Her er rådene for hvordan du melder vold mot barn til barnevernet

Kriminalitetsforebyggende råd tror antall saker med vold mot barn vil øke. De har laget en veileder for å hjelpe deg og meg til å bli flinkere til å melde fra.

Kriminalitetsforebyggende råd om barns lojalitet

– Jeg tenker at dette er alles ansvar. Enten vi bor i et lokalmiljø og ser unge som lider overlast, eller om vi er ansatte på skoler, helsestasjoner eller i barnehager.

Seniorrådgiver Sonja Iren Eidissen i Kriminalitetsforebyggende råd mener folk må slutte å ta hensyn til foreldrene og heller tenke på barna dersom de har mistanke om vold og overgrep mot barn i nærmiljøet.

– Vi har alle et ansvar for å melde fra om dette, sier hun.

20-dobling på under ti år

Denne uken har NRK satt søkelys på vold mot barn. Gjennomgangen har vist at antall anmeldte tilfeller av vold mot barn har hatt en eksplosiv økning de siste årene.

I 2006 ble det anmeldt 81 tilfeller av vold mot barn. I 2013 var antallet oppe i 1 791. Fra januar til august hadde antallet allerede kommet opp i 1 138.

Det er nesten fem anmeldelser av vold mot barn hver eneste dag.

Samtidig er det mange som kvier seg for å melde fra til barnevernet dersom de mistenker vold mot barn.

Derfor har de laget to veiledere om hvordan man skal forholde seg dersom man ser tegn på at barn lider overlast; Én for ansatte på helsestasjoner og i barnehager og én for vanlige folk.

– Ikke du som skal ta stilling til alvoret

– Det folk søker mest på på våre hjemmesider, er informasjon om å melde saker til barnevernet. Det tyder på at veldig mange har behov for å bli opplyst på hvordan man går frem, sier Eidissen.

Hun sier at mange lurer på hva som skjer med en selv dersom man melder fra. Om man kan være anonym eller om de skal fortsette å melde inn dersom de ikke ser at tidligere meldinger ikke blir tatt tak i.

Om ansvar for å melde vold mot barn

– Det man skal huske er at det ikke er du som skal ta stilling til hvor alvorlig situasjonen er for barnet du melder fra om. Det er barnevernets jobb, og den vurderingen er det de som gjør. Derfor er rådet å melde fra dersom du tror det er grunn til det. Det er kun på den måten vi klarer å sette inn tidlig innsats, og det er også etter hvert det som vil føre til at færre blir utsatt, sier Eidissen.

Når det gjelder terskelen for helsepersonell eller ansatte i skole og barnehage, er seniorrådgiveren kategorisk.

– Helsestasjoner, barnehager og skoler synder

– Er det mistanke om at barn utsettes for vold eller overgrep, så snakker vi ikke lenger om noen terskel. Da er meldeplikten der, og da er det bare én ting å gjøre. Det er å melde fra, sier Eidissen.

Hun peker på at disse yrkesgruppene har meldeplikt til barnevernet, og at den meldeplikten er personlig.

Det betyr at du er pliktig å melde mistanker om vold og overgrep uansett om sjefen for arbeidsstedet er enig i mistanken.

Om helsepersonells ansvar i forbindelse med vold mot barn

Seniorrådgiveren mener unnfallenhet her er noe av årsaken til mørketallene rundt vold mot barn.

– Så og si alle barn i dette landet er på helsestasjonen for undersøkelser, 90 prosent av barna er i barnehage og alle går på skole etter at de har kommet i skolepliktig alder. Gitt at disse barna stadig blir sett er det merkelig at vi har så store mørketall, sier Eidissen og fortsetter:

– Barn har en veldig stor lojalitet til sine foreldre, så for mange vil det ofte være vanskelig å si fra at de er utsatt for vold. Er det små barn vil det ofte være tilfelle at de tror at det skal være slik. De blir utsatt for vold og tror nærmest det er normalt slik at det ikke faller så lett for dem å fortelle. Det understreker i enda større grad viktigheten av at vi som jobber med barn tør å se og varsle. Så er det opp til barnevernet å avdekke om dett var vold eller om det er annen overlast, eller om det ikke var det.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger