Hopp til innhold

Feil gjentar seg i Forsvaret – minst 20 personer skadet av vådeskudd

I over halvparten av skyteulykkene NRK har sett på var det ammunisjon i våpenet når det egentlig skulle vært tomt. Forsvaret har fått råd om forbedringer en rekke ganger, men feilene gjentar seg.

Rekonstruksjon på dukke over hvor skudd traff en skulder under en skyteulykke på Rena i 2016

REKONSTRUKSJON: En rekke skyteulykker har blitt gransket i Forsvaret. Dette bildet er fra en rekonstruksjon av en ulykke der en ansatt ble skutt i skulderen i 2016.

Foto: Forsvaret

En oversikt NRK har hentet ut viser at det har vært minst 20 skyteulykker i Forsvaret der noen har blitt skadd siden 2010.

Personer i tjeneste for Forsvaret har blitt truffet og skadet på flere ulike måter:

  • Skudd som traff skulderen til kollega
  • Skudd i låret til kollega
  • Skudd i armer
  • Skudd i hånd
Forsvarsombud Roald Linaker

Forsvarsombud Roald Linaker mener forsvarsledelsen må ta tak i ulykkene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det er altfor mye. Det er for mange vådeskudd med de tallene dere bringer frem. Jeg tenker at det må være et alvorlig varsko for Forsvarets ledelse at man får ulykker av denne art. Det bør være mulig å unngå det i større grad, sier forsvarsombud Roald Linaker til NRK.

Truffet av kule som ikke skulle vært der

I helga kunne NRK fortelle om Maria Mæle Christensen som ble skutt i magen og livstruende skadet.

Operasjonssåret der kirurgene skar seg inn i Maria

Maria Mæle Christensen ble skutt i magen. Kirurger skar opp magen og måtte fjerne mye av tarmene hennes, men hun overlevde.

Foto: Privat

Hun deltok på en øvelse sammen med norske og svenske spesialsoldater som skulle trene på bruk av hund.

Øvelsen skulle gjennomføres med løsammunisjon eller uten ammunisjon for soldatene som deltok. Spesialsoldaten som feilaktig avfyrte skuddet mot henne skulle egentlig ha tomt våpen og bare rope «pang».

Undersøkelser av ulykken hun ble utsatt for på Mågerø i 2021 har vist at verken soldaten, makker eller øvingsledelse sjekket at våpenet faktisk var tomt.

Les også Spesialsoldaten skulle bare rope «pang» – så skjøt han Maria (19)

Maria Mæle Christensen i snøen sammen med en hund i Forsvaret

Feil som gjentar seg

Det er ikke første gang at granskinger og undersøkelser viser at skyteulykker i Forsvaret har skjedd blant annet fordi våpenet ikke var sjekket.

Rekonstruksjon av vådeskudd - en pistol er rettet ned mot ei provisorisk bordplate, like under er føttene til en annen soldat

REKONSTRUKSJON: Offiseren som skjøt en av sine egne soldater i foten på Rena avfyrte våpenet gjennom ei provisorisk bordplate. De satt rundt bordet for å sammen pusse våpnene sine.

Foto: Hærens undersøkelseskommisjon

I mai i år kunne NRK fortelle om hvordan en offiser utilsiktet skjøt en av sine egne soldater i foten på Rena. Også da var det ei kule i våpenet som ikke skulle vært der.

NRKs undersøkelser av slike skyteulykker viser at dette er en feil som gjentar seg.

Vi har fått innsyn i rapporter og undersøkelser av 13 av ulykkene der noen har blitt skadd av vådeskudd.

I over halvparten av disse ulykkene var det ammunisjon i våpenet når det egentlig skulle vært tomt – totalt åtte ulykker.

2011: Skutt i låret

Sted: Afghanistan

Våpen: Pistol (P-80)

Alvorlig skuddskade i lår etter å ha blitt skutt av medsoldat.

2012: Skutt i hånd

Sted: Setermoen leir, Troms

Våpen: Pistol (P-80)

Ansatt skutt i venstre hånd av annen ansatt under puss av våpen.

2012: Skutt i foten

Sted: Rena leir, Innlandet

Våpen: Pistol (P-80)

Ansatt skutt i foten av kollega under puss. NRK fortalte om saken i mai, og hvordan offiseren som avfyrte skuddet ikke ble refset av Eirik Kristoffersen.

2016: Skutt i skulder

Sted: Rena leir, Innlandet

Våpen: Automatgevær (HK416)

Skutt i skulder av medsoldat. Tørrtrening der de siktet på motpart og tok avtrekk.

2018: Skutt i underarm

Sted: Rygge, Østfold

Våpen: Maskinpistol (MP7)

Sersjant skutt i underarm av soldat.

2019: Skutt i overarm

Sted: Irak

Våpen: Fjernstyrt våpenstasjon med 12,7 mm mitraljøse

Et 12,7 RWS-våpen går av ved klargjøring fordi det ikke har blitt tømt for ammunisjon fra forrige skyting under øvelse.

2019: Traff seg selv i låret

Sted: Rena leir, Innlandet

Våpen: Unntatt offentlighet

Vernepliktig skjøt seg selv i låret. Soldaten utførte «tøm våpen»-prosedyre uten å forsikre seg om at magasinet var tomt.

2021: Skutt i magen

Sted: Mågerø, Vestfold

Våpen: Automatgevær (LWRC/M6IC)

Maria Mæle Christensen ble skutt i magen og livstruende skadet. NRK fortalte om hendelsen og håndteringen i helga.

Flere ulike granskinger og undersøkelser har påpekt at regler, rutiner og praksis må skjerpes inn.

I granskingen etter en skyteulykke i 2018 kom det også frem kritikk av manglende evne til å lære av feil.

I praksis ser vi imidlertid at fokus på individuelle handlinger sjelden kombineres med en mer inngående undersøkelse som kan gi læring i organisasjonen.

Statens Havarikommisjon for Forsvaret Rapport om ulykke i 2018 der en instruktør ble truffet i armen

Tidligere har ulykker i Forsvaret blitt undersøkt av interne ulykkeskommisjoner og den nå nedlagte Statens havarikommisjon for Forsvaret. I 2020 ble ansvaret for slike granskinger overført til samme etat som undersøker ulykker med fly, båter, bane og i veitrafikken.

Det var de som undersøkte ulykken der Maria Mæle Christensen ble skutt i magen.

– Hvordan ser Havarikommisjonen på at det gjentatte ganger skjer ulykker med samme type feil i Forsvaret – at det er ammunisjon i våpen som skulle vært tomme?

– Det indikerer et behov for å forbedre praksis, samordning og etterlevelse av sikkerhetsbestemmelsene for håndtering av våpen. Det er et behov for å forbedre både risikovurderinger og barrierer som kan forhindre vådeskudd, sier avdelingsdirektør Ingvild K. Ytrehus i Statens havarikommisjon til NRK.

Ingvild K. Ytrehus

Avdelingsdirektør Ingvild K. Ytrehus i Statens havarikommisjon har gransket ulykker i Forsvaret siden 2020.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I NRKs sak om ulykken på Mågerø der en vernepliktig ble skutt i magen og livstruende skadet kom det også frem at det allerede var gitt råd om hva som kunne gjøres for å bidra til å forhindre slike hendelser.

Disse rådene var ikke ferdig håndtert av Forsvaret da ulykken skjedde. Blant annet gjaldt dette punkter knyttet til øving med våpen som skal være tomme – tørrøving.

Forsvarsombudet: – At det skjer igjen er veldig beklagelig

Ombudsnemnda for Forsvaret er oppnevnt av Stortinget for å fremme og beskytte rettighetene og interessene til de som tjenestegjør i Forsvaret.

Roald Linaker er forsvarsombud og leder nemnda. Han reagerer på det han får høre fra NRK.

– Det er veldig beklagelig at personell blir skadet på denne måten under trening og øving. At det skjer igjen til tross for kommisjoner og undersøkelser er også veldig beklagelig. Jeg tenker som forsvarsombud at å passe på personellets sikkerhet er det viktigste Forsvaret gjør, sier Linaker.

Forsvarsombud Roald Linaker på kontoret sitt - i bakgrunnen sees bilder av kong Harald og dronning Sonja på veggen

Forsvarsombudet er oppnevnt av Stortinget.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Ombudsnemnda har ikke behandlet enkeltsaker knyttet til skyteulykker, men de er veldig opptatt av sikkerheten til alle som er i Forsvaret.

De har påpekt flere ganger at de er bekymret for sikkerheten. Blant annet har de pekt på at de som skal lære opp unge soldater er for få og for dårlig trent.

Derfor mener forsvarsombud Linaker at dette må følges opp.

– Jeg tenker at det er utfordrende om Forsvaret ikke tar Havarikommisjonens arbeid på alvor, og gjør alt de kan for å lukke avvik. De må gjøre alt de kan for å forebygge at lignende hendelser skjer i fremtiden, sier Linaker.

Lager egne regler – noe som frarådes

I noen av rapportene kommer det også frem hvordan enkelte avdelinger lager seg egne rutiner og regler for hvordan de håndterer våpen. Spesialstyrkene er en slik avdeling.

I rapporten om ulykken på Rena der en offiser ble skutt i foten av sin sjef var undersøkelseskommisjonen bekymret for at det kunne ha utviklet seg en kultur i spesialstyrkene. En kultur der man lot være å følge sikkerhetsreglene når erfarne soldater var involvert.

Les også Vådeskuddet som ikke skulles straffes

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i Forsvarsmuseet på Akershus F

Også allerede i 2011, etter en annen ulykke, ble det trukket frem en tendens til å ikke følge reglene, eller lage egne regler.

Det synes å foreligge flere medvirkende årsaker til at dette ble et vådeskudd, hvor bruk av egenutviklede rutiner anses å ha vært en sterkt medvirket årsak til at vådeskuddet kunne finne sted.

Undersøkelsesoffiser Rapport til Fellesoperativt hovedkvarter

Dagens etat som undersøker ulykker i Forsvaret, Statens havarikommisjon, er også opptatt av at man skal ha systemer og barrierer som bidrar til å unngå ulykker.

– I flere av rapportene som NRK har lest er det et moment at enkelte avdelinger lager sine egne rutiner. De følger dermed ikke de overordnede sikkerhetsreglene. Hvordan ser Havarikommisjonen på det?

– Generelt skal sikkerhetsbestemmelsene følges fordi dette er viktige barrierer som skal bidra til å forhindre vådeskudd, sier avdelingsdirektør Ingvild K. Ytrehus i Statens havarikommisjon.

Forsvaret: – Én feil er én for mye

NRK har bedt om en kommentar fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen om mengden skyteulykker der personer blir skadet, og at det er feil som gjentar seg.

Forsvaret har valgt å stille opp til intervju med kommunikasjonssjef og brigader Eystein Kvarving.

– Hvorfor klarer ikke Forsvaret å unngå at dette skjer igjen og igjen?

– Det er det vi jobber for hele tiden, og vi terper på sikkerhetsregler. Likevel så skjer det feil, og én feil er én feil for mye, svarer Kvarving.

Eystein Kvarving

Kommunikasjonssjef Eystein Kvarving i Forsvaret sier de vil unngå ulykker.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han mener at det alltid er en risiko der, men er ikke fornøyd når noen blir skadet.

– Vi avfyrer 40 millioner skarpe skudd hvert eneste år. Likevel er vi ikke tilfreds med at det har skjedd disse 20 tilfellene av alvorlige personskader forårsaket av vådeskudd siden 2010, sier han.

Kommunikasjonssjefen forteller at arbeidet med sikkerhet er et løpende arbeid internt i Forsvaret. De endrer og forbedrer både regler og rutiner. Sikkerhetsreglene revideres minst én gang i året, ifølge Kvarving.

Løpende arbeid for forbedring

Spurt om hvorfor noen avdelinger utvikler egne rutiner, i strid med det eksperter anbefaler, sier Forsvarets talsperson at det eneste han kjenner til er at spesialstyrkene har et eget regelsett.

– Det er fordi dette er elitesoldater som har behov for å øve på en svært realistisk måte. Spesialstyrkene våre har et kontraterroroppdrag på vegne av Norge som er ganske avansert. De er avhengige av å trene med litt høyere risiko enn avdelinger i Forsvaret som ikke er like godt trent, sier kommunikasjonssjef Kvarving.

Forsvaret opplyser at arbeidet med å håndtere og lukke alle råd og anbefalinger som kommer etter granskinger er et løpende arbeid. Noe blir løst med endringer i regler i rutiner. Andre forbedringer kan innebære at det blir kjøpt inn og tatt i bruk nytt sikkerhetsutstyr.

– Har forsvaret evne til å lære av tidligere feil og ulykker?

– Det vil jeg absolutt si at vi har. Det betyr ikke at feil aldri kan skje igjen, men jeg mener at Forsvaret er en lærende organisasjon. Vi har systemer på plass for å lære av feil som blir gjort, også alvorlige feil, svarer kommunikasjonssjef Eystein Kvarving.

Bilde fra rapport om skyteulykke i Forsvaret i 2018 - viser en teknisk innretning for å sikre at det ikke er ammunisjon i våpen

Granskinger, og Forsvaret selv, har flere ganger hatt oppe til vurdering tekniske innretninger for å hindre at ammunisjon kommer inn i våpen ved tørrøving. Her vises et eksempel som ble nevnt i rapporten etter en ulykke i 2018.

Foto: Statens havarikommisjon for Forsvaret

Fagforening: – Slike hendelser skal ikke skje

Også fagforeningen Befalets fellesorganisasjon (BFO) reagerer på omfanget, og de alvorlige hendelsene – som med Maria Mæle Christensen.

Dag Stutlien

Leder i BFO, Dag Stutlien, kommenterte NRKs sak i Nyhetsmorgen onsdag morgen.

Foto: NRK

– Det er tragisk det som skjedde, og det er klart at slike hendelser skal ikke skje. Våre medlemmer stiller seg nok de samme spørsmålene som jeg gjør, om hvorfor slike hendelser skjer og hvorfor Forsvaret ikke evner å få en stans på det. Klarer ikke Forsvaret å oppnå organisatorisk læring eller er det systemfeil, sier leder Dag Stutlien i BFO til NRK.

Stutlien forteller at det hele tiden jobbes med sikkerhet. Blant annet er den mange rutiner når våpen skal håndteres. Disse rutinene og reglene er noe alle lærer helt fra starten på rekruttskolen.

– Jeg opplever at sikkerhetskulturen i Forsvaret er god, men med tanke på at slike ulykker skjer har man ikke klart å utvikle den godt nok, sier Stutlien.

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan, om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten, om offiseren som fikk refs for kritikkverdige handlinger overfor en renholder og likevel fikk ny stilling og vådeskuddet mot en kollega som ikke ble refset.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger