Her er elleve ganger Unge Høyre og Høyre ble gjort oppmerksom på Kristian Tonning Riises oppførsel

Avgått leder i Unge Høyre er blitt konfrontert med bekymringer om hans oppførsel helt siden 2013. – Han har erkjent forhold, men hatt troverdige forklaringer og lovet bot og bedring, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Erna Solberg og John-Ragnar Aarset

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset forteller om omfattende bekymringsmeldinger, signaler og varsler om Kristian Tonning Riise – uten at det har fått noen konsekvenser for ham.

Riise har i samme periode som bekymringene om han nærmest har florert, steget i gradene. Han er blitt valgt til leder i Unge Høyre i 2014, blitt gjenvalgt i 2016 og blitt valgt som stortingsrepresentant for Høyre i 2017.

Først 10. januar i år gikk Riise av som Unge Høyre-leder, fem år etter at Unge Høyre fikk bekymringer om hans oppførsel.

Ifølge Aarset har Unge Høyre og Høyre hele elleve ganger blitt gjort oppmerksom på Riises upassende oppførsel. Det sa han på en pressekonferanse søndag:

 • 2013: – Det blir hevdet at Unge Høyre og Høyre på fylkesnivå ble varslet om en hendelse i 2012/2013. Dette bestrides av dem som skal ha mottatt varslet. Her har det på en eller annen måte sviktet, her har det blitt gitt signaler som burde ha blitt fulgt opp.
 • 2014: – Det har gått varsel til en fylkesleder i Høyre og Unge Høyre, samt generalsekretær i Unge Høyre. Det er uenighet om hvorvidt Høyres generalsekretær har vært orientert om hendelsen. Uansett er den ikke fulgt godt nok opp. Dette varselet har vært omtalt bredt i media.
 • Mars 2014: – Det var et skriftlig varsel med generelle bekymringer og henvisning til et rykte om en konkret hendelse i 2013. Varselet ble gitt leder og sekretær i Unge Høyres valgkomité. Sekretæren skrev til valgkomitelederen at Kristian Tonning Riise ikke har «legitimitet eller anseelse til å ta over» med bakgrunn i hans oppførsel. Varselet ble fremlagt for valgkomiteen, som konfronterte Kristian Tonning Riise med saken. Han avviste kjennskap til den hendelsen, men lovet bedre oppførsel.
 • Januar 2015: – I forbindelse med at Erlend Bøe overtar som generalsekretær i Unge Høyre, blir han informert om Kristian Tonning Riises generelle adferd. Han blir på nytt gjort oppmerksom på saken fra 2014, men kjente ikke alle detaljene i saken.
 • April 2015: – Det er kommet flere signaler. I april 2015 er alkoholkultur tema i Unge Høyres landsstyre. Her blir også Kristian Tonning Riises navn nevnt konkret.
 • Mai 2015: – I forbindelse med et sentralstyremøte i Unge Høyre tar Erlend Bøe, generalsekretær i Unge Høyre, opp Kristian Tonning Riises omgang med alkohol.
 • 2015: – Unge Høyres generalsekretær blir informert på telefon fra en fylkesleder i Unge Høyre om alkoholkultur i organisasjonen, samt rykter om Kristian Tonning Riise som knyttes til sjekking, alkoholomgang og seksuelle relasjoner.
 • 2016: – Vi får et nytt signal: Erlend Bøe blir informert om at Kristian Tonning Riise ikke var velkommen på årsmøtet til Møre og Romsdal Unge Høyre.
 • Våren 2016: – Flere valgkomitémedlemmer var skeptisk til at Kristian Tonning Riise skulle bli gjenvalgt som leder i Unge Høyre. Flere fylker jobbet mot hans kandidatur.
 • 2016: – Generalsekretær i Unge Høyre, Erlend Bøe, sa til meg at Kristian Tonning Riise kunne bli litt ustyrlig i omgang med alkohol, men at dette var noe Unge Høyre håndterte. Det var åpenbart et signal som jeg burde ha tatt bedre, jeg burde ha stilt flere spørsmål. Det gjorde jeg ikke, og det beklager jeg, sier Aarset.
 • April 2017: – Kristian Tonning Riise tar kontakt med kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i Høyre om råd knyttet til en privat relasjon utenfor partiet, basert på en hendelse der han hadde vært sterkt påvirket av alkohol. Han varsler Maria Barstad Sanner, meg og han ber om råd og innspill fra to andre i Høyres kommunikasjonsavdeling om hvordan han skulle gå frem. Det skjer ikke noe mer med saken, det blir ingen utvikling. Hadde vi visst et større bilde, hadde vi kanskje stilt flere spørsmål i den forbindelse, sier Aarset.
Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener Høyre burde ha skjønt hvor alvorlig Høyres varslingssaker var.

Disse personene var involvert

Det har de siste ukene stormet rundt Høyre og Unge Høyre etter at de har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise, som for tiden er sykmeldt.

Til tross for at Riise er blitt konfrontert med oppførselen sin siden 2013, var det først 9. januar i år han ble bedt om å trekke seg som leder for Unge Høyre.

Da hadde en rekke personer sentralt i Høyre vært involvert i saken og i samtaler med Kristian Tonning Riise siden før jul:

 • November 2017: I slutten av november i fjor, etter at seksuell trakassering og MeToo-kampanjen hadde vært tema på henholdsvis et landsstyremøte og et sentralstyremøte i Unge Høyre og Høyre, oppsøkte generalsekretær Maria Barstad Sanner i Unge Høyre John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre, for å snakke om hvordan de skulle jobbe videre med temaene. – I løpet av den samtalen ble Kristian Tonning Riises adferd, aggressive sjekking, alkoholkonsum og manglende rolleforståelse et tema, sier Aarset.
 • Aftenposten tar kontakt: Omtrent på samme tid tok Aftenposten kontakt med Maria Barstad Sanner i forbindelse med en varslersak i KrFU, med spørsmål om Unge Høyres retningslinjer, og om partiet hadde fått noen varsler.
 • Sanner spør Sanner: Tidlig i desember spør Jan Tore Sanner datteren Maria Barstad Sanner om hvordan Unge Høyre håndterer saker i forbindelse med MeToo. hun svarer at hun håndterer det i samarbeid med Aarset.
 • Aftenposten sitter på saker: I begynnelsen av desember tar Aftenposten igjen kontakt med Maria Barstad Sanner om at avisen sitter på konkrete saker knyttet til Unge Høyre. – Jeg og Rune Alstadsæter blir orientert om dette. Maria uttrykker igjen uro knyttet til Kristian Tonning Riises oppførsel. I denne perioden har hun ganske tøffe samtaler med ham med kritiske spørsmål, sier Aarset.
 • Varsler mulig sak: Rune Alstadsæter, som hadde vært pressesjef i Høyre, skulle begynne som statssekretær ved Statsministerens kontor. Før overgangen hadde han en samtale med Maria Barstad Sanner og John-Ragnar Aarset om en mulig sak i Aftenposten.
 • Sak om Riises oppførsel: Få dager senere informerer Alstadsæter Nikolai Astrup, som da fungerte som parlamentarisk leder i Høyre, og Peder Egseth, pressesjef i Høyre, om at det kunne komme en mulig mediesak knyttet til Riises oppførsel i alkoholpåvirket tilstand.
 • Parlamentarisk leder informeres: Nikolai Astrup informerer Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.
 • Stabssjef informeres: Statssekretær og stabssjef Lars Øy tar kontakt med Aarset for å ta opp hvordan partiet bør jobbe med rykter knyttet til MeToo-kampanjen. – Da orienterte jeg ham om at det var en del samtaler knyttet til Kristian Tonning Riises oppførsel, og at Maria Sanner hadde snakket med Riise om dette, sier Aarset.
 • Helleland snakker med Riise: 22. desember tok Trond Helleland kontakt med Kristian Tonning Riise og snakket om oppførselen hans.
 • Nye samtaler med Riise: Etter jul blir Riise igjen et tema. – Maria og jeg har to samtaler med Kristian, der vi stiller klare spørsmål og går tydeligere på for å prøve å finne ut mer knyttet til alkohol, offensiv sjekking og relasjoner til en del yngre jenter. Sandra Bruflot, daværende nestleder i Unge Høyre, hadde også samtaler med Kristian, sier Aarset.
 • Sentralstyret ber Riise trekke seg: Tirsdag 9. januar er det sentralstyremøte i Unge Høyre. Sentralstyret råder Kristian Tonning Riise til å trekke seg.
 • Aarset enig med sentralstyret: – Jeg blir gjort kjent med sentralstyremøtets anmodning, og jeg deler den konklusjonen, sier Aarset.
– Vi skjønte at dette var et så alvorlig problem, at Kristian Tonning Riise burde gå av som Unge Høyre-leder, sier John-Ragnar Aarset

Skjønte ikke alvoret

Aarset sier at alvoret i saken fremsto tydeligere i januar i år, og at det gjorde at Riise ble bedt om å trekke seg.

Ser vi på tidslinjen, ble Kristian Tonning Riise bedt om å gå av etter at Aftenposten tok kontakt med partiet. Hva var det som skjedde – utover at Aftenposten jobbet med saken – fra samtalene dere hadde med ham i desember og frem til dere ba ham gå av i januar, som gjorde at alvoret økte?

– Samtalene med Kristian Tonning Riise har hele tiden handlet om alkohol, offensiv sjekking og relasjoner til yngre jenter. Men jo mer vi spurte, jo tydeligere ble bildet av at dette var et så alvorlig problem at han burde gå av, svarer Aarset.

– De siste samtalene avdekket at dette var mer alvorlig enn det som var tilfelle i de første samtalene, som i hovedsak var gjennomført av generalsekretæren i Unge Høyre, i nær konsultasjon med meg. Det var først da vi satte oss ned på nyåret og hadde samtaler med Kristian, at alvoret ble mer tydelig.

Det vil si at kvaliteten på alle samtaler som har vært mellom Kristian Tonning Riise og personer i Høyre-systemet frem til da, hadde vært for dårlig? Dere har ikke visst summen av hva dere egentlig skulle ta opp med ham?

– Nei, det er helt riktig, svarer Aarset.

Erna Solberg ble ikke informert

Høyre-leder Erna Solberg har opplyst at hun ble informert om Riise-saken først den dagen han trakk seg.

Hun har tidligere gjort det klart at hun ikke er fornøyd med det, noe hun gjentok på søndagens pressekonferanse.

– Jeg burde ha blitt informert på det tidspunktet Trond Helleland ble informert og hadde en samtale med Kristian Tonning Riise. Det dreide seg om upassende oppførsel hos en stortingsrepresentant. Da burde jeg ha blitt informert, sier Solberg.

NRK har tilbudt Kristian Tonning Riise å svare på det som kom frem på pressekonferansen, via Joachim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre. Han har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger