Hopp til innhold

Nå kan alle med koronasymptomer få testet seg

Helsemyndighetene utvider testkriteriene og åpner for at alle som har milde symptomer for luftveisinfeksjon, kan teste om de har covid-19.

Koronatest

I NESE OG SVELG: For å sjekke om du har sars-cov-2-viruset i kroppen, føres en lang bomullspinne inn i nesa eller en pinne ned i svelget for å hente ut prøver fra slimhinnene. Deretter puttes pinnene i et reagensglass, og analyseres i et laboratorium.

Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / Reuters

– Fra og med i dag kan alle kommuner som har kapasitet, teste alle med symptomer. De kan bare begynne. Andre har mer som må få plass. Det gjelder særlig de største kommunene som har flest smittede, sier helseminister Bent Høie (H).

Ifølge Høie må folk derfor sjekke med sin kommune om når de har kapasitet til å teste.

Målet med endringa er å gjøre koronavirustesting til et lavterskeltilbud for folk flest. Fortsatt skal de mest utsatte og deres hjelpere prioriteres, men det skal samtidig være enklere å finne ut om du er syk med covid-19 eller ikke.

Mangel på både testutstyr og personell har hittil lagt store begrensninger på muligheten for å bli testet for koronaviruset, men nå oppskaleres kapasiteten i hele Norge.

– Nå når vi bygger opp kapasiteten, skal alle med symptomer for covid-19 få mulighet til å teste seg, sier helseministeren.

I spesielle situasjoner åpnes det også for å teste personer uten symptomer, ifølge Folkehelseinstituttet.

Koronatesttelt i Trondheim

I dette teltet i sentrum av Trondheim foregår testing for Covid-19. Kommunen vil fra nå av trolig være nødt til å organisere testinga i en langt større skala.

Foto: Morten Andersen / NRK

Norske bedrifter skal lage smittevernutstyr

I dag foregår koronatesting ulikt i de forskjellige kommunene.

Robert Steen

SPYTTEST: Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo Robert Steen håper innbyggerne etter hvert kan sende inn prøvene selv.

Foto: Fredrik Hagen

Oslo kommune bygger opp testkapasiteten ved å tilby drive-through eller walk through tilbud, feberpoliklinikker og feberpatruljer, opplyser de til NRK. De ønsker også å invitere fastlegene til å bidra i større grad til prøvetaking.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen håper innbyggerne etter hvert kan sende prøvene selv:

– Spyttprøver som nasjonale myndigheter prøver ut, vil spare enorme ressurser økonomisk, personellmessig og smittevernutstyr. Da kan innbyggerne selv sende prøver til laboratoriene. Det vil løse store utfordringer, skriver Steen i en e-post.

Steen understreker også at testkapasiteten er avhengig av at kommunen får nok smittevernutstyr.

Onsdag opplyste helseministeren at norske myndigheter har inngått avtaler med flere norske virksomheter som skal produsere smittevernutstyr.

– Disse avtalene er viktig for at norsk helsetjeneste skal få nok smittevernutstyr på kort og lang sikt. De norske produktene kommer i tillegg til de vi importerer fra utlandet, sa Høie under pressekonferansen.

Prøvesvar på telefon

Også Bergen kommune har denne uka arbeidet med å gjøre klart for å teste flere.

Kommunen setter opp egne teststasjoner på Laksevåg og i Åsane. Der kan 2800 personer til sammen bli testet i uka. Totalt i kommunen kan de ta teste 5000 personer ukentlig når man legger til testkapasiteten på Bergen legevakt.

Dagrun Waag Linchausen

EKSTRA TELT: Dagrun Waag Linchausen ved Bergen legevakt viser fram et telt de har satt opp på Laksevåg i forbindelse med økt koronatesting. I teltet skal helsepersonell oppholde seg sammen med utstyr de trenger når de skal teste pasienter som kommer i bil utenfor.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– De som tester positivt vil få en telefon, og de som tester negativt vil få en SMS med prøvesvaret, sier Dagrun Waag Linchausen, ved Bergen legevakt.

Innbyggere som skal testes, må ha henvisning fra fastlege eller legevakta. Ingen kan møte opp uten avtale.

Det er lagt opp til at personer testes fra bil, men du kan også komme gående eller syklende.

Trondheim går også for drive-through-løsning

I dag har Trondheim kommune en kapasitet på rundt 200 pasienter. I løpet av de neste ukene skal kommunen kunne takle ti ganger så mange, 2000 pasienter.

Helge Garåsen, helse-og velferdsdirektør i Trondheim kommune, anslår at de trenger et par uker på å øke kapasiteten fullt ut. Han bekrefter at det blant annet vil komme et drivethrough-tilbud, slik som i hovedstaden.

– Vi vil etablere store telt, slik man har gjort i flere store byer, hvor folk kan kjøre inn, kanskje tre-fire biler i slengen. Slik får man testet mange mennesker på en gang, forklarer Garåsen.

Han mener sikkerhet er det viktigste nøkkelordet for en vellykket opptrapping.

– Vi må blant annet sørge for å ha nok personell og smittevernutstyr. Vi må også ha gode rutiner som sørger for sikkerheten til de som blir testet. I tillegg må man tenke på at det er 2000 prøver som skal merkes og sendes til sykehuset, det går ikke av seg selv, poengterer han.

Samtidig som Trondheim kommune er i planleggingsfasen, er Steinkjer kommune allerede godt i gang med utvidet testing av de rundt 25.000 innbyggerne i kommunen.

Folkehelseinstituttet (FHI) endret retningslinjene for utvidet testing allerede mandag 20. april, med forbehold om at kommunene hadde testkapasitet i alle ledd.

– Vi hadde god kapasitet fra før. Derfor undersøkte vi med St. Olavs hospital i Trondheim om de hadde kapasitet til å ta imot prøvene våre. Det kunne de, og da satte vi bare i gang, forteller kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud.

Innbyggere i Steinkjer kan ta kontakt med fastlege eller legevakt ved symptomer. Deretter blir de aller fleste testet av et test-team som er lokalisert på Egge. Kommunen har også gjort det mulig å bestille test-team hjem til egen stue, hvis man ikke har mulighet til å komme seg til teststasjonen. Noen blir også testet hos fastlegen eller på legevakten.

Forskere: – Bør teste større husholdninger

Ifølge helsemyndighetene er utvidet testing og smittesporing strategien for å bekjempe koronapandemien fremover i Norge.

Målet er å holde smittetallet under en og åpne samfunnet gradvis.

Stig Omholt

MEST EFFEKTIVE TESTMETODE: Stig W. Omholt koordinerer forskergruppa NTNU Covid-19 Taskforce, som nå mener de har funnet den mest effektive metoden for testing av koronasmitte i tida fremover

Foto: Geir Mogen / NTNU

I Trondheim har en gruppe forskere ved navn NTNU covid-19 Taskforce undersøkt hvilken teststrategi de mener er best for å bremse spredninga.

De har vurdert fire mulige fremgangsmåter for testing med Oslo som utgangspunkt:

  • Ingen testing
  • Testing av tilfeldig valgte individer
  • Testing av tilfeldig valgte husholdninger
  • Testing av husholdninger med fire eller flere medlemmer.

Forskerne har modellert seg fram til at strukturert testing av husholdninger med fire eller flere personer vil være den mest effektive måten å redusere smitte på i tida fremover.

– Smittesjansen er størst i større husholdninger, og det er helt tydelig at den strukturelle testingen vil holde smitten nede langt bedre enn alternativene, sier professor Stig W. Omholt, som koordinerer forskergruppa på NTNU.

Modellen forutsetter blant annet at familiene blir testet en gang i uka.

Korona-testing utendørs på legevakta i Bærum

I BILEN: På Asker og Bærum legevakt tester lege Farhan Anwar pasienter for koronavirus mens de sitter i egen bil. Pasientene slipper ikke inn på legevakten. Bildet er fra 1. mars i år.

Foto: Anders Fehn / NRK

Kapasitet på 300.000 tester i uka

Alle svarene fra koronatestene skal samles i en felles nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra starten av mai kan 100.000 nordmenn koronatestes ukentlig; over tre ganger flere enn vi tidligere har vært rigget til.

I slutten av mai skal antallet økes igjen, til 300.000 tester i uka.

Årsaken er at Norge endelig har klart å øke kapasiteten på laboratoriene og at vi har utviklet nok testutstyr.

Forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim er blant dem som har utviklet en ny koronatestmetode.

– På rekordtid har de utviklet en metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig av reagenser, sa Høie under pressekonferansen onsdag.

AKTUELT NÅ