Hopp til innhold

Fortsatt stor andel kvinner som opplever seksuell trakassering i Forsvaret

Til tross for nulltoleranse og en rekke tiltak i Forsvaret, bedrer ikke tallene seg. 45 prosent av kvinner svarer at de har opplevd seksuell trakassering det siste året.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen snakker etter å ha mottatt rapport om varsling i Forsvaret fra PWC

NULLTOLERANSE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har uttalt at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Foto: Martin Leigland / NRK

Det kommer frem i den siste versjonen av spørreundersøkelsen Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

I undersøkelsen er ansatte og soldater i førstegangstjenesten stilt en rekke spørsmål om mobbing, seksuell trakassering og varsling.

Undersøkelsen ble i vinter gjennomført for tredje gang av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Tallene viser at det er store forskjeller mellom menn og kvinner.

45 prosent av kvinnene hadde opplevd seksuell trakassering siste år fra en annen som tjenestegjør i Forsvaret.

For menn var tallet 14 prosent.

I tallene sees det i liten grad bedring, sammenlignet med forrige undersøkelse:

  • Av alle som er spurt, svarer 22 prosent at de har opplevd seksuell trakassering. Forrige undersøkelse i 2020 viste også 22 prosent.
  • I denne undersøkelsen svarer 45 prosent av kvinnene at de har opplevd seksuell trakassering. I 2020 var tallet 46 prosent.
  • Blant mennene som har svart, sier 14 prosent at de har opplevd seksuell trakassering. Det er samme andel som i 2020.

Også i denne ferske undersøkelsen kommer det frem at de unge kvinnene i mye større grad har opplevd seksuell trakassering.

Over halvparten av kvinnene som var under 30 år, svarte at de hadde opplevd det (59 prosent). I denne gruppa har andelen sunket noe fra 63 prosent i 2020.

De nye ferske tallene skal presenteres av Forsvaret torsdag morgen. NRK er kjent med at undersøkelsen ble delt med alle i Forsvaret på etatens intranett onsdag.

Også Forsvarets forum har omtalt undersøkelsen. Fagbladet omtalte undersøkelsen først, og skrev at kvinner i Forsvaret opplever samlet sett mer mobbing enn menn.

FFI-undersøkelsen viser at 11 prosent av de ansatte og 24 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks månedene, skriver de.

Forsvarssjefens nulltoleranse

Den siste undersøkelsen er gjennomført samtidig som det har vært et sterkt fokus på seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har hatt en uttalt nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Forrige gang det ble presentert tall fra Forsvarets egen undersøkelse, understreket han det:

– Vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det målet står. Det er sammen vi er sterke og det er sammen vi skal bekjempe mobbing og seksuell trakassering. Vi skal iverksette tiltak, sa forsvarssjefen.

Etter dette har NRK publisert en rekke saker om misbruk og overgrep i Forsvaret.

Blant dem har vært historien om fem kvinner som fortalte i varsler og avhør om sexpress fra en overordnet offiser, en ansatt som opplevde å bli presset av sjefen sin som ville at hun skulle lyve til politiet og Silje Falmår som fortalte om seksuell trakassering og overgrep i førstegangstjenesten.

Les også: Førstegangstjenesten

Silje Falmår sammen med hester
Silje Falmår sammen med hester

Forsvaret har også latt seg granske av eksterne konsulenter i selskapet PWC. De konkluderte blant annet med at det var en rekke mangler i varslingssystemene i Forsvaret.

Elisabeth Michelsen, generalmajor, blir intervjuet av NRK

Generalmajor Elisabeth Michelsen har fått oppgaven med å følge opp utfordringene med mobbing og seksuell trakassering.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Forsvaret og Eirik Kristoffersen har så lovet nye rutiner og endringer i organisasjonen.

I mai innsatte han også en egen general for å lede arbeidet mot mobbing, seksuell trakassering og for å bedre varslingshåndtering. Tidligere sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, fikk oppgaven.

NRK har bedt om en kommentar fra Forsvaret på tallene i undersøkelsen. De ønsker ikke kommentere undersøkelsen før den legges fram torsdag morgen.

Startet med skremmende tall om voldtekt

Den første store undersøkelsen av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret (MOST-undersøkelsen) ble gjennomført i 2018.

Den gang skapte det store overskrifter at 160 personer svarte at de i løpet av det siste året hadde blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt i Forsvaret.

Les også: Forsvaret: Over 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året

Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte at han var overrasket over omfanget av voldtektssaker til tross for en rekke tiltak. Han sa det derfor gjorde ham «ekstra forbanna».

I 2018 ble det bare meldt inn to voldtektssaker til politiet fra Forsvaret. Likevel viste NRKs beregninger at det i undersøkelsen var over 40 personer som svarte at de var blitt voldtatt.

Det ble så bestemt at Forsvaret skulle gjennomføre undersøkelsen annethvert år.

Få varslet

I 2020 viste en ny undersøkelse blant annet at bare 20 prosent av de som hadde opplevd seksuell trakassering hadde valgt å varsle om det.

Les også: Flertallet lar være å varsle om seksuell trakassering i Forsvaret

Forsvarssjef Eriik Kristoffersen
Forsvarssjef Eriik Kristoffersen

Oppfølgingsundersøkelsen i 2020 viste en svak nedgang i andel som meldte at de hadde opplevd seksuell trakassering.

MOST-undersøkelsene har blitt svart på av rundt 10.000 personer hver gang i 2020 og nå i 2022.

I den nye undersøkelsen som ble gjennomført i perioden november 2022 til januar 2023, viser det seg at andelen som faktisk varsler om mobbesaker går ned.

Andelen som svarer at de har varslet om en mobbsak, gikk fra 41 prosent (2020) til 38 prosent (2022).

Andel som varsler om seksuell trakassering, står i praksis stille med 20 prosent (2020) og nå 21 prosent (2022).

I 2020 uttrykte flere at det fortsatt var altfor negative tall for en organisasjon som har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

I 2020 svarte fortsatt 22 prosent totalt blant både kvinner og menn at de hadde opplevd seksuell trakassering.

46 prosent av kvinnene oppga at de hadde opplevd seksuell trakassering det siste året fra en som tjenestegjør i Forsvaret.

Forskerne bak undersøkelsen skrev at det var en del usikkerheter knyttet til nedgang i tallene. Blant annet fordi mange som svarte i 2020 gjorde det mens samfunnet var stengt ned under koronapandemien.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan og om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger