– Skandaløst dårlig at rutiner ikke er på plass

– Mennesker som kunne blitt reddet fra selvmord kan dø uten å bli sett, sier nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Kjersti Toppe (Sp). Hun mener helseministeren fører Stortinget bak lyset.

Toppe utenfor Stortinget

ENGASJERT: Kjersti Toppe (Sp) etterlyser hastetiltak som kan redde liv.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

I mange tiår har det vært kjent at det er høy risiko for å dø i selvmord, rett etter utskrivning fra psykisk helsevern. For halvannet år fant SINTEF ut at seks av ti norske kommuner mangler rutiner for å bli varslet om selvmordspasienter som skal hjem. I dag har Helsedepartementet ingen oversikt over om dette har blitt bedre.

Etter at manglende utskrivningsrutiner kom fram i fjor, satte Toppe temaet på dagsorden i Stortinget. Bent Høie (H) lovet å sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på varslingsmekanismene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid, men har ikke jobbet med hasteløsninger, som Toppe tok for gitt.

Nekter løftebrudd

– Det er totalt uakseptabelt at det Høie lovet, ikke er gjort noe med, mener Toppe.

Men helseministeren mener han har holdt løftene til Stortinget:

– Jeg har ikke ført Stortinget bak lyset. Alt jeg svarte Toppe i Stortinget har jeg fulgt opp men jeg har aldri brukt begrepet hastetiltak. Jeg hadde allerede tatt tak i problemstillingen før SINTEF-rapporten kom, og innført en forskrift som pålegger spesialisthelsetjenesten å informere kommunene.

– Skandale

– Fremdeles er det slik at sønderknuste etterlatte forteller at kommunen ikke var der med hjelp, etter utskrivning. Det sier generalsekretær Oddrun Bøhlerengen i LEVE, organisasjonen for etterlatte ved selvmord.

 Oddrun Bøhlerengen, generalsekretær i LEVE

– Vi vet nok. Oddrun Bøhlerengen, generalsekretær i LEVE sier rutiner må på plass for å sikre liv.

Foto: Privat

– Å sikre mennesker i dyp krise en hånd å holde i, kan hindre nye selvmord etter utskrivning. Det vet vi for lengst. Også helseministeren.

Les også: Vanvittig høye selvmordstall

Når vi spør om departementet har oversikt hvor store manglene er i kommunene i dag, er svaret nei.

Kjersti Toppe sier endringer ikke skjer av seg selv. Hun mener det er en skandale at dette ikke er fulgt opp raskere.

– Tilbakemeldingene jeg får fra Helse-Norge, forteller at rutiner fortsatt mangler.

Høie opplyser at kommunene er gjort oppmerksomme på at det er behov for å jobbe bedre med utskrivningsrutiner, blant annet med nye veiledere fra Helsedirektoratet. – Jeg forventer at kommunene har jobbet med å forbedre rutinene og at neste SINTEF-rapport vil vise dette.

– Kan være livstruende

Bindal i Nordland er en av mange kommuner som svarte at de ikke hadde rutiner på plass, da de ble spurt om dette i 2016.

– Det ville vi også svart i dag, forteller helsesjef i kommunen, Arne Bangstad.

Han sier kommunen kan og skal hjelpe, men er prisgitt spesialisthelsetjenesten.

– I verste fall kan mangelfull informasjon ved utskrivning være livstruende, hvis ikke vi får stilt opp som vi skal for mennesker i alvorlig krise.

Helsesjefen sier de jobber hardt sammen med nabokommuner som sliter med det samme: Å forbedre samarbeidet med institusjonene som skriver ut.

– Vi har ikke råd til å miste noen, sier han.

Stortingsrepresentant Toppe sier det er graverende at helseministeren ikke stiller livsviktige krav til sykehusene. Hun sier hun vil ta opp saken i Stortinget.