Hopp til innhold

24 dømt for kommunal korrupsjon

De siste ti årene er 24 personer dømt for kommunal korrupsjon i Norge. De har lurt til seg over 205 millioner kroner og fått fengselsstraffer på 49 år til sammen.

håndjern

KORRUPSJON: Ifølge loven er korrupsjon «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Siden 2003 er 24 dømt for korrupsjon i kommunene.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Tor Dølvik

SAMARBEID: Transparency International Norge samarbeider med KS om prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren», forteller Tor Dølvik.

Foto: Transparency International Norge

– Dette viser jo at kommunal sektor er sårbar for korrupsjon, men vi vet ikke om disse dommene avdekker toppen av isfjellet eller begrenser seg til å vise de uheldige unntakene, sier Tor Dølvik i Transparency International Norge (TI).

– Korrupsjon underrapporteres

Siden korrupsjon ble en del av straffeloven i 2003 har rettssystemet behandlet 32 korrupsjonssaker. Sju av dem knyttes til forhold i kommunene.

Men ifølge Ole Kristian Rogndokken, som leder Norges kommunerevisorforbund, er korrupsjon trolig mer utbredt enn antall dommer gir et inntrykk av.

– Det ligger i sakens natur at det er en risiko for at det er en underrapportering av korrupsjon. Jeg sier ikke at korrupsjon er utbredt i kommunesektoren, men du vet aldri omfanget av det du ikke har funnet, sier han.

Strenge straffer

Som NRK fortalte i går er korrupsjon en type kriminalitet som er svært vanskelig å avdekke.

Men lovbryterne som blir avslørt får ofte strenge fengselsstraffer, viser en gjennomgang Transparency International Norge og NRK har gjort:

Undervisningsbygg-dommen

Frank Murud

DØMT: Frank Murud, tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg, ble dømt til sju år i fengsel.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I 2008 ble Frank Murud, den tidligere eiendomssjefen i Undervisningsbygg i Oslo kommune, dømt til sju år i fengsel for grov korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. To medeiere i et snekkerbyrå og to eiere av en elektrobedrift var også involvert, og de fikk fengselsstraffer på mellom ett og tre år. Undervisningsbygg og eiendomsforvaltningsselskapet Neas ble tappet for nærmere 100 millioner kroner, og den tidligere eiendomssjefen fikk 6,5 millioner kroner i bestikkelser.

Rus- og psykiatrienhet-dommen

Torbjørn Lahti

DØMT: Torbjørn Lahti var tidligere ansatt i Tromsø kommune. I 2009 ble han dømt for korrupsjon.

Foto: NRK / NRK

Den tidligere enhetslederen for Rus- og psykiatrienheten i Tromsø kommune, Torbjørn Lahti, ble i 2009 dømt til fengsel i 45 dager for grovt økonomisk utroskap og korrupsjon. Husleien hans på til sammen 65.000 kroner ble urettmessig betalt av kommunen. Han fikk også en forening, som enheten han ledet ga driftstøtte til, til å betale til sammen 25.000 kroner på feilaktig grunnlag. Ifølge dommen gikk pengene blant annet til å reparere Lahtis ødelagte møbler.

Vannverk-dommen

Ivar T. Henriksen

DØMT: Tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen ble til slutt stoppet og endte opp i fengsel.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen ble i lagmannsretten i mai 2010 dømt til 7,5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Vannverkssjefens sønn ble dømt til fire år i fengsel, mens to ledere av forretningsforbindelser til selskapet fikk dommer på henholdsvis to år og ti måneder og ti måneder i fengsel. Vannverkssaken er en av norgeshistoriens største korrupsjonssaker, og to interkommunale selskaper ble tappet for rundt 70 millioner kroner.

Plan og bygningsetat-dommen

Plan- og bygningsetaten i Oslo

DØMT: En ansatt i Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk penger for å gi næringsdrivende tjenester.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

En saksbehandler i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ble i Borgarting lagmannsrett i 2010 dømt til fengsel i ett år. Saksbehandleren hadde mottatt bestikkelser på 12.000 kroner fra en arkitekt, og arkitekten ble dømt til fengsel i 90 dager. To brødre hadde fått saksbehandleren til å gjøre tjenester for dem ved å ettergi en bilgjeld på 150.000 kroner, og de fikk begge fengselsstraffer på sju måneder.

Bærum kommune-dommen

Bærum kommune

DØMT: Tre brødre ble dømt for å ha lurt Bærum kommune for over 20 millioner kroner.

Foto: NRK / NRK

En fagansvarlig i Bærum kommunes bygningsmasse ble i 2011 dømt til fengsel i fem år og seks måneder for grov korrupsjon og annen alvorlig økonomisk kriminalitet. Hans to brødre fikk ett og tre år i fengsel i samme sak. Hovedmannen hadde blant annet gitt familiemedlemmer penger for håndverkeroppdrag som ikke ble utført, eller betalt dem altfor mye. Svindelen pågikk i mange år, og Bærum kommune ble til sammen lurt for 21 millioner kroner.

Undervisningsbygg-dommen (2)

Undervisningsbygg

DØMT: Undervisningsbygg-saken dreide seg om overfakturering og manipulering av anbudsreglene

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I alt ble fem personer dømt for å ha tappet Oslo kommune for åtte millioner kroner over en årrekke. En tidligere prosjektleder og fire håndtverkere lurte til seg penger og oppdrag gjennom fiktiv fakturering og dobbelfakturering. Saken ble for tre av de domfelte anket helt til høyesterett, der prosjektlederen ble dømt til fire års ubetinget fengsel og ett års betinget. De to andre fikk to år i fengsel hver, mens de to siste godtok tingrettens dom.

Unibuss-dommen

Buss

DØMT: To personer er så langt dømt for bestikkelser i Unibuss-saken.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

En ekstern granskning av Oslo kommunes Unibuss har avdekket flere grove økonomiske uregelmessigheter i selskapet. Så langt har to personer vedtatt en korrupsjonsdom fra Oslo tingrett. Én salgsdirektør og én administrerende direktør i to ulike selskaper som selger busser har blitt dømt til bøter og betinget fengsel, men påtalemyndigheten har anket straffeutmålingen til én av dem. Saken mot den antatte hovedmannen, selskapets tidligere sjef Helge Leite, har ennå ikke kommet opp for retten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ