Hopp til innhold

Arbeidsledigheten vil øke igjen

Arbeidsledigheten har ikke vært lavere siden 2008, men Nav forventer at arbeidsledigheten igjen vil begynne å øke i år.

NAv-logo

ØKE: Arbeidsledigheten vil igjen øke, ifølge en ny prognose fra Nav.

Foto: Ørn E. Borgen

– Vi har fortsatt et stort behov for arbeidskraft i Norge, og det vil vi ha fremover også.

Det sier Nav-sjef Hans Christian Holte til NRK.

Samtidig kommer Nav med en ny prognose for arbeidsmarkedet, som sier at arbeidsledigheten igjen vil begynne å øke. Vendepunktet vil skje i høst.

Ledigheten knyttes til høye priser på en rekke varer bedriftene trenger for å levere sine varer og tjenester, som metall og energi, samtidig med en forventet lavere etterspørsel etter en del varer og tjenester.

Norge har den siste tiden hatt svært lav arbeidsledighet. Ikke siden 2008 har arbeidsledigheten vært lavere, og andelen folk som er i arbeid er på sitt høyeste siden 2009.

Fjerning av smitteverntiltak i januar og februar førte til rask nedgang i ledigheten. Særlig sank ledigheten innen reiseliv og transport, næringer som har vært hardt rammet av pandemien.

Men denne trenden vil altså snu til høsten.

– Vil nok kanskje se flere ledige innenfor varehandel og bygg- og anleggsbransjen, sier Holte.

Hvorfor akkurat de bransjene?

– Dette er bransjer som vil kunne få høyere priser på innsatsfaktorene sine, og også kanskje noe lavere etterspørsel etter varer eller tjenester. Dette er bransjer som vil kunne få et litt lavere behov for arbeidskraft, sier Holte.

Hans Christian Holte

FORTSATT LAVT: Ledigheten i Norge vil fortsatt være det vi kan si er et historisk lavt nivå, sier Nav-sjef Hans Christian Holte

Foto: Maria Jostad / NRK

Forskjell på by og land

Sverre Molvik er administrerende direktør i utbyggerselskapet Selvaag Bolig. Til tross for at prisene på varer er høye, ser det foreløpig bra ut for bransjen, ifølge Molvik.

– Hvert fall for oss som holder til i de urbane strøkene, som Oslo, Stor-Oslo-området, Stavanger, Bergen og Trondheim. Der er det nemlig høy nok inntekt eller betalingsvilje på leilighetene, slik at det fortsatt er lønnsomhet, til tross for høy byggekost, sier Molvik.

I mindre byer er derimot betalingsviljen lavere, men også der øker byggekostnadene, ifølge Molvik.

– Da vil det ikke være lønnsomhet for utbyggerne der til å byggestarte, som vil medføre at entreprenørene, som hadde kontrakt der, ikke vil kunne komme i gang og står i fare for å miste jobb, naturligvis, sier Molvik.

Arbeidsledighet øker

LAVERE PRISER: Økt arbeidsledighet i utbyggerbransjen vil medføre at det blir mer interesse for å senke prisene, ifølge administrerende direktør i Selvaag Bolig Sverre Molvik.

Foto: William Jobling / NRK

Konsekvensene av å ikke bygge er i første rekke økt arbeidsledighet, sier Molvik.

– Det igjen vil påvirke kostnadene nedover, fordi man får økt arbeidsledighet, som vil medføre at det vil bli mer interesse av å senke prisene, for å komme i gang og ha noe å gjøre. Så egentlig påvirker det byggebransjen positivt, på sikt, sier Molvik.

Ikke en perfekt match

I dag er det mange ledige stillinger å søke på.

Ifølge Nav har det blitt registrert om lag 2300 nye ledige stillinger per virkedag så langt i år. Til sammenlikning ble det i 2019 registrert om lag 1700 stillinger per virkedag.

Etterspørselen er størst innen helse, pleie og omsorg, som står for nesten en fjerdedel av de ledige stillingene på arbeidsplassen så langt i år.

På spørsmål om det er et paradoks å ha økende ledighet, samtidig med rekordmange ledige stillinger, svarer Holte i Nav at den økte ledigheten fortsatt vil være lav.

– Ledigheten i Norge vil fortsatt være det vi kan si er et historisk lavt nivå. Samtidig er det ikke sånn at det er en perfekt match mellom den arbeidsledigheten som etterspørres i ulike bransjer og de som står utenfor arbeidsmarkedet. Dette er noe av årsakene til dette tilsynelatende paradokset, sier Holte.

I gjennomsnitt forventer Nav 54.000 helt ledige i år, og 60.000 neste år. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken i år og 2,0 prosent i 2023.

– Det laveste tallet i den perioden vi nå er inne det er utgangen av mai med 47.000 ledige. Det er 1,6 prosent, som nærmer seg det historiske lavmålet i 2008 på 1,5 prosent, sier Holte.

Veksten i norsk økonomi bremser

I dag kom Norges Bank med årets andre rapport for Regionalt Nettverk. I rapporten svarer 300 bedrifter og organisasjoner på hva de tror om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Bedriftene tror veksten vil avta det neste halvåret.

– Veksten i norsk økonomi bremser. Veksten bremser fra kapasitetssiden, det vil si at det er problemer med å få tak i innsatsfaktorer, problemer med arbeidskraft, lønnsveksten stiger, prisveksten stiger og bedriftene blir mer og mer usikre på om det her kommer til å ramme etterspørselen.

Det sier sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum.

– Vi tror at vi er veldig nærme bunnen av arbeidsledigheten. Det er nettopp fordi vi ser, for eksempel i bygg og anlegg, deler av industrien, deler av varehandelen og også deler av tjenesteytende næringer, at de nå venter såpass mye lavere vekst, at de ikke ansetter i det samme tempoet lenger. Da vil ledigheten etter hvert flate ut, og kanskje også etter hvert stige litt, sier Jullum.

Frank Jullum, sjefsøkonom i Danske Bank.

Sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum tror ikke på dobbel renteheving fra Norges Bank på rentemøtet neste uke.

Foto: Danske Bank

Jullum peker på at lønnsveksten er under kontroll.

– Lønnsveksten er på et nivå som ikke tilsier at den langsiktige eller mellomlangsiktige prisforventningen blir for høy. Lønns- og prisspiralen i Norge, er ikke så kraftig, som vi hadde kunnet frykte, sier Jullum.

Jullum tror derfor ikke på dobbel renteheving fra Norges Bank på rentemøtet neste uke.

– Nei, vi tror de leverer et kvart prosentpoeng neste uke. Vi ser ikke noen grunn til at de skal avvike fra planen nå, men vi skal ikke utelukke noe, selvfølgelig, sier Jullum.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger