Fortsatt sannsynlig med forsøk på terror i Norge

NYDALEN (NRK): Politiets sikkerhetstjeneste opprettholder trusselnivået som ble økt tidligere i vår. Det er sannsynlig med et forsøk på terror i Norge de neste 12 måneder, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Benedicte Bjørnland/PST

VIDEREFØRER NIVÅET: De siste måneders etterforskning har ført til økt bekymring om at det kan bli gjort forsøk på å gjennomføre et terrorangrep i Norge i året som kommer, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Det var 9. april i år at Politiets sikkerhetstjeneste hevet trusselnivået i Norge til «sannsynlig».

PST-sjef Bjørnland sa den gang at det var sannsynlig at Norge kunne bli utsatt for et terrorangrep de kommende to månedene.

I dag forteller Bjørnland at de viderefører trusselnivået i ytterligere 12 måneder.

– Det organiserte islamistiske miljøet er svekket som følge av dødsfall og fengslinger, mens vi har også avdekket nye trusler i form av radikalisering i randsonen av det etablerte miljøet. Det er kilder til bekymring, sier Bjørnland til NRK.

Beslagla våpen

Trusselhevingen skjedde samtidig som en 17 år gammel russisk asylsøker ble pågrepet på Grønland i Oslo med en sprengladning.

I kjølvannet av dette innledet PST en nasjonal etterretningsoperasjon sammen med resten av politiet.

– Vi mener at vi kan ha avverget en terrorhandling gjennom den pågripelsen. I løpet av disse ni ukene har vi avdekket flere individer som vi knytter bekymring til, sier Bjørnland som ikke vil tallfeste hvor mange personer det er snakk om.

PST har ikke andre saker hvor de mener de har avverget terror foruten saken med 17-åringen.

– Det vi frykter er at noen vil forsøke å gjennomføre et lavskala-angrep med enkle midler mot mål med lav sikring, slik man har sett i andre europeiske land.

I tillegg til at flere personer har havnet i PSTs søkelys, har de også gjennomført flere beslag av våpen fra personer knyttet til de ekstremistiske islamistmiljøene.

– Det sitter enkeltindivider varetektsfengslet og det er beslaglagt våpen, sier Bjørnland.

Ifølge Bjørnland dreier beslagene seg om både håndvåpen og maskingevær.

Den kjente islamisten Arfan Bhatti ble natt til 17. mai i år pågrepet for brudd på våpenloven, men Bjørnland vil ikke kommentere hvorvidt han er en del av denne etterforskningen.

– I forbindelse med disse beslagene er potensielle personer med ekstreme, islamistiske tilbøyeligheter fratatt våpen.

Frykt rundt helligdager

PST fryktet at terrorister ville slå til i forbindelse med de mange helligdagene i april og mai. Terrororganisasjonen IS har tidligere oppfordret til angrep i forbindelse med høytider, merkedager og festivaler.

Flere steder i landet skapte trusselvurderingen frykt opp mot 17. mai, og enkelte steder måtte ruta for 17. mai-toget legges om.

Bjørnland avviser at de har avverget et konkret terrorangrep mot barnetoget i Oslo.

Med sommeren og flere festivaler og utendørsarrangementer på trappene, maner PST-sjefen til at folk skal leve som normalt.

– Folk skal leve sine liv og delta på de sosiale arrangementene de har lyst til å delta på. Så skal politiet og PST gjøre det vi kan med våre fullmakter for å trygge de arrangementene, sier Bjørnland.

Ekstrem islamisme

I sin åpne terrorvurdering som ble lagt fram i vinter pekte PST på ekstreme islamister som den fortsatt største terrortrusselen mot Norge.

«Både ISIL og AQ anser Norge som et legitimt, men ikke prioritert mål for terrorangrep. Nye oppfordringer fra ISIL og AQ om å utføre angrep i Vesten vil imidlertid fortsatt vinne støtte blant tilhengere i Norge.»

PST forventet ved inngangen til det nye året at tallet på norske syriafarere ville bli lavt, men at noen flere ville forsøke å ta seg tilbake.

– Det er liten reisevirksomhet, om noen, fra Norge i senere tid. Det er svært vanskelig å ta seg inn i Syria, og så har det man har skjedd med fremmedkrigere som har reist dit virket avskrekkende, sier Bjørnland i dag.

Ved årsskiftet regnet man med at rundt 40 personer med tilknytning til Norge oppholdt seg i IS-kontrollerte områder.

– Det er vanskelig å ha et sikkert bilde. Flere av disse kan også være døde.

SISTE NYTT

Siste meldinger