Hopp til innhold

Høyre: Har fått inn 21 varsler fordelt på tolv personer

– Det er vondt å tenke på at unge mennesker er blitt utsatt for noe de aldri skulle ha opplevd, sier Høyre-leder Erna Solberg. Høyre har totalt fått inn 21 varsler, fordelt på tolv personer. Ti av varslene gjelder Riise.

– Det er bare en mulig konklusjon: vi har svikta i arbeidet med å skape et trygt politisk miljø, sier Erna Solberg søndag.

De 21 varslene har kommet inn siden 11. januar, dagen etter at Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre.

– Alle varslene går på former for seksuell trakassering, sier John-Ragnar Aarset.

Han vil imidlertid ikke gå nærmere inn på innholdet i varslene.

– På grunn av det tillitsforholdet vi har etablert med varslerne, går vi ikke nærmere inn på sakenes karakter, sier han.

Aarset vil heller ikke si hvilke andre personer enn Riise partiet har fått varsler om, eller hvilke verv de har i Høyre – om det dreier seg om stortingsrepresentanter eller andre.

På en pressekonferanse søndag kveld opplyser John-Ragnar Aarset at det har vært «generelle rykter og bekymringer knyttet til Kristian Tonning Riises pågående sjekking, alkoholkonsum og dårlige rolleforståelse» helt siden 2013 – året før Riise ble valgt til leder av Unge Høyre.

– Dette har flere tatt opp med ham. Han har erkjent forhold, men har hatt troverdige forklaringer og lovet bot og bedring, sier Aarset.

Kristian Tonning Riise

MÅTTE TREKKE SEG: Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre 10. januar, fem år etter at partiet fikk de første bekymringene om ham.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Konkrete varsler ikke fulgt opp

Høyres generalsekretær sier at det store spørsmålet de stiller seg nå, er hvordan Riise har fått holde på i så mange år uten at det har fått konsekvenser for ham tidligere.

Han peker foreløpig på noen årsaker.

– Fordi vi har hatt noen andre saker som har vært håndtert, hvor regelverket er blitt fulgt, har vi kanskje slått oss til ro med at vi at vi hadde systemer som fungerer. Vi har åpenbart ikke stilt oss selv og ham nok spørsmål knyttet til rykter og bekymringer. Og ved flere tilfeller har konkrete varsler ikke blitt fulgt opp, sier Aarset.

– Informasjon er ikke skrevet ned eller delt mellom ansatte og tillitsvalgte, og gjentatte konfrontasjoner har ikke fått konsekvenser. Ingen har sittet med oversikt over hele bildet. Nære relasjoner mot dem som har mottatt varslene, og dem det er varlset om, kan være en årsak.

– Nå må vi rydde opp

Høyre vil ikke si noe mer om hvilke andre Høyre-folk det er blitt varslet om. Men Aarset bekrefter at det i samtlige saker dreier seg om seksuell trakassering.

– For meg har det verste denne tiden vært å vite at unge mennesker er blitt utsatt for ting de aldri skulle ha opplevd. Vi har sviktet i det arbeidet vi skulle ha gjort for å skape et trygt miljø for unge, sier Erna Solberg.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig.

Høyre vil av hensyn til varslerne ikke kontakte politiet, men understreker at politiet kan åpne etterforskning på selvstendig grunnlag.

– Alle varslerne kan også selv anmelde sakene, sier Aarset.

Parallelt med at varslene gjennomgås, jobber Høyre også for å ta vare på Tonning Riise.

– Vi forsikrer oss om at han hele tiden har personer rundt seg som tar vare på ham, og at han har tilgang til den eventuelle hjelpen han trenger. Det er åpenbart at han er i en veldig tøff og krevende situasjon, sier Aarset.

Syse-utvalg

Henrik Syse er utpekt til å lede et eget utvalg i Høyre som skal evaluere hvordan partiet har håndtert varslingssakene og undersøke hvorfor rutinene ikke fungerte bedre.

Syse er filosof, medlem av Nobelkomiteen og forsker ved Institutt for fredsforskning.

Utvalget skal revidere og foreslå endringer i partiets etiske retningslinjer og sørge for nødvendige arbeidsrutiner og klargjøring av ansvar i alle deler av organisasjonen for å forhindre slike hendelser i fremtiden.

I påvente av utvalgets konklusjoner setter Høyre nå i verk strakstiltak for å komme ukulturen til livs.

Alle varsler skal loggføres skriftlig og være kjent for Høyres generalsekretær, et uavhengig varslerpunkt opprettes for å sikre uavhengighet, og introduksjonsprogrammet for nye ledere i Høyre, Unge Høyre og øvrige ansatte skal forbedres.

Samtidig skal forholdet til alkoholbruk på partiarrangementer gjennomgås, og bevisstheten om etiske retningslinjer og seksuell trakassering i organisasjonen skal økes på alle nivåer.

Inviterer til møte

Solberg ber nå om et møte med de øvrige partilederne i kjølvannet av varslingssakene.

Flere av de andre stortingspartiene har også mottatt varslingssaker den siste tiden.

– Jeg er redd for at slike saker påvirker norsk politikks integritet og rekruttering fordi disse sakene utfordrer tilliten vår. Jeg mener dette er så viktig at jeg vil invitere de andre partilederne til et møte, sier Solberg.

Hun sier det på initiativ fra KrF allerede har vært et møte mellom generalsekretærene i de politiske partiene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger