UDI planlegger 100.000 nye mottaksplasser

Norge planlegger 100.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i 2016, ifølge UDI. Samtidig intensiveres arbeidet med å returnere asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang

MÅ LEGGE OM STRATEGIEN: – Vi må gjøre noe annet og mer enn vi har gjort fram til nå, erkjenner UDI-direktør Frode Forfang.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplasser, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Han understreker at tiden vil vise hvor mange plasser som faktisk trengs, men mener det er behov for å planlegge for etablering av 100.000 plasser til neste år.

– Selv om vi skulle oppleve en halvering av asylankomstene, vil vi trenge 40.000-50.000 nye plasser, sier Forfang. Nå ber han kommunene trå til.

– Det er et stort gap mellom behovet for mottaksplasser og tilgangen på slike plasser. Dette gapet vil bare bli større hvis vi ikke får opp tempoet, advarer UDI-direktøren.

Vil prioritere retur av asylsøkere

UDI setter nå inn ekstra ressurser for å stanse asylsøkere som ikke har et beskyttelsesbehov.

Det begynner å bli en tretthet ute i kommunene. Vi møter ikke i samme grad like stor velvilje

UDI-direktør Frode Forfang

– Vi vil prioritere ressursene til asylsøkere som vi kan returnere raskt. Vi er sikre på at vi vil se effekter av dette, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Han varsler at saksbehandlingstiden fortsatt kommer til å øke, og at UDI derfor vil forsøke å stanse asylstrømmen inn i Norge for å kunne bruke mer ressurser på de som overføres til mottak.

– Vi setter inn et støt nå. Hvis ikke kommer apparatet til å bli overbelastet, sier Forfang.

En gruppe asylsøkere som har kommet over Storskog grensekontrollsted utenfor Kirkenes.

En gruppe asylsøkere som har kommet over Storskog grensekontrollsted utenfor Kirkenes.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Større skepsis i kommunene

Direktøren sier UDI opplever større skepsis enn tidligere i år når de ber kommunene om å opprette mottaksplasser, selv om det er store forskjeller mellom kommunene.

– Det begynner å bli en tretthet ute i kommunene. Vi møter ikke i samme grad like stor velvilje som tidligere, innrømmer UDI-direktøren.

Han tar selvkritikk på vegne av UDI dersom de ikke har klart å formidle alvoret i situasjonen til kommunene.

– Det er helt avgjørende at kommunene får riktig informasjon om hva som faktisk er behovet. Det er mulig at alvoret ikke er godt nok kommunisert. Vi må ha samme virkelighetsforståelse, sier Forfang.

Situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplasser

UDI-direktør Frode Forfang

UDI ber om brakkeleire

UDI ber nå Statsbygg og Forsvarsbygg om bistand til å fremskaffe ny bygningsmasse for å dekke behovet for nye mottaksplasser.

– Det trengs nye, store prosjekter. Vi ønsker å få opp store brakkeleire som et tilskudd til det øvrige mottaksapparatet. Vi må gjøre noe annet og mer enn vi har gjort fram til nå, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Flyktninger i telt på Storskog

Flyktninger i telt på Storskog. I løpet av neste år venter UDi titusener av nye asylsøkere.

Foto: NRK

Venter 120.000 asylsøkere

UDI har tidligere anslått at det vil komme 33.000 asylsøkere i år, men til nå har det kommet nesten 28.000 og takten ligger i dag på 2.500 nye per uke.

Politiets utlendingsenhet (PU) og UDI anser at det mest sannsynlig kommer mellom 30.000 og 50.000 asylsøkere til Norge neste år, men tallet kan bli høyere.

Til sammenligning fødes det omtrent 60.000 barn i året i Norge. Om dagens nivå holder seg anslår PU og UDI at antall asylsøkere for 2016 kommer opp mot 120.000.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger