Har avlyst over 2300 undersøkelser og operasjoner så langt i streiken

Ryggoperasjoner, røntgen og tarmundersøkelser blir utsatt på grunn av streiken. – Det er ikke bra, sier sykehusdirektør.

Operasjon på Hagavik

MÅ UTSETTE OPERASJONER: Her på Kysthospitalet på Hagavik i Os i Hordaland må flere operasjoner utsettes på grunn av legestreiken.

Foto: Helse Bergen

Eivind Hansen i Helse Bergen

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Eivind Hansen i Helse Bergen.

Foto: Katrine Sunde / Helse Bergen

– Vi har utsatt 61 operasjoner og 209 polikliniske undersøkelser så langt, sier administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen.

Det skjer over hele landet: planlagte operasjoner, dagkirurgi, undersøkelser og røntgen blir utsatt på grunn av streiken.

Nesten 500 sykehusansatte over hele Norge er nå i streik og fredag er det varslet ytterligere opptrapping med 35 flere medlemmer.

– Det blir utfordrende jo lenger streiken varer og hvor mange som tas ut. Det blir utfordrende for pasienter som må vente, fordi situasjonen kan forverre seg. Noen er henvist til poliklinikk for tarmundersøkelse uten at man har diagnosen klar. Når timen da blir utsatt, vet vi ikke hva det er vi utsetter, sier Hansen.

– Det høres ikke bra ut?

– Det er ikke bra, og det er svært beklagelig overfor pasientene.

Over 2300 pasienter har fått avlyst time

NRK har tatt kontakt med sykehusene som er rammet av streiken. Ni av dem har tall på hvor mange pasienter som er berørt siden streiken brøt ut 7. september:

Utsatte timer ved norske sykehus

Oslo Universitetssykehus

Utsatte polikliniske kontrolltimer

493

Utsatte operasjoner

19

Utsettelse av innleggelser

14

Utsettelse ved Olafiaklinikken

18

Helse Bergen

Utsatte operasjoner

116

Utsatte polikliniske konsultasjoner

431

St. Olavs hospital

Utsatte operasjoner

14

Utsatte polikliniske konsultasjoner:

201

Sykehuset Østfold

Utsettelse av operasjoner

250

Utsettelse av konsultasjoner

660

Stavanger universitetssykehus

Utsatte operasjoner

161

Utsatte polikliniske konsultasjoner

440

Utsatt røntgen

ca 500

Sunnaas sykehus

Utsatte konsultasjoner

0 per i dag, men 10 utsatte timer neste uke

Sykehuset i Vestfold

Utsatte polikliniske undersøkelser

ca 530

Utsatte operasjoner

ca 45

Ahus

Utsatte polikliniske kontroller

468

Utsatte operasjoner

16

Nordlandssykehuset

Utsatte polikliniske undersøkelser

ca 114

Finnmarkssykehuset

Utsatte operasjoner

0

Utsatte konsultasjoner

159

Vestre Viken

Utsatte operasjoner

30

Utsatte polikliniske konsultasjoner

570

TOTALT

5249

Områder som ikke rammes av streiken er øyblikkelig hjelp og akuttbehandling, kreftbehandling, barn og psykisk helse.

– Må svare for økte ventetider

På Stavanger universitetssykehus sier fagdirektør Sverre Uhlving at de har måttet utsette «noen-og-80 operasjoner, 250 polikliniske undersøkelser og om lag 500 røntgenundersøkelser».

– Vi får en utfordring når streiken er over og vi må svare for økte ventetider. Vi må vurdere flere av henvisningene på nytt. Det blir en stor prosess, sier Uhlving.

Streikevakter ved Stavanger universitetssjukehus (SUS)

STREIKER: Vegard Hauge Steinbakk (lege), Ellen Wasbø (fysiker) og Tewelde Berhane (lege) sto streikevakt utenfor Stavanger universitetssjukehus (SUS) 7. september. Så langt har totalt 330 operasjoner og konsultasjoner blitt utsatt ved sykehuset.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Kommer til å bryte fristen

Ingen av sykehusene NRK har snakket med sier de kan estimere hvor lange ventetidene kan bli.

Men Eivind Hansen i Helse Bergen er likevel sikker på at det vil komme fristbrudd, altså at pasienter ikke får behandling innen den juridiske fristen for når helsehjelp seinest skal gis.

– Tilførselen til ventelistene er som ellers i året, så det vil oppstå fristbrudd. Det har sammenheng med at en del polikliniske konsultasjoner allerede er lagt tett opp mot fristen, sier Hansen.

BI-forsker: – En massiv administrativ jobb

Pål Berthling-Hansen, BI

FØRSTEAMANUENSIS: Pål Berthling-Hansen ved Handelshøyskolen BI.

Foto: Pressefoto / Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Pål Berthling-Hansen sier det koster, både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk, når legene streiker.

– At det vil koste, er krystallklart. Hvor mye er vanskelig å si. Sykehusene må sette inn mer ressurser for å ta unna køen og det er en massiv administrativ jobb å planlegge nye timer, sier Berthling-Hansen.

Han mener den største kostnaden er den samfunnsøkonomiske.

– Folk kan bli sykemeldt lenger. Noen går og tenker på inngrepet de skulle hatt, og det kan medføre angst og bekymring. Folk må gjøre om planene sine, utsette arbeidsavtaler og andre ting. Streiken får store ringvirkninger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger