Har streiket i 2,5 år

Transportarbeiderforbundet vil ikke avslutte havnekonfliktene selv om de i dag taper i EFTA-domstolen. Noen av arbeiderne har streiket siden november 2013.

Boikott i Risavika

Ved Risavika terminal i Stavanger har noen av havnearbeiderne streiket i 2,5 år. Men kampviljen er likevel ikke svekket, ifølge forbundsledelsen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I november 2013 ble Risavika havn ved Stavanger sentrum for en omfattende nasjonal konflikt om hvem som kan jobbe i norske havner og hvor de skal være organiserte.

Lars M. Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet

- Sjøfolk på filippinsk lønn skal ikke kunne utføre losse- og lastearbeid på norske havner. Tariffavtalene er vårt vern mot sosial dumping, sier Lars M. Johnsen, forbundsleder i Transportarbeiderforbundet.

Foto: Vegard Holm, LO Media

Konflikten spredte seg til andre havner og utløste streiker og sympatiaksjoner.

Og den er ennå uløst.

Ved noen havner har arbeiderne vært i konflikt i 2,5 år, mens pengene renner ut av Transportarbeiderforbundets kasse.

I følge nettstedet Fri Fagbevegelse, hadde forbundet ved årsskifte brukt 21 millioner kroner på konflikten. 60 personer mottar streikebidrag fra forbundet.

I dag feller EFTA-domstolen dom i den betente havnekonflikten.

– Ikke gått ut over kampmoralen

Forbundsleder Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet sier de vil fortsette aksjonene, uansett hva EFTA-domstolen bestemmer.

– Dommen vil ikke ha noen umiddelbar innvirkning på det, sier han.

– Men hva synes medlemmene dine om å gå to og et halvt år uten å jobbe?

– Det er klart at de ikke synes det er noe ålreit. Men det har ikke gått ut over kampmoralen, sier han.

Nicolay Skarning, advokat i Kvale

- Dommen i EFTA-domstolen vil kunne få betydning for havnemonopolene i flere europeiske land, mener Nicolay Skarning, som er advokat i Kvale representerer det danske rederiet Holship.

Foto: Privat

100 års havnemonopol kan være slutt, og alle havnekonfliktene må avsluttes, dersom EFTA-domstolen setter tariffavtalene til side, sier advokat Nicolay Skarning til NRK.

Det vil trolig bli en spesiell situasjon dersom to NTF/LO-tariffavtaler blir erklært ulovlige et par uker før lønnsforhandlingene på de samme avtalene starter opp.

Skarning representerer danske Holship i konflikten med Norsk Transportarbeiderforbund.

Transportarbeiderforbundet har tidligere vunnet saken både i tingretten og i lagretten.

Krever fortsatt fortrinnsrett til lossing- og lasting

Kravet fra Transportarbeiderforbundet er at Holship må slutte seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere.

– Det vi kommer til å holde fast ved, er det som er grunnlaget for disse tariffavtalene i Norge, og det er fortrinnsretten til losse- og lastearbeid, sier Johnsen.

Det er behov for stadig færre havnearbeidere og selskapene som driver havnevirksomhet vil gjerne benytte egne ansatte.

Den langvarige konflikten tærer på, innrømmer Johnsen, selv et tap i EFTA er ikke nok til å starte ny dialog med arbeidsgivere.

I stedet vil de vente på en avgjørelse i Norsk Høyesterett.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger