndigheter i Norge, sier Bjørnland.

Trusselen fra høyreekstreme knyttes først og fremst til enkeltpersoner eller små grupper, ifølge PST, som tror at de kommer til å gjøre seg tydelige i form av demonstrasjoner og ved å henge opp plakater, og ytre seg hatefullt på nett.

I løpet av fjoråret ble flere asylmottak i Norge utsatt for brannstiftelser og andre sabotasjeaksjoner. Terskelen for å utføre handlinger som medfører dødsfall er sannsynligvis høy, vurderer sikkerhetstjenesten.

– Det er grunn til å tro at vi kan erfare flere påsatte branner, sabotasjer eller ødeleggelser av asylmottak, sier Bjørnland.

Ledende aktører i utlandet, hovedsakelig Nordvest-Europa, spiller en viktig rolle i å lede og inspirere til aktivitet i norske miljøer.

– Ekstrem islamisme fortsatt den største trusselen

Ekstrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen. Det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, ifølge PST.

De har tidligere brukt ordet sannsynlig om faren for slike angrep.

Trusselen fra høyreekstreme er mindre fordi de er preget av svak organisering og interne konflikter.

PST er bekymret for at Norge inngår i fiendebildet til IS-sympatisører her i landet.

Innenfor deler av det islamistiske miljøet i Norge blir IS' handlinger i dag både forsvart og hyllet og gruppen fremstår som et samlende symbol.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger