– Vold mot barn tas mindre på alvor

Mange benekter det de hører fra barn som er utsatt for vold fordi det er så uvirkelig og vondt, sier barneadvokat Thea Totland.

Advokat Thea Totland står ved et bord

Barneadvokat Thea Totland sier vold mot barn ikke etterforskes like grundig som vold mot voksne.

Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

– Vi ser det samme med saker om seksuelle overgrep. Vi kan ikke tro det som foregår, og da benekter vi det, sier Totland.

Hun har vært bistandsadvokat i en rekke saker, og er også leder i stiftelsen Barnas rettigheter.

Politiet i Bergen skal nå granskes for måten de etterforsket dødsfallet til 8 år gamle Monika Sviglinskaja. De trodde det dreide seg om et selvmord, men Monikas tidligere stefar er nå siktet for drap.

– Etterforskes ikke like grundig

Totland mener det er slik at vold og drap tas mer på alvor når det rammer voksne enn når det rammer barn.

Hun får støtte fra en av Norges mest erfarne rettsmedisinere, Torleiv Rognum, som også mener det er stykke igjen før slike saker etterforskes like grundig som vold mot voksne.

– Dette er vanskelige saker å etterforske. Barnet er dødt, det er sjelden vitner og mange tror ikke at det kan ha skjedd, sier Rognum til NRK.

Lena Reif

Lena Reif i Kripos

Foto: KRIPOS

Også i politi og rettsvesen er det slik.

– Vi tar ikke helt innover oss at foreldre kan gjøre vonde ting mot barna sine. Det er uforståelig, sier seksjonsleder Lena Reif i Kripos.

Avfeies som familiekonflikt

Totland sier det i slike saker nesten alltid vil være noen som nekter for at det barnet forteller har skjedd, og det er oftest den som er mistenkt.

– Den andre forelderen vil da beskytte barna, og foreldrene kommer i en konfliktsituasjon. All den støyen som da er rundt foreldrene, gjør at politiet kan tenke dette dreier seg om en foreldrekonflikt, sier hun.

Da hører ikke etterforskerne så mye på barna, fordi de tenker de kan være påvirket og manipulert av foreldrene, ifølge Totland.

Må bli trygge

Rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum

Rettsmedisiner Torleiv Rognum

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Totland er opptatt av at politiet må gjøre jobben sin bedre i slike saker, og innkalle til dommeravhør i tide.

– Det må ikke gå så lang tid at det oppstår tvil om det barnet sier. Mange er traumatiserte, og de kan miste en del av det de forteller om.

Noen barn må også snakke mange ganger med samme etterforsker for å bli trygge.

Mange har blitt fortalt at det vil få forferdelige konsekvenser om de forteller om det som har skjedd. Da må de bli trygge og fortelle litt etter litt, sier hun.

Rettsmedisiner Torleiv Rognum ønsker seg større bruk av rekonstruksjon i slike saker.

– Passer historien som den som er i søkelyset forteller? Kan skadene ha oppstått slik de blir fortalt? I mange tilfeller passer det ikke. Det er oppdiktede historier, sier han.

Slitne etterforskere

Ein NRK-gjennomgang viser at straffene i saker med vald mot barn er langt lågare enn Stortinget meinte då strafferammene vart skjerpa for fire år sidan. I 21 valdssaker med varige skadar er straffa gjennomsnittleg 15 månader fengsel.
Politisk kvarter har samla KrF, Ap og Høgre sine folk i justiskomiteen.

Se Politisk kvarter om vold mot barn.

I sin jobb som bistandsadvokat har Totland vært i kontakt med politiet i en rekke saker der vold mot barn etterforskes.

Hun har tidligere reagert på at etterforskerne som jobber med disse sakene, virker slitne og overarbeidet.

– Når antallet anmeldelser øker kraftig, må ressursene også økes, både de menneskelige og de økonomiske, sier hun til NRK.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger