Qvigstad fornøyd med kommisjonen

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er godt fornøyd med Gjenopptakelseskommisjonens arbeid i Treholt-saken. Han håper saken går mot en endelig avslutning.

Video 91bb9253-3d82-48fa-974e-db9f5a8254cd.jpg

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad mener bestemt det ikke er grunnlag for å gjenoppta Treholt-saken.

Harald Stabell, forsvarer for Arne Treholt

Harald Stabell krever at gjenopptakelsessaken av Treholt-saken må utsettes i en måned-

Foto: NRK

Partene i Treholt-saken hadde opprinnelig frist til i dag med å komme med sine bemerkninger til Gjenopptakelseskommisjonens undersøkelser. Kommisjonens oppgave er avgjøre om det er grunnlag for å gjenoppta saken mot Treholt.

Både Treholts forsvarer, Harald Stabell, og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har hatt innsyn i kommisjonens arbeid.

Men selv om kommisjonen har utsatt fristen med to uker, leverte Qvigstad allerede i dag sin innstilling.

– Vår konklusjon er at det ikke er noe grunnlag for å gjenoppta straffesaken mot Treholt, sier Qvigstad.

Stabell krever utsettelse

Arne Treholts forsvarer Harald Stabell er misfornøyd med kommisjonen. Han har fått to ukers utsettelse til å komme med innvendinger kommisjonens arbeid,men sendte i dag krav om én måneds utsettelse.

Stabell mener blant annet at viktige vitner ikke er blitt hørt, og han reagerer på at Treholt ikke får utlevert kommisjonens undersøkelsesmateriale.

Han ønsker å sette i gang nye tekniske undersøkelser for å underbygge at pengebeviset ble fabrikkert.

Forbauset

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er forbauset over Stabells kritikk. Qvigstad er godt fornøyd med kommisjonens arbeid.

– Slik vi ser det er det ikke behov for å gjøre flere undersøkelser, sier Qvigstad.

Han sier at det er kommisjonen som skal gjøre undersøkelsene, ikke partene i saken.

– Vi skal gi innspill, men så langt har ikke vi sett noe behov for å gjøre det, sier Qvigstad.

Skjerpet tone

Stabell sier at Qvigstad burde interessert i at saken blir best mulig opplyst, og at Treholt får sine legetime rettigheter.

Han krever blant annet at den britiske bildeanalytikeren Clive Burchett må bli avhørt av kommisjonen.

Burchett tilhører det anerkjente britiske kriminaltekniske laboratoriet LGC Forensics. Selskapet har analysert bildet av Arne Treholt idet han er på vei inn på Fornebu flyplass 20. januar 1984 – minutter før han blir arrestert.

Søker dere konflikt for å peke på Gjenopptakelseskommisjonen som den store syndebukken, hvis saken ikke blir gjenopptatt?

– Selvfølgelig ikke. Slaget står nå, sier Stabell.

Han er smertelig klar over at den dagen kommisjonen sier nei til gjenåpning, så er saken ferdig for Treholt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger