Hopp til innhold

15 varsler i Høyre, 10 gjelder Tonning Riise

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier partiet nå har mottatt totalt 15 varsler. Han beskriver det som til dels alvorlige saker. Fungerende leder i Unge Høyre Sandra Bruflot sier hun er frykter hun kan ha avfeid reell informasjon om Kristian Tonning Riise som rykter.

Sandra Bruflot og John-Ragnar Aarset holder pressekonferanse

Aarset møtte tirsdag pressen sammen med fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot.

– Vi har sviktet, det er det ingen tvil om, sier Bruflot.

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre sent onsdag kveld i forrige uke. Han begrunnet det med at han ikke hadde vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger.

I etterkant er det blitt kjent at det har kommet flere bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor unge kvinner.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, har beskrevet det som at det dreier seg om «upassende oppførsel, for mye alkohol, pågpende og upassende flørting og relasjoner til jenter der alder og maktforhold har vært skjevt».

Aarset i moderpartiet bekrefter tirsdag at antallet varsler har steget etter at Riise gikk av.

– Vi har nå mottatt 15 varsler, hvorav 10 gjelder Tonning Riise, sier Aarset.

Riise er for tiden sykmeldt. Det samme er generalsekretær Maria Barstad Sanner i Unge Høyre.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset

– Hadde en leder som oppførte seg fullstendig uakseptabelt

Aftenposten har skrevet at Unge Høyre i 2014 ble varslet om at Kristian Tonning Riise, som da var 25 år og satt i sentralstyret i Unge Høyre, hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et partiarrangement.

Det skjedde tre måneder før Riise valgt til leder av Unge Høyre i juni 2014.

Sandra Bruflot, som har vært nestleder under Riise og nå fungerer som leder i Unge Høyre, sier hun og andre flere ganger konfronterte Riise med oppførselen hans. Hun understreker likevel at hun ikke visste nøyaktig hva som foregikk.

– Jeg kommer aldri til å få beklaget ofte nok eller dypt nok at vi sviktet. Men det var ikke fordi vi lukket øynene for det alle nå vet at foregikk. Det var fordi ingen på det tidspunktet skjønte hva som egentlig foregikk, sier Bruflot.

– Konfrontasjonene med Kristian førte ikke til at vi virkelig forsto hva som foregikk, blant annet fordi Kristian var uærlig i svarene sine til meg og til oss. Hadde vi visst, hadde Kristian vært ute for lengst.

Bruflot holder fast på at hun og dagens ledelse i Unge Høyre ikke visste om varslene fra 2014 da Riise gikk av 10. januar i år.

Hun beskriver Riises oppførsel som helt uakseptabel.

– De siste dagene har vært uvirkelige. I avisene har jeg lest at ingen tok på alvor at vi hadde en leder som oppførte seg på en måte som er fullstendig uakseptabelt som menneske, og enda verre som leder for unge mennesker.

NRK har tilbudt Kristian Tonning Riise å svare på kritikken fra partiet. Joachim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre, svarer at Riise er sykmeldt og ikke kommer til å kommentere noe mer inntil videre.

Maktkamp: – Er redd jeg har avfeid varsler som rykter

Generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, har bekreftet overfor Aftenposten at noen av fylkeslagene i partiet hadde så ubehagelige opplevelser med Riise at de så seg nødt til å sette inn tiltak når han besøkte fylkene.

Ifølge avisen skulle tiltakene hindre at Riise oppholdt seg alene med unge jenter på arrangementer han var på i kraft av å være Unge Høyre-leder. Et fylkeslag sluttet også som et tiltak å invitere Riise.

Sandra Bruflot sier i dag at hun trodde det skyldtes at fylkeslederne hadde hørt feilaktige rykter om Riise.

Riise ble valgt til leder av Unge Høyre i 2014 og ble gjenvalgt i 2016.

– Før landsmøtet i 2016 var det snakk om at jeg skulle ta over som leder, etter å ha vært Kristians nestleder i to år. I forkant av landsmøtet hadde jeg en opplevelse av, og dette har også andre Unge Høyre-medlemmer sagt til meg, at det ble satt ut rykter om Kristian for å sverte ham som kandidat, for at jeg skulle ta over, sier Bruflot.

Hun sier hun sjekket et alvorlig rykte, som hun sier viste seg ikke å stemme. Bruflot sier det etter grundige undersøkelser viste seg å ha vært brukt i en maktkamp.

Hun frykter det kan ha gjort at hun avfeide informasjon om reelle hendelser, som rykter.

– Jeg er redd for at nettopp det kan ha gjort at jeg kan ha hørt ting som jeg har avfeid, fordi jeg har tenkt på det som et ledd i å sverte Kristian. Dersom fylkesledere har sagt at de ikke ønsket Kristian på besøk, så har nok jeg også tolket det som at de har hørt rykter som ikke har vært sanne, sier hun.

– Jeg skjønner at det fremstår naivt, dumt og blindt, og det har det nok vært, men jeg mener selv at jeg ikke har hørt og ikke sett for eksempel den graverende, forferdelige saken i Aftenposten (om den berusede 16-åringen, journ. anm.). Hadde jeg visst det, så hadde jeg blitt leder i 2016 – om ikke han måtte ha trukket seg enda før.

Generalsekretær: Har ikke skrevet ned varsler

Det er Høyre som nå behandler alle varslersakene, også de som gjelder forhold i Unge Høyre.

John-Ragnar Aarset sier det har vært mange følelser i Høyres hus de siste dagene.

– Vi har vært sinte, og vi har grått. Og vi prøver å ta vare på hverandre, sier Aarset.

På spørsmål om noen av sakene kan rammes av straffeloven, og om hvor langt tilbake i tid hendelsene er fra, svarer Aarset:

Vi har etablert et tillitsforhold med varslerne som jeg har stor respekt for, derfor vil jeg ikke gi noen nærmere karakteristikker av hendelsene. Men det er til dels alvorlige saker.

Ifølge Aarset er det vanskelig å finne svar på alle spørsmålene i denne saken, fordi varsler og bekymringsmeldinger ikke er blitt skrevet ned.

– Jeg vet det er mange som er opptatt av hvem som har visst hva. Vi får aldri fasiten på alle spørsmålene, blant annet fordi vi ikke har skrevet ned ting. Når det kommer til de vanskelige sakene, så har vi ikke skrevet ned ting, fordi vi er så redde for den type informasjon, sier Aarset.

– Dermed har vi situasjoner hvor noen mener at de har sagt fra, og andre mener at de ikke har hørt det. Konsekvensen er at varsler ikke er blitt fulgt opp. Sånn skal vi ikke ha det. Vi må få rutiner for å skrive ned og dokumentere ting.

– Vi sviktet de unge da det gjaldt som mest

Også Aarset sier at partiet har sviktet i denne saken.

– Vi må finne ut av hvordan en kunne ha en sånn oppførsel uten å bli tatt tilstrekkelig på alvor. Denne svikten innebærer at vi har sviktet unge mennesker da de trengte oss som mest. Det er vondt å komme til den alvorlige erkjennelsen, sier Aarset.

– Vi kan oppsummere det som at det er en kombinasjon av å ikke ta varsler tilstrekkelig på alvor, ikke alltid skjønne omfanget av og innholdet i et varsel man får, at mange mennesker som har et ansvar for å gjøre noe, ikke har gjort det, og at man i noen tilfeller har avfeid hendelser som rykter og prat.

Ord mot ord

Høyres tidligere generalsekretær Lars Arne Ryssdal sier han ikke fikk noen varsler om Tonning Riise på sitt bord. Han mener moderpartiet Høyre «ville hatt tyngde til å reagere på en tilstrekkelig måte».

Men Christopher Wand, som var generalsekretær i Unge Høyre på den tiden, sier han varslet Ryssdal om dette.

«Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor», skriver Wand i en SMS til NRK.

Ryssdal svarer at han tar Wands versjon av dette «til orientering»:

«Jeg tar Christopher sin versjon til orientering. Mitt viktigste anliggende i en slik sak er å si at Høyre stiller store krav til at sine tillitsvalgte forstår rollen sin, samt at vi har en lav terskel på å slå ned på slike saker. Her har Høyre sviktet de berørte og det var på dette tidspunktet mitt ansvar. Det er jeg lei meg for», sier Ryssdal i en kommentar til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ