Lave straffer for vold mot barn

NRK har gått gjennom 21 rettskraftige dommer de siste 14 årene der én eller begge foreldre er dømt for å ha utøvd vold mot egne barn. Gjennomgangen viser at straffen for overgrepene er lav.

Laster innhold, vennligst vent..

Av sakene NRK har gjennomgått er gjennomsnittsstraffen for å mishandle et spedbarn til døde litt mer enn fem års fengsel.

Vold fra foreldre som fører til varige skader straffes med gjennomsnittlig 15 måneders fengsel.

Lena Reif i Kripos tror de lave straffene kan skyldes at vi har problemer med å ta inn over oss at foreldre kan gjøre så vonde ting mot barna sine.

Store skader som følge av vold

I dommene NRK har fått tilgang til står hendelsesforløpet forklart i detalj.

I en dom fra Gulatings lagmannsrett fra 2008 var offeret en gutt på fire måneder. I dommen heter det blant annet:

«Far kastet og/eller slo og/eller ristet sin sønn, slik at han ble påført brudd i hodeskallen, brudd i lår og albue, samt i det ene lårbenet og blødninger i begge øynene.»

Faren ble dømt til 9 måneders fengsel.

I en annen dom fra Sør-Gudbrandsdal tingrett i 2013 er offeret en gutt på to uker. Her står det blant annet i dommen:

«Mor ristet sin sønn kraftig slik at han fikk skader i hjernen med hjerneblødning og netthinneblødninger i begge øynene.»

Her ble moren dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Lena Reif
Foto: KRIPOS

– Det kan være at vi ikke skjønner at noen kan riste en unge så hardt at det får skader, sier Reif til NRK.

Samtidig er offrene blandt de mest sårbare.

– De kan ikke beskytte seg selv og er helt avhengige av voksenpersoner. At gjerningsmannen da får lav straff, det synes jeg er ille å høre, sier hun.

Reif får støtte av kollega Kåre Svang. Han jobber også i Kripos og etterforsker noen av de mest grove voldssakene mot barn.

– Det har heldigvis blitt signalisert at straffene generelt sett har vært noe lave og at man har ønsket å øke dette. Vi får håpe at det kanskje skjer fremover, sier Svang.

20-doblet anmeldelser av vold mot barn

I en serie saker setter NRK fokus på vold mot barn. Tirsdag offentliggjorde vi tall som viste at antall anmeldelser har økt fra 81 anmeldte tilfeller i 2006 til 1 791 i 2013. Frem til august i år var det anmeldt 1 138 tilfeller av vold mot barn.

Kåre Svang i Kripos jobber med noen av de alvorligste sakene om vold mot barn
Foto: Arild Sandsvik / NRK

Det er nesten fem anmeldelser av vold mot barn hver eneste dag.

Skadene på barna kan være omfattende og fatale.

– Der blir det lagt inn barn med hodeskader, bruddskader eller alvorlige brannskader. De kan komme inn bevistløse, med kramper eller pustestans. Det er ofte de minste barna vi oppdager på sykehuset. Det er også disse som har størst fare for å få hodeskader som følge av vold, fortalte Mia Cathrine Myhre, barnelege på barneintensiven på Oslo universitetssykehus og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, på tirsdag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger