Vil gi mor skattelette mens far er hjemme

Høyres kvinneforum vil lokke med skattelette for å få mer likestilling i familien. Likestillingsombudet applauderer forslaget.

Julie Voldberg (Høyre)

– Vi ønsker å oppnå at valgfriheten for hver enkelt familie blir mer reell, sier Julie Voldberg, som leder Høyres kvinneforum.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Vi ønsker å oppnå at valgfriheten for hver enkelt familie blir mer reell, sier leder Julie Voldberg i Høyres kvinneforum til NRK.

I dag er det mange familier som ikke tar seg råd til at mannen tar ut mer enn pappapermen, fordi han tjener best.

Høyrekvinnenes oppskrift er å gi skattelette til mor mens far er hjemme.

– Dette vil gjelde familier som i dag kan tenke seg å dele likere, men som av økonomiske grunner ikke gjør det.

– Positivt insentiv

Sunniva Ørstavik

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik er positiv til forslaget fra Høyres Kvinneforum.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Regjeringen øker i år permisjonstiden som er øremerket far, «pappapermen», til tolv uker.

Høyre vil at foreldrene selv skal bestemme hvordan de vil dele, men Voldberg vil gjerne premiere de som deler likt.

– Med vårt forslag får familien fritt fordele disse ukene seg imellom. Det er kjønnsnøytralt, men vi legger til et positivt insentiv for at man kan dele, forklarer Voldberg.

Fradraget gis på inntekten til den som tjener minst og likevel jobber, for dermed å kompensere for at lønnsforskjellen lett avgjør hvem som tar permisjon.

Roser forslaget

– Det bra med forslaget er at det tar på alvor at vi ikke har et likestilt samfunn, og at vi må sørge for likestilling hjemme for å få til likestilling i samfunnet, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik til NRK.

Hun tror skattelette til den som tjener minst gjør at flere familier kan la far ta permisjon, uten at det går ut over familiebudsjettet.

Gunn Karin Gjul

– Det vil ikke utgjøre noen verdens ting, mener Gunn Karin Gjul (Ap) om forslaget fra høyrekvinnene.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Selvfølgelig vil en økonomisk kompensasjon være med på å dytte likestillingen i riktig retning, mener Ørstavik.

– Ikke troverdig

Arbeiderpartiets leder i Familiekomiteen på Stortinget, Gunn Karin Gjul, liker ikke forslaget:

– Det vil ikke utgjøre noen verdens ting. Når vi i tillegg vet at Høyre vil fjerne fedrekvoten, som kanskje er det mest effektive virkemiddelet for å dele foreldrepermisjonen, så blir ikke dette troverdig, sier Gjul til NRK.

Voldberg i Høyre er motstander av dagens ordning, hvor tolv uker av foreldrepermisjonen er reservert far.

– Begge deler dreier seg om penger. Det er ingen tvang når det gjelder fedrekvoten. Du kan la være å ta den, men den er langt mer gunstig økonomisk enn en tusenlapp i skattelette, fastslår Gjul.