Hopp til innhold

Norske leger forbereder seg på å måtte velge mellom korona-pasienter

Mens sykehusene fylles opp, har italienske leger laget retningslinjer for å velge hvilke alvorlig syke korona-pasienter som ikke skal få intensivbehandling. Norske leger forbereder seg også på tøffe valg.

i4k0PEGsFBo

En alvorlig syk korona-pasient behandles ved Cremona-sykehuset i Nord-Italia. Nå er det innført retningslinjer for hvilke pasienter som skal prioriteres i Italia.

Foto: LA7 PIAZZAPULITA / Reuters

– Det kan bli nødvendig med en aldersgrense på innleggelse i intensivavdelinger, skriver den italienske anestesilegeforeningen Siaarti.

Retningslinjene ble omtalt i den italienske avisen Corriere della Sera i helgen.

– Det handler ikke bare om å gjøre riktige valg, men om å bruke knappe ressurser på dem som har størst sjanse for overlevelse samt flest gjenstående leveår, står det i retningslinjene.

Debatt i gang i Norge

Her i Norge har Intensivutvalget som ligger under Norsk anestesiologisk forening startet diskusjonen om utvelgelse av pasienter dersom det skulle blir en massetilstrømming også til norske sykehus.

Trine Marie Gundem

UTVELGELSE: Overlege Trine Marie Gundem ved OUS Ullevål tror i verste fall det kan bli nødvendig med streng utvelgelse av pasienter til intensivbehandling.

Foto: Privat

– Vi diskuterer, og med stor pågang av pasienter i et verstefalls-scenario så kan det bli nødvendig å bruke streng utvelgelse, sier overlege og utvalgsmedlem Trine Marie Gundem ved kirurgisk intensiv på OUS Ullevål.

Gundem understreker at utvelgelse er en normal del av hverdagen på landets intensivavdelinger.

– Her må vi ha flere tanker i hodet samtidig. De pasientene som er så syke at vi ikke tror de vil overleve alvorlig respirasjonssvikt, må tilbys annen behandling. Det er ikke snakk om å si nei til intensivbehandling, men om å tilby lindring og palliasjon.

– Det er dramatisk å beslutte at det er en del pasienter man ikke kan hjelpe?

– Sånn er intensivhverdagen. Har man mange underliggende sykdommer og høy alder, så skal vi alltids hjelpe, men det er ikke alltid aktuelt med intensivbehandling. Dette driver vi med ellers i året også.

Italia venter 3000 intensivpasienter

Sykehusene i Nord-Italia begynner allerede å bli fulle, og prognosene for antall smittede bare 14 dager frem viser at antall syke kan overskride behandlingskapasiteten.

Giacomo Grasselli

FRYKTER KATASTROFE: Professor Giacomo Grasselli i Milano frykter antall pasienter vil overskride kapasiteten de neste ukene. Her snakker han på videolink til norske intensivleger.

Foto: Skjermdump / NRK

Italias statsminister Giuseppe Conte varslet mandag at det innføres karanteneregler over hele Italia.

– Dette kan bli en katastrofe, sa professor Giancomo Grasselli ved Milano-sykehuset da han snakket på videolink til det norske intensivmiljøet i dag.

Prognoser fra professor Grasselli viser at Italia kan forvente 3000 intensivpasienter om et par ukers tid. Et så stort antall alvorlig syke pasienter vil det bli krevende å gi helsehjelp samtidig.

Overlege og medlem i intensivutvalget, Pål Klepstad ved St. Olavs hospital i Trondheim tror og håper ikke vi kommer i en slik situasjon i Norge.

– Med de prognosene som har kommet fra Folkehelseinstituttet nå, så mener jeg det er innenfor det pasientantall vi kan håndtere med helt vanlige kriterier, sier Klepstad.

– Her og nå gjør man akkurat det man pleier å gjøre. Det betyr at noen pasienter er så syke fra før at de ikke har mulighet for å overleve alvorlig sykdom. Å avgrense livsforlengende behandling er vanlig praksis for oss hos pasienter som ikke kan overleve. Per i dag er det ingen annen vurdering enn for alle pasientgrupper egentlig.

Kamp om pustemaskiner

Den italienske legen Silvia Stringhini har lagt ut en rekke meldinger om kampen mot koronaviruset på Twitter.

Stringhini videreformidler fortvilelsen til en italiensk kollega, Daniele Macchini, som jobber ved et sykehus i Bergamo i Nord-Italia.

Macchini kaller spredningen av viruset en «krig som har eksplodert, der kamper utkjempes både dag og natt».

Legen beskriver det som skjer i Nord-Italia som en «epidemiologisk katastrofe». Ifølge Macchini får de fleste pasientene påvist en alvorlig form for lungesykdom som følge av koronaviruset.

– Vi har 15–20 innleggelser hver dag. Prøvesvarene er like hver gang: positiv, positiv, positiv. Akuttmottaket er i ferd med å kollapse.

– Noen blir intubert og blir fraktet til intensivavdelingen. For andre er det for sent. Hver pustemaskin blir gull verdt, skriver Macchini.

Laster Twitter-innhold

– Blir en gradvis prosess

Overlege og utvalgsmedlem Hans Flaatten ved Haukeland sykehus i Bergen bekrefter at prioriteringsdiskusjonen er i gang. Men han tror ikke det kommer dit at pasienter bare blir vurdert ut fra enkeltfaktorer som for eksempel alder.

Hans Flaatten

GRADVIS PROSESS: Hans Flaatten tror norske intensivmiljøer vil se an hvordan det går før man begynner med strenge utvelgelsesregler.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Dette blir en gradvis prosess, og vi kan ikke ha de strengeste utvelgelsesreglene før vi ser hvordan dette går. Istedenfor å lete etter rene utvelgelseskriterier pleier vi å se hvordan det går de første 2–3 dagene på intensiv. Hvis det er sånn at vedkommende har nytte av behandlingen, så fortsetter vi, sier Flaatten.

Haukeland-legen tror heller ikke italienske forhold er direkte overførbare til Norge.

– I Italia har de gjennomsnittlig liggetid på intensiv på 14 dager, mens vi i Norge har 3 dager. Vi har imidlertid samme dødelighet. Så derfor mener jeg at de italienske erfaringene ikke er direkte overførbare til et nordisk helsevesen.

AKTUELT NÅ