Hopp til innhold

Tør ikke slippe karbonfangst-jubelen løs

Regjeringen lover svar om karbonfangst og –lagring (CCS) i statsbudsjettet til høsten. Men Fortum venter med å heise flagget til topps.

Klem

UTSLIPP: Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo slipper ut om lag 400.000 tonn CO₂ i året. Nå vil Stortinget ha fortgang i planene om å rense utslippene.

Foto: Svein Nordrum / Samfoto

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima
Klemetsrud energigjenvinningsanlegg

AVVENTENDE: CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Varme mener Stortingets vedtak er viktig, men ikke nok.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi er ikke der at vi har heist flagget og føler at vi er reddet. Vi ser at det er sterk politisk vilje, og det er veldig sterke signaler fra et samlet storting om at dette prosjektet er viktig. Dette tar vi med oss og det er vi glade for, men ingenting er besluttet før det er besluttet, sier direktør for CCS ved Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås, til NRK.

CCS står for «Carbon Capture and Storage», eller karbonfangst og –lagring på norsk.

I årevis har Bjerkås jobbet for at CO₂ fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo skal kunne fanges, transporteres og til slutt lagres under bunnen av Nordsjøen.

Anlegget på Klemetsrud er sammen med Norcems anlegg i Brevik de to kandidatene som står igjen når det gjelder å få på plass et fullskala anlegg for CO₂-håndtering i Norge. Men begge prosjektene er avhengige av statlige penger for å gjennomføres.

En endelig beslutning om investering har latt vente på seg.

Regjeringen må bestemme seg høsten 2020

Nå har imidlertid karbonfangst og –lagring (CCS) blitt ett av tiltakene som skal hjelpe norsk økonomi på fote gjennom koronakrisen.

I den nyeste krisepakken som ble presentert tirsdag, vil Stortinget at regjeringen skal ta en investeringsbeslutning seinest høsten 2020:

«Stortinget har bedt regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og – lagring og presentere denne senest statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.»

Regjeringens opprinnelige plan, som står beskrevet i statsbudsjettet for 2020, var også at investeringsbeslutningen skulle komme høsten 2020 i forbindelse med budsjettet for 2021. MEN: Det lå inne et forbehold om at tidsplanen var «stram» og at beslutningen kunne skyves til 2021.

Denne muligheten for utsettelse har Stortinget nå fjernet. I tillegg skal altså forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger utredes for mulig CO₂-fangst.

Har lovet det før

Det var under nyttårstalen i 2007 at daværende statsminister Jens Stoltenberg omtalte karbonfangst og –lagring som «Norges månelanding». Det gikk ikke helt som planlagt.

Jens Stoltenbergs nyttårstale for 2007.

Jens Stoltenbergs nyttårstale for 2007.

13 år senere er det ennå ikke tatt en endelig avgjørelse om å bygge et slikt anlegg her i landet.

Solberg-regjeringen hadde i 2013 en ambisjon om å realisere minst ett anlegg innen 2020. I årene som fulgte ble beslutningen om å investere milliardene som trengs utsatt en rekke ganger.

De siste signalene fra regjeringen har vært at det skulle komme en investeringsbeslutning i budsjettet for 2021.

Så hvordan er krisepakken i dag annerledes enn det som er lovet tidligere?

SV var en av pådriverne for CCS i korona-krisepakken. Nestleder i partiet, Torgeir Knag Fylkesnes mener det er annerledes nå.

Høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I motsetning til tidligere, der det var i det blå når og om investeringsbeslutningene ville komme, er det nå bestemt at dette skal skje, og vi skal gå i gang senest fra høsten av. Det er et viktig signal til alle industriaktørene som nå står klare.

Statssekretær Tony Tiller (H) i Olje– og energidepartementet mener på sin side at Stortingets vedtak ikke medfører noen dramatisk endring av tidsplanen.

Statsekretær Tony Tiller (H) i Olje– og energidepartementet

Statssekretær Tony Tiller (H) i Olje– og energidepartementet.

Foto: Høyre

– Vi synes det er positivt at et bredt flertall ønsker å få på plass prosjektet. Det er helt i tråd med det som har vært regjeringens ambisjon i lang tid om å ha en investeringsbeslutning klar for statsbudsjettet for 2021, sier Tiller til NRK.

Enda mer forpliktende

Det kommer en investeringsbeslutning, sier politikerne. Men har vi ikke hørt dette mange ganger før?

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener det Regjeringen og Stortinget nå har blitt enige om er mer forpliktende enn tidligere.

Lars Nehru Sand

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier det politiske presset på å få realisert et karbonfangst-prosjekt har økt.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– De setter to streker under at dette er noe vi skal bruke mange milliarder kroner på. De sier i praksis at det vil komme en beslutning om bevilgninger når regjeringen presenterer statsbudsjettet for 2021 i oktober, sier han.

Sand tror det er mange som puster lettet ut nå.

– Med lovnaden som regjeringen kom med i dag, er ikke dette noe de kan gå tilbake på.

Heiser ikke flagget

Bjerkås i Fortum vil imidlertid ikke juble ennå. Hun peker på at politikerne ikke sier noe om det blir ett eller to fangstprosjekter. I så fall står det mellom Klemetsrud i Oslo og sementfabrikken Norcems anlegg i Brevik.

Beregninger fra de to fangstprosjektene viser at fullskala CCS begge steder vil gi omtrent 2500 nye arbeidsplasser i fire år i anleggsfasen. Deretter omkring 80 nye arbeidsplasser i driftsfasen. I tillegg kommer alle dem som skal arbeide med transporten og lagringen av CO₂.

– Hvor mye hjelper det dere at beslutningen kommer i høst og ikke skyves videre ut i 2021?

– Det er svært viktig at beslutningen kommer i høst. Dette motvirker nedbemanning og sikrer ressurser, troverdighet og optimisme i leverandørmarkedet. Jo raskere beslutningen tas, dess raskere vil dessuten de positive ringvirkningene oppleves i arbeidsmarkedet og industrien.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger