Hopp til innhold

Helseminister frifinner seg selv i journalskandalen

I et brev til Stortinget frikjenner helseministeren egen rolle i skandalen som førte til at IT-arbeidere i Asia og Bulgaria fikk tilgang til 2, 8 millioner pasientjournaler.

Bent Høie

NYTT SVAR: Stortinget har ikke vært fornøyd med svarene fra helseminister Bent Høie. Igjen har han måtte svare for hva han har gjort for å komme til bunns i IKT-sikkerhet og personvern i landets største helseforetak.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Helse og omsorgsminister Bent Høie besvarte tirsdag nye spørsmål fra Stortinget om journalskandalen i Helse Sør-Øst, denne gangen om statsrådens ansvar for sikkerheten, da drift av pasientopplysninger ble vedtatt outsourcet til amerikanere.

I et lengre brev til Kontroll og konstitusjonskomiteen, der han viser til Spesialisthelsetjenesteloven, skriver Høie om egen rolle som formell eier:

«Eieren har altså ikke noe direkte kompetanse eller ansvar knyttet til den løpende driften»

Etter flere runder med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, har Helsedepartementets jurister finlest lovverket, og Høie hevder nå med loven i hånd, at han har fulgt alle forpliktelser Staten har som formell eier av Helse Sør-Øst.

Krever lovendring

Trond Markussen, President NITO

MENER LOVEN ER MANGELFULL: President i NITO, Trond Markussen, mener manglende IT-kompetanse i departementet bidro til skandalen.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

– Hele denne saken viser at dagens lovverk må endres, for å unngå lignende situasjoner i fremtiden. Mer teknologikompetanse på overordnet nivå i departementet ville bidratt til en annerledes situasjon, sier Trond Markussen, president i NITO.

Helseministeren skriver også:

«Eiers adgang til å styre i foretaksmøter bør bare brukes i tilfeller hvor det er nødvendig for å ivareta eiers overordnede ansvar og interessert.»

Flere ganger siden NRK for en måned siden avdekket at mange titalls utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang til personsensitiv pasientdata til 2,8 millioner nordmenn i Helse Sør-Øst har Høie måtte svare Stortinget om saken.

– Nå skyves alt ansvar over på noen andre enn helseministeren, sier Markussen, som mener det ikke er godt nok.

Les også: Høie vil kreve flere svar

Les også: Høie kan ikke garantere at journalskandalen er over

Spørsmålet er om helseministeren burde ha gjort mer for å undersøke forholdene rundt personvern og IKT-sikkerhet.

Les også: Helseministerern må forklare seg bedre om journalskandalen

Arrogant

Både ansatte og fagforbud ba om å møte Høie for å advare ham om muligheten, men Høie prioriterte ikke å møte dem. Det har han siden fått kritikk for. EL og IT-forbundet mener Høie opptrådte arrogant da han avviste å møte flere fagforbund.

Helse Sør- Øst har satt hele outsourcingen på vent. En ekstern gransking viser at helseforetaket ikke har kontroll på hvilke tilganger som bulgarske IT-arbeidere har fått og om tilganger er kopiert til andre.

Cathrine Lofthus

BETENKT: Toppsjef Cathrine Lofthus har måttet tåle tøff kritikk for å ikke ha oversikt over konsekvensene av outsourcingen som datterselskapet Sykehuspartner er satt til å gjennomføre.

Foto: NRK

Uken før NRK avslørte den ulovlige tilgangen var teknologidirektør Thomas Bagley og viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst på helseminister Høies kontor, hvor direktørene kom med forsikringer om at IT-arbeidere i andre land ikke ville ha tilgang til pasientdata. Men i møtet fremkom det også at noen av sperrene, kun ville være juridiske.

Uken etter innrømmet ledelsen i Helse Sør Øst, at IT-arbeidere i utlandet allerede hadde tilgang til pasientdata.

Så langt er det kun teknologidirektør Bagley som har stått til ansvar i Helse Sør-Øst.

Les også: Bagley slutter i Helse Sør-Øst

Kart som viser at 2,8 millioner pasientjournaler er tilgjengelige i USA, Asia og Europa
Foto: NRK

AKTUELT NÅ