Ekspert: – Svakere korrupsjonskontroll nå enn før

Ingen jobber systematisk med å avdekke korrupsjon i norske kommuner. Samtidig har revisorene mindre makt til å avsløre korrupsjon i dag enn for ti år siden.

Ingen systematisk korrupsjonsjakt.

NETT-TV: Det er ingen systematisk korrupsjonsjakt i norske kommuner, sier Ole Kristian Rogndokken.

– Jeg har vært i bransjen i mange år, og utviklingen er negativ. Revisors internkontroll har nok blitt svekket, sier Ole Kristian Rogndokken som leder Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

Som NRK fortalte i går slår Økokrim korrupsjonsalarm i kommune-Norge. Mørketallene antas å være store. 24 personer er dømt for kommunal korrupsjon de siste ti årene, men mange saker ender aldri opp i domstolene. De blir aldri oppdaget.

– Det gjøres lite konkrete, systematiske søk etter korrupsjon, sier han.

Ny forskrift ga svakere kontroll

Ifølge Rogndokken skyldes dette først og fremst at kommunerevisorene fikk nye arbeidsinstrukser i 2004.

Nå skulle de først og fremst konsentrere seg om å sjekke at regnskapene stemte. All annen kontrollvirksomhet må bestilles – og betales – fra kontrollutvalget i kommunen.

Resultatet: lavere sjanser for å avdekke korrupsjon.

– Endringene reduserte revisors kontroll med risikoen for den type hendelser, sier Rogndokken.

– Fellesskapet taper

Han viser til at kontroll av kommunene dreier seg om mer enn å telle kroner og øre. Det dreier seg også om å påse at kommunen leverer lovpålagte velferdstjenester. Politikken de folkevalgte vedtar skal settes ut i livet.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Spesialetterforsker i Økokrim, Gunnar Fjæra, sier korrupsjon kun dreier seg om én ting: Griskhet.

- Korrupsjon er griskhet, sa Økokrims Gunnar Fjæra til NRK onsdag. Politiet mener mørketallene er store.

Rogndokken mener innbyggerne er taperne når internkontrollen svekkes.

– Jeg mener det er beklagelig, for fellesskapet taper på det. Det øker risikoen for at vi får den type hendelser, og det er med å svekke folks tillit til fellesskapet, sier han.

– Prioriterer ikke internkontroll

Rogndokken mener enkelte rådmenn ikke prioriterer å bruke penger på internkontroll.

– Det er noe vi registrerer, at det er et ønske om å redusere ressursbruken til revisjon og tilsyn. I denne settingen er det veldig uheldig.

– Men er det ikke politiets ansvar å avsløre korrupsjon?

– Det er først og fremst rådmannens ansvar, og der bør det nok ligge, sier han.

I et intervju med NRK i går medgikk Økokrim at de uansett ikke har kapasitet til å avdekke all korrupsjon i kommune-Norge. Politiet kommer først og fremst inn i bildet etter at media eller interne varslere allerede har slått alarm.

– Hvis vi skulle tatt all korrupsjon i Norge, så måtte vi hatt en svær styrke som på en eller annen måte var mer proaktive. Nå så venter vi mer eller mindre på tips eller at pressen skriver eller at det kommer opp til overflaten gjennom varslere, og vi er litt mer passive, sa Økokrims Gunnar Fjæra til NRK onsdag.

Lover å styrke Økokrim

Nå lover regjeringa å sørge for at Økokrim blir bedre rustet til å bekjempe korrupsjon i kommunene.

– Vi er nødt til å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet, både ved å styrke Økokrim, men også ved at politidistriktene kan ta denne typen kriminalitet, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, til NRK.

Også Sigrun Vågeng i Kommunesektorens organisasjon, KS, lover å se nærmere på hva mer kommunene selv kan gjøre for å motarbeide og avdekke korrupsjon.

– Det ser ut til at det arbeidet vi har gjort over tid må fortsette, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger