Full splid om asylbarna på Stortinget

SV krever ny behandling av søknadene til lengeværende asylbarn. Venstre støtter kravet, KrF har satt seg på gjerdet og Frps Jan Arild Ellingsen ber de andre glemme ny behandling.

Jan Arild Ellingsen (Frp) avviser ny behandling av asylsøknadene til barn som er sendt ut av Norge

Jan Arild Ellingsen (Frp) sier asylsøknadene til de lengeværende barna som er sendt ut av landet er riktig behandlet ut fra datidens gjeldende regelverk.

Høsten 2014 gikk utsendelsen av lengeværende asylbarn rett i taket. Men til tross for at både KrF og Venstre mener dette strider mot intensjonen i samarbeidsavtalen, er det kun Venstre som er enig med SV om at alle lengeværende asylbarn som ble sendt ut i 2014 må få behandlet sin søknad på nytt.

KrF har valgt å sette seg på gjerdet. De venter på behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og på en redegjørelse av saken fra justisdepartementet.

Geir Toskedal (KrF) om lengeværende og utsendte asylbarn bør få behandlet saken sin på nytt

Geir Toskedal og KrF avventer både høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen og utredning fra justisdepartementet før han konkluderer i asylbarnsaken.

KrF frykter at ny behandling kan gi presedens

– Det har oppstått en vanskelig situasjon, fordi vi mener at forskriften burde trådt i kraft mye før, og at disse barna skulle vært behandlet etter nye regler.

Bør sakene behandles på nytt?

– Det er vanskelig å svare på nå, for vedtakene som er gjort er lovlig fattet ut fra de forskriftene som gjaldt.

Men når intensjonen var at man skulle ta mer hensyn til barna, og det så viser seg at det ikke er gjort, hvorfor kan ikke KrF si at de skal få behandlet sakene sine på ny?

– Fordi det er gjort lovlige vedtak. Det betyr ikke at vi ikke kan gå inn på en politisk ordning. Derfor avventer vi departementet for å se om vi kan få til noe. Det er der vårt hjerte ligger, og vi håper vi kan få til noe, ikke at folk skal få bli uansett, men at barns beste skal bli ivaretatt. Det er vi veldig opptatt av. Samtidig må vi tenke klokt, for vi kan også skape presedens som vi ikke har oversikten over, sier Geir Toskedal (KrF).

Frp-Ellingsen: – Glem ny behandling

Jan Arild Ellingsen (Frp) mener tilhengerne av SVs forslag bare kan glemme ny behandling av sakene til de lengeværende asylbarna som er sendt ut.

– Dette er en uaktuell problemstilling. De er sendt ut med hjemmel i det regelverket som eksisterte den gangen. Vi ser ingen grunn til omkamp på dette.

De lovlig fattede vedtakene allerede er effektuert, og det taler mot, mener Ellingsen. Han frykter at ny behandling vil skape støy rundt sakene, og at det vil skape ny presedens rundt behandling av asylsaker i fremtiden.

– Vi har gjort ting innenfor gjeldende regelverk, og det står vi for.

Karin Andersen (SV) krever ny behandling for asylbarna

Karin Andersen (SV) krever ny behandling av asylbarnsakene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger