Hopp til innhold

Forbereder Helse-Norge på 22.000 mulige korona-innleggelser

Folkehelseinstituttet la mandag fram et scenario med en smittetopp som krever 1700 sykehusinnleggelser og 600 på intensivbehandling samtidig.

Corona virus - Isolatavdelingen på Ullevål sykehus

ISOLAT: Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer ikledd smittevernutstyr ser ut av en sluse på isolatposten på Ullevål sykehus.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Scenarioet ble lagt fram av overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) på et webinar for helsepersonell.

Det var første gang ansatte ved intensivavdelingene i Norge fikk en vurdering av behovet ved et stort utbrudd av koronavirus i landet.

Selv om mye er usikkert, er det viktig at FHI har et scenario for at helsevesenet skal kunne planlegge smittevern og kapasitet på sykehusene.

– Dette skal vise mulig utvikling, slik at dere kan planlegge. Det er stor usikkerhet om når epidemien vil starte og hvor raskt det vil gå, sier Aavitsland.

Ser for seg 22.000 innleggelser

Aavitsland sier at FHI ser for seg at til sammen 22.000 personer vil bli innlagt på sykehus og 5.500 på intensivbehandling. På toppen vil 1.700 være innlagt, 600 av disse på intensivavdelingene.

Preben Aavitsland

LA FRAM SMITTE-SCENARIO: Overlege Preben Aavitsland la fram et smittescenario han mener vil være krevende for helsevesenet å takle.

Foto: epidemi.as

– Dette er et ganske krevende scenario, sier Aavitsland, som påpeker at det ikke er noen prognose. Usikkerheten er stor.

Som NRK tidligere har omtalt, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en analyse av hva et stort influensautbrudd betyr. Nå jobber FHI med lignende beregninger for hva koronaspredningen kan bety.

Scenarioet til FHI forutsetter at epidemien starter med ti importerte tilfeller som ikke fanges opp. FHI mener at de per i dag har kontroll på alle eller nesten alle smittekildene.

Hvor raskt smitten sprer seg er også sentralt. FHI ser for seg et scenario med et reproduksjonstall på 1,3. Det betyr at hver pasient i snitt smitter 1,3 andre.

– Dette er en beregning basert på at vi har satt inn mottiltak, sier Aavitsland ifølge Dagens Medisin, som omtalte scenarioet først.

Uten mottiltak vil en syk person i snitt smitte 2-3 andre.

Scenarioet legger blant annet til grunn at to tredeler av de smittede ikke blir syke, mens 3 prosent av de smittede legges inn på sykehus.

192 smittet

Mandag kveld opplyste FHI at 192 personer er smittet. 134 personer er blitt smittet i utlandet, mens 55 er smittet i Norge. For tre personer er smittested uavklart. Mange av de smittede i Norge har vært på skiferie i Italia eller Tirol.

– Etter det vi tror eller har oversikt over, foregår det lite eller ingen ukontrollert spredning i Norge. Vi kan i stor grad knytte spredningen til disse importtilfellene, sier Aavitsland.

Overlegen sier dette er et helt annet bilde enn det Nord-Italia har. Der oppdaget de viruset først ved et alvorlig tilfelle.

– Det tyder på at epidemien har spredt seg i det skjulte i flere uker. Vi tror vi er mer i forkant, sier han.

Kan måtte avvise korona-pasienter

En sykdomstopp med behov for 600 intensivplasser for koronasmittede vil være utfordrende for Norge.

– Vi har en fast kapasitet på rundt 450 til 500 plasser i dag. Det vi har fått tilbakemeldinger om er at vi i en ekstrem situasjon kan lage løsninger som gjør at en kan få opptil 2,5 ganger dette tallet, har helsedirektør Bjørn Guldvog tidligere uttalt til NRK.

I koronarammede Italia har leger laget retningslinjer for å velge hvilke alvorlig syke korona-pasienter som ikke skal få intensivbehandling. Norske leger forbereder seg også på tøffe valg.

– Med stor pågang av pasienter i et verstefalls-scenario, så kan det bli nødvendig å bruke streng utvelgelse, sier overlege og utvalgsmedlem Trine Marie Gundem ved kirurgisk intensiv på OUS Ullevål.

Gundem understreker at utvelgelse er en normal del av hverdagen på landets intensivavdelinger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger