Hopp til innhold

Høyre mente Ap sviktet de eldre, men i dag er det færre sykehjemsplasser

I 2014 beskyldte helseminister Bent Høie (H) Arbeiderpartiet for å ha sviktet de eldre. Men i dag er det færre sykehjemsplasser, og Høie betaler ut færre tilskudd til nye plasser. Høie skylder på Ap.

Borgerlige på sykehjem

LOVET FLERE - BLE FÆRRE: De fire borgerlige partilederne og Høyres helseminister Bent Høie har snakket mye om eldreomsorg. Her besøker de beboere på Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Tårnåsen utenfor Oslo i september 2015.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er ingen tvil om at de eldre har blitt sviktet av Arbeiderpartiet i de åtte årene de satt og styrte, og lovnadene fra Jonas Gahr Støre var lite verdt. Vi skal sørge for at staten tar et større ansvar for at vi bygger ut flere plasser.

Det sa helseminister Bent Høie til Aftenposten 5. september 2014.

Bakgrunnen var at de rødgrønne i løpet av åtte år kun klarte å bygge ut 567 flere sykehjemsplasser.

Høie viste til Arbeiderpartiets løfte fra 2007 om 12.000 nye sykehjemsplasser i perioden 2008-2015. Et løfte som aldri ble innfridd.

Flere eldre, færre plasser

Men også Bent Høie og Høyre-Frp-regjeringen har en vei å gå for å innfri egne løfter.

Siden Bent Høie selv ble helseminister i Norge har antallet sykehjemsplasser sunket.

Dette til tross for at antallet eldre over 67 år har økt med over 150.000 de siste ti årene.

Fra 2014 til 2015 fjernet kommunene 510 plasser. Dette til tross for at kommunenes interesseorganisasjon KS anslår at det er behov for å bygge ut 4000 flere heldøgnsplasser de neste fire årene.

Utbetaler penger til færre nye plasser

Samtidig som antallet sykehjemsplasser totalt går ned, blir det også utbetalt penger til færre nye plasser. Det viser tall NRK har innhentet fra Husbanken.

Mens Husbanken i 2014 utbetalte tilskudd til 1.351 ferdigstilte boenheter, var dette tallet sunket til 1.294 i 2016.

En marginal nedgang på 57 plasser, men langt unna Høies løfte om flere nye sykehjemsplasser.

Beskyldes for løftebrudd

Dermed er det Arbeiderpartiets tur til å beskylde Høyre for løftebrudd:

Torgeir Micaelsen

KRITISK: Helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen (Ap).

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Han kritiserte oss for å ferdigstille for få plasser. Disse tallene viser at takten i sykehjemsbyggingen har dabbet av under Høie, og at hans medisin ikke fungerer, sier Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen til NRK.

Micaelsen antar at et stort antall av utbetalingene nå gå til ombygging og fornying av sykehjemsplasser som eksisterer fra før.

Helseminister Bent Høie tar overhodet ingen selvkritikk.

– Utbetalingene går til plasser som ble planlagt under forrige regjering. Det er hvor mye penger vi bevilger til tilskudd som gir svar på om vår politikk fungerer bedre, det er det ingen tvil om at den gjør. Det er et klart taktskifte i kommune både på rehabilitering av eksisterende plasser, men også på utbygging av nye plasser, sier han.

Gir flere løfter om penger

Med penger bevilget til tilskudd mener Høie løftene Husbanken gir kommunene om penger til nye prosjekter.

Som grafen over viser har antallet tilsagn økt betydelig under Høie, med omtrent 1.000 flere i året enn under de rødgrønne.

Men mye kan skje fra tilsagn gis til spaden eventuelt settes i jorden, og det kan gå lang tid før en ny sykehjemsplass til slutt står ferdig.

Det erfarte også Ap da de styrte. Dersom Aps løfte om 12.000 nye plasser skulle blitt målt på antallet tilsagn hadde det vært overoppfylt, siden Ap gav 12.446 tilsagn om bygging.

Men de 12.446 tilsagnene gitt under Ap endte til slutt med bare 7.725 utbetalinger fra staten (gis etter ferdigstillelse).

Nå vil Høie selv måles på antallet tilsagn som er gitt, selv om han lovet at Høyre og Frp skulle ta større ansvar for at flere plasser faktisk ble bygget, og omtalte Aps innsats som et svik.

Høie: – Kan ikke jeg ta ansvar for

– Så du tar ikke ansvar for at det faktisk blir færre utbetalinger til nye plasser?

Helseminister Bent Høie

SKYLDER PÅ FORGJENGERNE: Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Utbetalingene er et resultat av den aktiviteten som var under forrige regjering, og det kan ikke jeg ta ansvar for. Jeg kan ta ansvar for de tilskuddene som blir gitt under vår regjering, sier Høie.

Men antallet sykehjemsplasser synker jo?

– Det er veldig bekymringsfullt. Det er et resultat av det ikke er planlagt flere plasser under de rødgrønne. Det tar mellom tre til fem år fra kommunene søker om tilskudd til plassene står ferdig. Det betyr at effekten av vår politikk tidligst vil komme i 2017, men med størst effekt fra 2018 og utover. Kommunenes planer viser at det årlig vil bli bygd 950 flere plasser per år som følge av vår politikk.

Stort behov for flere sykehjemsplasser

KS har altså anslått behovet for nye sykehjemsplasser til rundt 4000 de nærmeste årene.

Sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, sier det helt klart er behov for flere og ikke færre plasser, slik det har blitt under Høyre/Frp-regjeringen:

– I årene som kommer blir vi bare flere og flere som blir eldre og eldre, og alle de kommer ikke til å være i stand til å bo hjemme livet ut. Mange vil ha behov for sykehjemsplass, og det tilsier jo at det er stor grunn til å lytte til det KS anslår, sier Kristensen.

Mer til hjemmesykepleie

I snitt brukte kommunene i 2016 drøyt 2.000 kroner mer på pleie og omsorg per innbygger over 67 år enn i 2013. Utgiftsøkningen for de over 80 år har vært på drøyt 41.000 kroner per person.

En stadig større andel av utgiftene til pleie og omsorg kommer innen hjemmesykepleien fremfor sykehjemmene, men økningen var bare på 0,9 prosentpoeng fra 2013 til 2016:

For fire år siden brukte kommunene 49 prosent på hjemmesykepleie, i 2016 hadde denne andelen økt til 49,9 prosent, ifølge SSB.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger