Hopp til innhold

Frp og Sp sammen om nasjonalt tiggeforbud

Senterpartiet mener justisminister Anders Anundsens (Frp) lovforslag mot tigging ikke går langt nok. Nå varsler Anundsens partifeller på Stortinget at de vil stemme for Sps forslag.

Kvinne tigger utenfor Stortinget

AVGJØR TIGGERNES SKJEBNE: Denne kvinnen tigger om penger utenfor Stortinget i Oslo. I vår skal de folkevalgte avgjøre om hun skal ha lov til å tjene til livets opphold på den måten.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Før helgen kom justisminister Anders Anundsen fra Frp med et lovforslag som åpner for at kommunene kan forby tigging.

Jenny Klinge foran Stortinget

IKKE NOK: Jenny Klinge og Sp vil ikke nøye seg med kommunale forbud mot tigging.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Det er ikke nok, mener Senterpartiet, som vil fremme et eget forslag i Stortinget om at tigging skal bli forbudt overalt i Norge.

– Vi, og mange andre, mener at lokale forbud ikke gir politiet nok muligheter til å begrense tigging og menneskehandel, sier justispolitisk talsperson Jenny Klinge (Sp).

Frp støtter Sps forslag

Hennes syn deles av partiprogrammene til både Høyre og Fremskrittspartiet. Men i regjeringsplattformen nøyer de seg med å «åpne for at kommunene kan innføre et forbud mot tigging i lokale politivedtekter for å bekjempe menneskehandel og annen organisert kriminalitet».

Ulf Leirstein, Frp

JA OG JA: Ulf Leirstein sier Frps stortingsgruppe vil stemme for både forslaget fra regjeringen og forslaget fra Sp.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Nå varsler Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, at Frp vil stemme for Senterpartiets forslag.

– Fremskrittspartiets partiprogram går inn for et nasjonalt tiggeforbud, så utgangspunktet vårt er at vi kommer til å stemme for et nasjonalt tiggeforbud.

Leirstein avviser at dette betyr at de bryter med regjeringens vedtatte politikk.

– Fremskrittspartiet kommer naturligvis til å stemme for regjeringens forslag, for det ligger i regjeringserklæringen. Men det ligger ingen begrensninger der for at vi ikke kan gå lenger. Og Fremskrittspartiet følger selvfølgelig partiprogrammet, sier han.

Ja takk, begge deler

Leirstein ser for seg en løsning der Frps representanter på tinget først stemmer for regjeringens forslag slik at de kommunene som ønsker det kan innføre et forbud mot tigging allerede før sommeren.

– Deretter gir vi et oppdrag til regjeringen om å se på et nasjonalt tiggeforbud som kan komme fra neste år, sier han.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Oslo-politikerne Øystein Sundelin (H) og Erik Lunde (KrF). Programleder Bjørn Myklebust.

VIDEO: Oslo-politikerne Øystein Sundelin (H) og Erik Lunde (KrF) er rykende uenige om tiggeforbud. Programleder Bjørn Myklebust.

Men dersom Senterpartiet og Fremskrittspartiet skal få viljen sin, må også Høyre stemme for.

Selv om partiet har programfestet at de ønsker et nasjonalt forbud, sier justispolitisk talsperson Anders B. Werp at stortingsgruppens utgangspunkt er formuleringen i regjeringsplattformen.

– Der står det at vi skal la et lokalt selvstyre regulere dette. Så skal vi ta en grundig behandling derfra, og vurdere alle forslag underveis, inklusivt vårt eget program i den sammenheng, sier Werp til NRK.

Ap stemmer trolig nei

Også forslaget om lokale tiggeforbud er politisk omstridt. Regjeringens støttepartier Venstre og KrF sier i utgangspunktet nei til alle forbud mot tigging, men støtte fra Sp eller Ap kan sikre et alternativt flertall.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har ikke behandlet lovforslaget ennå, men ifølge Hadia Tajik vil partiet trolig stemme imot når Stortinget skal behandle saken.

– Vi er mot å forby tigging, men for å ha en streng regulering av pengeinnkreving, sier hun til NRK.

Heller ikke Senterpartiet har bestemt seg for om de skal støtte forslaget eller ikke, men Klinge sier det ikke er usannsynlig at de vil stemme for.

Lovforslaget ble fremmet i statsråd fredag og er oversendt Stortinget. Det innebærer en endring i politilovens paragraf 14, og åpner for kommunale forbud mot tigging allerede før sommeren.

For ett år siden sørget den rødgrønne regjeringen for at kommunene kunne innføre meldeplikt og regulere hvilke områder pengeinnsamlingen kan foregå. Høyre/Frp-regjeringen går ett skritt lenger ved at kommunene nå kan forby tigging i hele kommunen, ikke bare i enkelte områder.

Sterk kritikk fra KrF

De rødgrønne krevde at kommuner som innførte restriksjoner på tigging også måtte tilby sosial hjelp. Forslaget fra Høyre/Frp-regjeringen fjerner dette kravet.

«Det antas ikke å være hensiktsmessig å koble sammen en ordensmessig regulering med krav om sosialpolitiske tiltak overfor en mulig målgruppe», skriver Justisdepartementet.

Samme dag som forslaget ble oversendt Stortinget, kom Kristelig folkepartis sentralstyre med en krass uttalelse mot regjeringens tiggepolitikk.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

UENIG: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) støtter ikke forslaget fra regjeringen. – Man kan ikke forby fattigdom.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

«KrF forventer at regjeringen leverer konkrete forslag til hvordan tiggere skal få hjelp i stedet for å straffes. At mennesker kommer til Norge for å tigge er et symptom på den sosiale krisen som utspiller seg i Europa. Sosial nød skal lindres, ikke forbys», het det i uttalelsen.

– Tigging er siste utvei

KrF mener at tiggeforbud, både lokale og nasjonale, er en uakseptabel krenkelse av ytringsfriheten.

– Vi er prinsipielt sterkt uenige i å forby fattige mennesker å be om hjelp, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

– Hva synes du om at Frps stortingsgruppe sier de vil stemme for Senterpartiets forslag?

– Vi er kjent med regjeringspartienes synspunkter, men jeg må si at det er overraskende å se at en Frp-statsråd går inn for kommunale forbud, mens stortingsgruppen ønsker et nasjonalt forbud, sier Ropstad.

I stedet for forbud, ønsker KrF meldeplikt og registrering slik at man kan få oversikt over miljøet og på den måten avdekke eventuell menneskehandel.

– Det er jo ikke slik at vi i KrF synes tigging er bra. Det er ikke bra at mennesker må nedverdige seg selv og sitte på gaten og be om penger. Men for dem er det en siste utvei, de trenger penger til livets opphold, sier Ropstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ