Hopp til innhold

Helsedirektoratet beklager begrunnelsen for å holde tallene om smittevernutstyr hemmelig

Helsedirektoratet beklager at man begrunnet hemmelighold rundt smittevernutstyr med at man ikke ville spre frykt i befolkningen. Sp-politiker Kjersti Toppe, Legeforeningen og en tidligere sivilombudsmann ber helsemyndighetene vise mer åpenhet.

Smittevernutstyr på veg ut i Norge

LAST FRA UTLANDET: I forrige uke fikk Norge en stor last med smittevernutstyr fra utlandet. Helsedirektoratet sier det er vanskelig å si hvor mye av dette som er brukt opp.

Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

Tidligere i dag skrev NRK at den tidligere sivilombudsmannen, Arne Fliflet, kritiserer myndighetenes hemmelighold rundt smittevernutstyr.

Fliflet får støtte av Legeforeningen.

President Marit Hermansen sier til NTB at regjeringens hemmelighold er urovekkende og svært uheldig. Hun ber regjeringen være åpne om hvor mye utstyr man faktisk har, også om det er mangel på utstyr.

Marit Hermansen

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, mener myndighetene nå må spille med åpne kort.

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp), Kjersti Toppe, sier til NRK hun nå blir nedringt av bekymrede ordførere som ikke får smittevernutstyret de har blitt lovet.

– Jeg blir ringt ned av fortvilte ordfører som ser på fjernsyn at Høie og Solberg stiller og tar imot når nye lass av utstyr som kommer til landet, men at de samtidig ikke vil informere verken ordførere eller andre om hvordan situasjonen faktisk er, sier Toppe.

Hun mener regjeringen må være tydeligere, om det er slik at det faktisk er mangel på smittevernutstyr i Norge.

– Det siste vi trenger nå er hemmelighold. I en slik krise vi står i, må ærlighet være første bud. Alt annet gjør at tilliten til myndighetene svekkes. Det tåler vi ikke, sier hun.

Beklager

I forrige uke skrev divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, i et brev at ledelsen i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst ikke ønsket å gi ut informasjon om smittevernutstyr «pga. den usikkerheten dette kan avstedkomme i befolkningen».

Det er Helse Sør-Øst som har ansvaret med å fordele utstyr til sykehus og kommuner, etter en fast fordelingsnøkkel.

Espen Nakstad

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad beklager at argumentasjonen om at man ikke ville spre frykt i befolkningen ble brukt for å holde tilbake tall på smittevernutstyr.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Nå beklager fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at denne begrunnelsen ble brukt.

– Først vil jeg beklage, på vegne av Helsedirektoratet, de uheldige uttalelsene som kom for en stund siden, om at dette var fordi folk ikke skulle bli bekymret, sier Nakstad på Dagsnytt 18.

– Vi kan bare beklage og skjerpe oss og rapportere så godt vi kan, dog med en usikkerhet at det er litt vanskelig å rapportere nøyaktige tall, sier Nakstad.

– Vanskelig å følge med fra time til time

Nakstad kan imidlertid ikke uten videre oppgi et nøyaktig tall på hvor mye smittevernutstyr som finnes i Norge.

Han peker på flere andre årsaker til dette, og sier aldri har vært «en bevisst policy» å hemmeligholde ting. Nakstad viser til at norske helsemyndigheter har vært i en kritisk situasjon, der man ikke visste hvor mange dager man hadde utstyr igjen.

– Da var det veldig viktig at man ikke gitt ut med tall, før man visste at utstyret var i Norge. Dette er vanskelige prosesser med kontraktsinngåelser, i et marked der det er stor etterspørsel men begrenset tilbud.

Nakstad sier det også har vært vanskelig å holde oversikt over behovet i kommunene. Dette meldes inn via fylkesmennene til Helse-Sørøst, som deretter varsler de andre helseforetakene.

– Det er hele tiden variasjon i forbruk og det som meldes inn, og det er da vanskelig å nøyaktig angi dette fra dag til dag.

Nakstad påpeker at Helsedirektoratet har vært åpne om enkelte ting, som at det i forrige uke kom én million munnbind til Norge fra Kina. Men han påpeker at det er uklart hvor mye som er igjen av dette, fordi man da må «gå inn på lageret og telle».

Han er likevel tydelig på at det ikke er noen akutt krise for at man går tom noe sted i helsetjenesten nå.

– Det er vanskelig å følge med fra time til time hvor mye vi har. Men det er viktig å si at vi har nok nå for de neste dagene, og litt inn i fremtiden, sier Nakstad.

Koronatesting ved Bergen legevakt

Helsedirektoratet opplyser at flere kommuner trenger hastebestillinger for å få dekket behovet for smittevernutstyr, som frakker, munnbind, hetter og hansker.

Foto: Marit Hommedal

– Tilgangen er begrenset

Marit Hermansen i Legeforeningen stiller også spørsmål ved om distribusjonsnettet av smittevernutstyr fungerer optimalt, og sier hun har fått meldinger om at kommuner ikke når fram med sine bestillinger.

Hun mener åpenhet om hvor mye smittevernutstyr som finnes er ekstra viktig nå.

– Det kan bli usikkerhet om reglene settes på grunn av utstyrsmangel eller av andre ting, og ikke som følge av faglige råd som er basert på en reell vurdering, sier Hermansen.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier enkelte kommuner har lite utstyr igjen, og at det nå er sendt hasteleveranser til enkelte kommuner.

Han opplyser at enkelte kommuner allerede har fått noe, og at andre får denne uka, men viser til at tilgangen fortsatt er begrenset.

– Det har blitt sendt hasteleveranser til 16 kommuner i fylkene i nedslagsfeltet til Helse Sør-Øst RHF. I tillegg har det også gått flere leveranser til kommuner fra helseforetakene i de andre helseregionene, sier Lie.

Han sier de og har et eget nødlager dersom det skulle oppstå et spontant behov hos enkelte kommuner. Lie sier leveransene til kommunene er i gang.

– Det er fortsatt svært begrenset tilgang på smittevernutstyr, og enkelte kommuner har lite utstyr igjen. Vi har derfor holdt tilbake en sikkerhetsmargin på 10 prosent av de nasjonale leveransene til bruk som buffer for sykehus og kommuner som er i ferd med å gå tomme, sier Lie.

Skaper usikkerhet blant helsearbeidere

Sp-politiker Toppe sier hun ikke krever at hvert eneste munnbind skal rapporteres, men ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om større åpenhet rundt smittevernutstyr.

Kjersti Toppe

Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp), mener koronasituasjonen krever åpenhet fra myndighetene.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Hun mener samtidig det er bra at Helsedirektoratet beklager argumentasjonen om at det hemmeligholdes for å ikke skape usikkerhet.

– Men jeg forventer da at Helsedirektoratet snarest opplyser om hvordan beredskapen for smittevernutstyr faktisk er og gir offentligheten tilgang til disse opplysningene.

Toppe reagerer også på myndighetene sin argumentasjon om at offentliggjøring av tallene vil føre at Norges posisjon i markedet svekkes, og sier det «stanger mot grunnleggende demokratiske prinsipp».

– Det er en argumentasjon som regjeringen har brukt før, når de har gått inn for å holde legemiddelpriser hemmelige.

NRK har forelagt kritikken fra Toppe og Legeforeningen til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet opplyser at de undersøker om Høie har anledning til å kommentere uttalelsene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ