Hopp til innhold

Her har prisene gått firegangeren på 20 år

AUF-leder Astrid Hoem vil fjerne en skattefordel for utleiere for å hjelpe unge i boligknipe. Boligforsker rister på hodet av forslagene – med ett unntak.

AUF-leder Astrid Hoem.

BOLIGKRISE: Mange grupper presses ut av boligmarkedet, konstaterer AUF-leder Astrid Hoem.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Her er det dyrt! Det er ikke så lett å være førstegangskjøper her, for å si det sånn.

Hoem står i et av hovedstadens gamle arbeiderboligstrøk på Grünerløkka i Oslo sentrum. For å bo midt blant kafeer, butikker og restauranter må boligkjøpere ut med store summer selv for små leiligheter:

I Grünerløkka bydel har boligprisene steget med 287 prosent siden 2003, viser Eiendom Norges tall. Det er langt mer enn økningen i lønningene i samme periode.

utesteder på Grünerløkka

BOLIGKRISE: Boligprisene i hovedstaden, ikke minst i bydel Grünerløkka, har økt voldsomt i flere tiår.

Foto: Nadir Alam

– Her i Oslo kan en sykepleier kjøpe 2,4 prosent av boligene i sentrum. Det gjør at man presser ganske mange grupper ut av byene, og at det blir en stor forskjell mellom generasjoner, sier Hoem.

Svært høye boligpriser og et krevende leiemarked gjør at Hoem nå ønsker å løfte boligpolitikken internt i Arbeiderpartiet før 2025-valget.

AUF-lederen er med i Aps programkomité og sitter dermed rundt bordet når partiet skal meisle ut politikken som skal gi valgseier om halvannet år.

Les også Daniel (28) tror han må flytte fra Oslo for å få råd til bolig

Daniel Hunstad Singh.

Skatte hardere

Det er kjent at AUF vil ha en nasjonal eiendomsskatt, i håp om å bremse prisveksten.

Nå vil ungdomspartiet i tillegg fjerne en skattefordel for de som eier sekundærboligene. Det er boligene privatpersoner kjøper ofte med tanke på utleie.

Det skal skje gjennom å fjerne rentefradraget, noe som betyr at det blir dyrere å låne penger for å kjøpe utleieboliger.

AUF vil også sørge for at større, profesjonelle aktører blir skattet på tilsvarende måte, for eksempel ved at selskaper ikke kan få rentefradrag for lån med pant i bolig.

– Vi mener at det ikke skal være så lønnsomt som det er i dag å eie flere boliger. Det kan gjøre at flere boliger kommer ut for salg, sier Hoem.

– Hvis man skattlegger hardere, vil ikke det føre til at man får færre utleieboliger?

– Jo, og da må vi også kanskje tenke på hvordan vi skal bygge et utleiemarked for fremtiden. Med unntak av studentboliger er det i ganske stor grad overlatt til markedet, sier AUF-lederen.

Les også Bustadprisane steig i januar – men Stian og Merete har berre fått skambod

Boligsalg i Bergen Stian Hogstvedt

På Hoems tiltaksliste står også at det må bygges flere boliger raskere enn i dag, ved å få ned saksbehandlingstiden. Og AUF-toppen vil bruke Husbanken mer aktivt.

– Vi vil doble bevilgningene til Husbanken. Det er snakk om nesten 30 milliarder kroner, slik at man reelt sett kan gi startlån til unge som ikke har mulighet til å få lån andre steder.

For å «rydde opp i utleiemarkedet» vil Hoem også ha et utleietilsyn «som skal fungere litt som arbeidstilsynet,» med makt til å bøtelegge useriøse utleiere.

Inn i Aps programarbeid tar AUF også med seg et forslag om å etablere utleiekollektiver, som skal kunne forhandle om leiepriser.

– Dårlig gjennomtenkt

NTNU-professor Are Oust støtter AUF på ett punkt: Det må bygges flere boliger om boligprisene skal falle, slik at flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

– Forslaget med å bygge flere boliger er kjempebra. De andre vil nok skape store utfordringer og virker litt dårlig gjennomtenkt, oppsummerer boligeksperten.

Forslaget om å kutte rentefradraget på sekundærboliger vil neppe la seg gjennomføre i praksis, frykter Oust.

– Hvis du har en inntekt du beskatter, får du vanligvis også fradrag for den tilsvarende kostnaden, sier han – og frykter en endring kan åpne for skattetilpasning og skattevridning.

Are Oust, professor i finansiell økonomi ved NTNU.

BOLIGFORSKER: Professor Are Oust ved NTNU.

Foto: NTNU

– I tillegg vil det føre til høyere utleiepriser, og vi kan risikere at utleiemarkedet
rett og slett blir så lite at det slutter å fungere slik vi ønsker.

Også forslaget om å øke rammene til Husbanken har noen dilemma ved seg, påpeker professoren.

– Hvem er det som skal få, og hvem er det som ikke skal få? Hvem hjelper vi? Vi hjelper noen, de andre straffer vi. Det blir ikke noe flere boliger av dette.

Heller ikke ideene om utleietilsyn og kollektive forhandlinger er nødvendigvis enkle:

– Det går an å lage et utleietilsyn. Spørsmål er hvilke oppgaver det skal ha, og om det vil føre til en bedring. Men hvis det er en bedring på tilstand for eksempel, vil det trolig presse opp prisen.

– Når det gjelder det at de skal forhandle, må vi jo ha en forhandlingsmotpart. Og hvem skal det være i Norge, når vi nesten bare har små utleiere? sier Oust, som i tillegg til å være professor også er medeier i flere eiendomsselskaper.

Lover grep

Boligminister Erling Sande (Sp) vil legge fram en stortingsmelding med ny boligpolitikk før påske.

– Det er en krevende situasjon nå. Det blir bygd for få boliger, og vi ser at det er høyt press og stigende priser på leiemarkedet. Det er nødvendig å styrke innsatsen i boligpolitikken, sier han til NRK.

Han viser til at regjeringen har styrket Husbanken med 10 milliarder kroner i utlånsrammer.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)

BOLIGMINISTER: Erling Sande fra Senterpartiet.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll

– Det tar i dag for lang tid å planlegge nye boliger, sier Sande.

Statsråden vil ikke kommentere AUF-forslaget om å skrote rentefradraget på sekundærboliger. Men tidligere har finansministeren kontant avvist å øke beskatningen av bolig.

– De grepene vi gjør, må gjøre flere boliger tilgjengelig, enten for leie eller for eie. Da må vi forenkle og ikke komplisere for de som ønsker å leie ut, eller de som ønsker å bygge ut, sier Sande.

Endring: Denne artikkelen ble oppdatert ca kl 13.45 tirsdag 20. februar med setningen «sier Oust, som i tillegg til å være professor også er medeier i flere eiendomsselskaper».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger