Hopp til innhold

Flertallet lar være å varsle om seksuell trakassering i Forsvaret

Tillitsvalgte i Forsvaret er skuffet over funnene i den nye rapporten om mobbing og trakassering. – Når folk kvier seg for å varsle, så er det altfor dårlig.

Forsvarssjef Eriik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Foto: Jil Yngland / NTBFoto: Jil Yngland / NTB

– Først og fremst er det helt uakseptable tall. Vi kan ikke akseptere en standard der så mange opplever trakassering i hverdagen. Sånn kan vi ikke ha det, sier landstillitsvalgt i Forsvaret, Aksel Grunnvåg.

Han kommenterer på den ferske rapporten om forekomsten av mobbing og seksuell trakassering (MOST) i Forsvaret.

I den kommer det frem at det har vært en nedgang i slike hendelser siden forrige undersøkelse ble publisert i 2019 – men at det fortsatt er mange som utsettes for mobbing og trakassering i beredskapsorganisasjonen. For mange, ifølge forsvarssjefen selv.

Her er noen andre av hovedfunnene:

  • 11 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks måneden.
  • 22 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering minst en eller to ganger det siste året. 46 prosent av kvinnene sier de har opplevd seksuell trakassering, og 14 prosent av mennene.
  • 45 personer har opplevd seksuelle overgrep. Dette er handlinger som kan omfattes av straffeloven.
  • Kvinner og yngre opplever mer mobbing og trakassering enn menn og eldre. Flertallet av dem som utsettes for mobbing og seksuell trakassering, lar være å varsle.

At de unge er overrepresentert, kan man ikke akseptere, mener Grunnvåg.

Aksel Grunnvåg

Aksel Grunnvåg er landstillitsvalgt i Forsvaret.

Foto: Torkil Stoltz / NRK Foto: Torkil Stoltz / NRK

– Forsvaret har et særskilt ansvar når det kommer til å kalle inn soldater til førstegangstjeneste og bruken av pliktaspektet i dette. Da må vi også kunne love våre soldater en trygg hverdag hvor man ikke skal bli utsatt for slike ting, sier han.

Marginalt høyere forekomst i Hæren

Også hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, er skuffet over resultatene. Han mener Forsvaret har klart for lite på de to årene som har gått siden forrige MOST-undersøkelse ble lagt frem.

– Som hovedverneombud er jeg misfornøyd med at vi ikke har klart å komme lenger ned. Vi har gjennomført mange tiltak som vi trodde kom til å ha større effekt, sier Hansen.

Forekomsten av både mobbing og trakassering er marginalt høyere i Hæren, enn i de andre driftsenhetene i Forsvaret. Hæren har også en høyere andel unge ansatte og vernepliktige.

– Vi har mer å jobbe med, sier Hansen om funnene.

Hvor langt unna forventningene deres er funnene i rapporten?

– 46 prosent, svarer Hansen – med en tydelig henvisning til at 46 prosent av kvinnene som har deltatt i undersøkelsen, svarer at de har opplevd seksuell trakassering.

Han mener ansvaret hviler både på Forsvarets ledelse, som han mener må jobbe for å påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig, men også på hver enkelt ansatt og soldat.

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i Hæren

Thomas Norman Hansen er hovedverneombud i Hæren.

Foto: Ole Sverre Hauglid / ForsvaretFoto: Ole Sverre Hauglid / Forsvaret

– Mot til å si ifra er viktig. Det betyr at man skal si nei til mobbing og trakassering, og man må si ifra der og da.

Er det nok åpenhet i Forsvaret i dag til at folk tør å si ifra?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke noe empiri på det, men jeg tror at vi blir bedre og bedre. Det som er viktig er at de som er varslere blir godt ivaretatt og ikke kommer uheldig ut. Hvis varsleren kommer godt ut av en varslingssak, så sprer det seg i kulturen at varsling er greit, sier Hansen.

Kvier seg for å varsle

Hæren følger en handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS), og Hansen forteller at de i senere år har hatt større fokus på blant annet håndtering av varsler. Men det er langt ifra alle som benytter seg av Forsvarets varslingssystem, viser undersøkelsen:

41 prosent av dem som har opplevd mobbing har varslet, mens 20 prosent av dem som har vært utsatt for seksuell trakassering har gjort det.

Det vil si at over halvparten av dem som utsettes for mobbing og flertallet av dem som utsettes for seksuell trakassering, lar være å varsle.

Årsakene til at det ikke varsles er blant annet at handlingen ikke oppleves som alvorlig nok, en oppfatning av at varselet ikke fører frem og frykt for konsekvensene av å varsle, ifølge undersøkelsen.

Grunnvåg mener det er spesielt viktig at Forsvaret fremover er tydelige på hva som skal varsles og hvordan det skal håndteres.

– Forsvaret har et varslingssystem som er til stede, men når folk kvier seg for å varsle så er det alt, altfor dårlig, sier Grunnvåg.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener også rapporten tyder på at varslingssystemet i Forsvaret må forbedres.

– Det er sånn et enhver sleivkommentar, enhver form for trakassering, er et overgrep. Det må man si ifra om. Det får konsekvenser i de alvorligste sakene, men at det skulle få personlige konsekvenser for varsleren hadde jeg håpet vi var forbi i 2021, sier Kristoffersen til NRK.

– Har du gjort nok for å gjøre apparatet tilgjengelig – og attraktivt å bruke?

– Folk kjenner til det, og det er lett å finne frem til, som jeg opplever det. Men akkurat den terskelen for å varsle må vi gjøre noe med. Den må være lavere, sier forsvarssjefen.

Kunne vært gjort mer

Kristoffersen, som tiltrådte som forsvarssjef i august i fjor, har i en rekke intervjuer vært tydelig på viktigheten av åpenhet i Forsvaret. Han mener Forsvaret har gjennomgått en betydelig kulturendring siden han først tok på seg marsjsstøvlene.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Det har skjedd mye i Forsvaret siden Eirik Kristoffersen først tok marsjstøvlene på. Men ikke nok.

Foto: Torbjørn Kjosvold / ForsvaretFoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Men det er ennå et stykke til mål.

– Det jeg synes har vært utfordringen som forsvarssjef er nettopp å nå ut til absolutt alle om dette. Jeg har forsøkt å være så åpen som mulig om Forsvaret, og sendt mailer til alle i organisasjonen om verdiene våre – så alle vet hva jeg som forsvarssjef tenker. Men jeg må jobbe mer med det – det viser undersøkelsen tydelig, sier Kristoffersen.

At dette (resultatene av rapporten, journ.anm.) er status når det faktisk er fokus på mobbing og trakassering i Forsvaret – hva sier det om utfordringene dere står overfor?

– Det sier at utfordringen er stor, og større enn jeg trodde. Jeg håpet at fokuset på dette i 2019 skulle gi et bedre resultat enn i år. Det er en liten nedgang, men den er altfor liten. Det haster for meg å få bedre resultater, for enhver form for mobbing og trakassering er skadelig for folk – og ethvert tilfelle er ett for mye.

Kristoffersen sier han nå vil gå i dialog med arbeidstakerorganisasjonene og tillitsvalgte i Forsvaret, blant annet for de vernepliktige. Kanskje blir det Grunnvåg han sitter overfor når neste handlingsplan skal iverksettes.

– Det er veldig viktig å være bevisst på at selv om noe fokuseres på sentralt, så må det gå hele veien ned til den enkelte soldat. Det er en lang vei i mange tilfeller, sier Grunnvåg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger