Frykter migrasjonspakten vil bli misbrukt av andre partier

– Vi vet at det er sterke krefter i Norge som ønsker å myke opp innvandringspolitikken, og de vil finne mange påskudd i denne avtalen for å gjøre det, advarer stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp).

Jon Engen Helgheim

OPPMYKNING: Jon Helgheim (Frp) frykter norsk innvandringspolitikk blir myket opp om Norge slutter seg til FNs migrantpakt.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Fra før av har USA, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Sveits, Israel og Ungarn alle sagt nei til pakten som skal vedtas på et toppmøte i Marrakech 10. desember.

I Norge har statsminister Erna Solbergs (H) regjering sluttet seg til migrasjonsavtalen, men Frp tok har sagt at de ikke vil være med.

Ikke juridisk bindende

Venstres landsmøte i Ålesund 2017

REGULERT: Guri Melby (V) mener flyktningpakten vil skape en felles standard for hvordan man håndterer migrantutfordringene.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) mener pakten er diffus, lite konkret og inneholder en rekke uheldige formuleringer.

– I dag sitter vi med beina godt plantet i en rekke internasjonale avtaler og konvensjoner. De binder oss ofte på hender og føtter når vi skal gjøre innstramminger i norsk innvandringspolitikk, sier Helgheim til NRK.

Selv om pakten ikke er juridisk bindende og omtales som et «rammeverk» for hvordan medlemslandene skal samarbeide i migrasjonsspørsmål, mener Helgheim at den kan bli misbrukt.

– Vi vet at det er sterke krefter i Norge som ønsker å myke opp innvandringspolitikken, og de vil finne mange påskudd i denne avtalen for å gjøre det, sier Helgheim.

Helgheim ønsker seg i stedet en internasjonal avtale som setter en standard for hvilke tiltak og rettigheter man skal gi innvandrere.

– Da tror jeg den standarden hadde blitt lagt langt lavere enn det vi ligger på i Norge.
Da kunne Norge senket standarden mye og andre land fått den opp, sånn at det ikke hadde blitt så attraktivt å reise over halve kloden for å komme til Norge.

– Blåser i forpliktelser

Stortingsrepresentant Guri Melby (V) mener FNs migrantpakt nettopp svarer på Helgheims ønsker om tydelige standarder.

– Den anerkjenner at migrasjon er en stor utfordring og at det er over 258 millioner mennesker på flukt. Det er vi nødt til å håndtere og da er det bedre at vi greier å gjøre det på en regulert og noenlunde samstemt måte på tvers av landegrensene, sier Melby.

Melby trekker fram returnering av folk som har fått avslag på oppholdstillatelse i Norge.

– Da trenger vi samarbeid med andre land. Denne avtalen gir et bedre utgangspunkt for å ha dialog om retur med alle de landene vi ikke har returavtale med i dag, sier Melby.

Samsending med P2.

VIDEO: Se debatten fra dagens Politisk kvarter.

Helgheim mener alle land allerede i dag har forpliktet seg til dette. Han har ingen tro på at de som ikke overholder forpliktelsene i dag vil endre praksis dersom de skriver under på en ny uforpliktende avtale:

– Da ender vi igjen opp med at vestlige land som Norge som alltid er best i klassen til å oppfylle innholdet i slike avtaler, kommer til å gjøre det. De landene som burde ha gjort det, kommer ikke til å gjøre det, frykter Helgheim.

SISTE NYTT

Siste meldinger