Høie henger etter på rus og psykiatri

Sterkere vekst i psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk, har hele tiden vært målet til helseminister Bent Høie. Nå viser ferske tall en omvendt utvikling.

Helseminister Bent Høie (Høyre)
Foto: Siri Vålberg Saugestad / NRK

– Det er særlig veksten i psykisk helsevern som er lav i forhold til somatikken, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Geir Stene-Larsen.

Bent Høie har siden han kom i regjering flagget høyt at psykisk helse og rus skal være prioriterte områder med han som helseminister.

I 2014 lovet han en storsatsing:

Tilbudet vi har i dag er ikke godt nok. Det er derfor jeg vil prioritere psykisk helse og rus i tiden fremover med bedre tilbud, sa Høie til NRK.

Fire år senere er veksten i kostnader i psykisk helsevern bare 2 prosent i perioden 2013-2017, mens den for somatikken var 10 prosent.

I en årlig rapport fra Helsedirektoratet beskrives utviklingen og situasjonen i spesialisthelsetjenesten.

Statsminister Erna Solbergs første nyttårstale.

I statsminister Erna Solbergs første nyttårstale trakk hun fram regjeringens satsing på psykisk helse.

– Ikke fornøyd

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener tallene viser at regjeringen har sviktet.

– Nok en gang ser vi at regjeringen ikke klarer å holde lovnadene sine til psykisk syke og deres pårørende. Den brede enigheten om at psykisk helse og rus skal få et etterlengtet løft, betyr lite når regjeringen ikke makter eller vil sette det ut i livet, sier hun til NTB.

Den såkalte gylne regelen innebærer at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

Bent Høie (H) sier han helt siden han ble helseminister har prioritert psykisk helse og rus, og at han derfor har gjeninnført den såkalte gylne regelen, som de rødgrønne fjernet.

– Den har ført til en høyere prioritering av disse pasientgruppene og er i det store og hele innfridd for ruspasientene. Jeg er ikke fornøyd med resultatene innenfor psykisk helse, selv om situasjonen hadde vært enda verre uten den gylne regel, sier Høie til NTB.

Det innføres såkalte pakkeforløp for både psykisk helse og rus i 2019. Viktige mål er et mer likeverdig tilbud, økt brukermedvirkning og koordinerte pasientforløp.

– Jeg vil at dette også skal være et viktig redskap for å prioritere disse pasientene, sier Høie.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger