Full asylkamp på Aps landsmøte

Partibauta Martin Kolberg og flere delegasjoner på Arbeiderpartiets landsmøte jobber på spreng for å myke opp asylpolitikken. Nå må Hadia Tajik og redaksjonskomiteen finne et kompromiss.

Martin Kolberg

Martin Kolberg (Ap) mener det er på høy tid med en oppmykning av politikken i forhold til enslige mindreårige asylsøkere.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er stor enighet i Arbeiderpartiet om at partiet skal føre en streng og human asyl- og innvandringspolitikk. Idag mener imidlertid flere at politikken er for streng og for lite human.

De vil ha oppmyking for enslige mindreårige asylsøkere.

Ap-bauta ber partiet ta rev i asylseilet

Én av dem som har sagt at dagens praksis er uverdig, er tidligere partisekretær og nåværende stortingsrepresentant fra Buskerud, Martin Kolberg.

– Håndteringen regjeringen nå har av enslige mindreårige er urimelig og på grensen til inntollerant. Arbeiderpartiet må også ta rev i seilene på dette punktet, sier Kolberg før han fortsetter.

– Vi ønsker at Norge på dette punktet skal være en human stat, og da er det helt nødvendig å gjøre noe med dette. Dette er enslige mindreårige mennesker. Barn som har flyktet fra død og elendighet, og det er helt nødvendig å håndtere dem på en annen og mer human måte enn det som er tilfelle i dag.

Roger Valhammer i Arbeiderpartiet

Roger Valhammer (Ap) vil tilbake til asylpolitikken for enslige mindreårige asylsøkere fra 2009.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Han får støtte av leder Roger Valhammer i Arbeiderpartiet i Bergen.

– Vi ønsker å gjeninnføre rimelighetsvilkåret. Det er en oppmyking av dagens regelverk som gjør at flere vil få bli og får permanent opphold. Ingen vil bli sendt tilbake til internflukt i for eksempel Afghanistan slik man risikerer i dag, sier Valhammer.

Rimelighetsvilkåret gjorde at mange enslige mindreårige flyktninger tidligere ikke ble sendt på internflukt i hjemlandet, for eksempel Afghanistan, men fikk opphold i Norge fordi hjemsendelse ble sett på som urimelig. Dette vilkåret var Ap og Sp med å fjerne. Dette vil Valhammer med flere vil ha gjeninnført.

De vil tilbake til asylpolitikken slik den var etter at innstramminger i asyllovgivningen i 2009.

– Dette handler om barn uten foreldre i Norge. Barna sitter i vanlige mottak og får satt livet på vent i årevis før de risikerer å bli sendt ut igjen. Det er en helt uholdbar situasjon når man snakker om barn. Derfor mener vi at vi må gjøre en endring, for dagens politikk er dramatisk for dem det gjelder, sier Valhammer.

Han mener det er stor støtte for forslaget i landsmøtesalen.

Partiledelsens hodepine

Hadia Tajik

Hadia Tajik (Ap) og resten av redaksjonskomiteen må forsøke å finne en asylløsning flertallet i landsmøtesalen kan være med på.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er dårlig nytt for partiledelsen som ikke ønsker oppmykingen. Det er i dette handlingsrommet nestleder Hadia Tajik, som både ledet programkomiteen og som nå leder redaksjonskomiteen på landsmøtet, må manøvrere i. Vel vitende om at det er stor forskjell på om landsmøte faller ned på en oppmyking innenfor dagens regelverk, eller om det kommer krav om en vedtekts- eller lovendring.

Sistnevnte vil gjøre hodepinen større.

Tajik kan ikke kommentere dette eller andre enkeltforslag til endring før redaksjonskomiteen legger frem sin innstilling på lørdag.

– Men jeg føler at det er en bred enighet i Ap om en streng og human innvandrings- og asylpolitikk. Det er et vedtak fra et tidligere landsmøte. Innenfor rammene av det kan det gå diskusjoner om mindre enkeltheter.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger