Hopp til innhold

Frp reagerer på at regjeringen vil stanse utsending av asylsøkere med lang oppholdstid

Regjeringen ber utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre. – En liberalisering av innvandringspolitikken, sier Frps Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug var innvandrings- og integreringsminister i 2015. Nå kritiserer hun regjeringens innvandringspolitikk.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mandag kveld sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag som innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse. Regjeringen vil ha en midlertidig endring i utlendingsforskriften.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland fra Høyre.

Få tvangsreturer til Etiopia

I forslaget heter det:

«Regjeringen har nå besluttet å innføre en engangsløsning som innebærer at det i en begrenset periode vil være mulig å få oppholdstillatelse for utlendinger som i utgangspunktet har plikt til å forlate landet, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg her i mer enn 16 år, og som da vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.»

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge.»

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet.

Monica Mæland

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Etiopia er et av landene som Norge i lang tid har slitt med å tvangsreturnere til. I 2019 utgjorde etiopiere den største gruppen på norske asylmottak med endelig avslag.

Mæland har instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur for dem det gjelder, mens forslaget er ute til høring.

Det er noe Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug er lite begeistret for.

– Høyre var tydelige da Fremskrittspartiet gikk ut regjering og sa at de ikke skulle liberalisere innvandringspolitikken. Så ser vi nå at man stanser returen av personer som har vært lenge i Norge, og som har fått avslag på søknaden. Det er en liberalisering av politikken som jeg er veldig skuffet over.

– Dette er et helt feil signal

Listhaug mener det er viktig å vise at det ikke skal lønne seg for en asylsøker å trenere slik at man til slutt får opphold likevel.

– Dette er noe Fremskrittspartiet ikke er fornøyd med, sier Listhaug.

– Mæland sier at dette er en oppfølging av det som står i regjeringsplattformen?

– Det punktet handler om ureturnerbare personer, mens her stanser man retur av personer som politiet ønsker å sende tilbake til Etiopia.

Hun sier det er oppsiktsvekkende at man stanser returen til Etiopia siden Norge har inngått en utleveringsavtale med landet.

– Frp ville aldri gått med på å stanse denne returen. Dette er et helt feil signal å sende, sier Listhaug til NRK.

I januar i fjor satt det 230 etiopiere med utreiseplikt på norske asylmottak.

Tall fra UDI viser at det innen desember i fjor var 21 personer bosatt i mottak som søkte asyl for minst 16 år siden og som har en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.

Hvor mange andre som bor på privat adresse uten å ha oppgitt det, er det ikke mulig å si noe sikkert om, skriver regjeringen i forslaget.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger