Norsk studie fastslår kreftrisiko ved nattarbeid

Kvinner som jobber mye nattevakt får oftere brystkreft enn andre kvinner, viser en ny undersøkelse blant sykepleiere.

Video 11d68a2c-934e-4915-94e4-c8deb1e8c8ef.jpg

Nestleder Unni Hembre i Norsk sykepleierforbund sier de skal se på muligheten for at nattevaktene blir tilrettelagt bedre. Reporter: Eline Buvarp Aardal.

– Det farligste er mange nattevakter på rad. Det ser ut til å være uheldig og øke faren for brystkreft, sier forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til NRK.

Les også: Alkohol øker brystkreft-faren

Flere vakter gir høyere risiko

Studien som i disse dager publiseres i det medisinske tidsskriftet American Journal of Epidemiology, påviser en direkte sammenheng mellom brystkreftrisikoen og antallet nattevakter sykepleierne har etter hverandre i turnusen.

– Det ser ut til å være mer uheldig jo flere påfølgende netter det er, sier Lie.

Les også: Gadgets ødelegger søvnen

Undersøkelsen viser at de som i flere år har jobbet seks nattevakter på rad i sin vaktordning, har nesten dobbelt så stor risiko for å få brystkreft som de som jobber om dagen.

Også de som jobber fire og fem nattevakter på rad ser ut til å få mer kreft, men her er ikke resultatene like klare.

Rundt 2800 kvinner blir hvert år rammet av brystkreft i Norge.

100.000 nattarbeidere i Norge

Studien er utført blant 1594 norske sykepleiere, hvorav 699 hadde hatt brystkreft.

Tidligere studier har også påvist en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for brystkreft. Det nye i denne undersøkelsen er nettopp at selve omfanget av sammenhengende nattarbeid har betydning for kreftrisikoen.

Les også: Stillesittende tenåringer får oftere hodepine

– I denne studien fant vi at det var ca 80 prosent høyere risiko blant de som hadde jobbet i over fem år med minst seks nattevakter på rad i forhold de som ikke hadde jobbet på natten i det hele tatt etter at de var ferdig med sykepleierskolen, sier Lie.

Til sammen er det nå 100.000 personer her i landet som jobber regelmessig om natten.

– Ikke noe du vil tenke på om natten

– Det er veldig bra at noen forsker på kvinner, sykdom og arbeidsliv. Dette vet vi alt for lite om, sier nestleder Unni Hembre i Norsk sykepleierforbund.

– Det er alvorlige funn hun har påvist nå, med sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft. Vi er nødt til å se på hva vi kan gjøre for å begrense dette mest mulig, sier Hembre.

Resultatene kommer ikke som noen stor overraskelse på sykepleierforbundet, ettersom det er påvist lignende i andre land.

– Vi er en yrkesgruppe som må jobbe om natten. Pasientene trenger oss like mye om natten som om dagen. Det betyr at vi må se på turnusen vår slik at det blir minst mulig helseskade for oss som må jobbe om natten, sier Hembre.

Mulighetene de kan se på er for eksempel om nattevaktene skal være kortere eller om det skal legges opp til færre nattevakter.

– Jeg tror ganske mange har forsøkt å ikke tenke på denne problemstillingen, selv om vi nok har ant det. Men du vil jo helst ikke tenke på dette når du jobber nattevakt. Nå må vi tenke på hva vi kan gjøre for å begrense skaden, sier Hembre.

Gjelder ikke bare sykepleiere

Lie understreker at funnene er gjort i én enkelt studie og at det må gjennomføres flere undersøkelser, også i andre yrkesgrupper enn sykepleiere, før man eventuelt kan diskutere om det bør innføres restriksjoner på antallet sammenhengende nattevakter arbeidslovgivningen skal tillate.

Det er grunn til å tro at økt kreftfare også gjelder andre yrkesgrupper enn sykepleiere, tror Lie.

– Hvis det har med antall nattevakter på rad å gjøre, så vil man tro at dette gjelder andre yrkesgrupper.

– For eksempel menn og prostatakreft er noe man har sett på i forbindelse med skiftarbeid, men det er foreløpig for få resultater til at man kan si noe, sier Lie.

Forskerne vet ikke sikkert hva det er med nattarbeid som er så skadelig. En teori har vært at det å bli utsatt for lys om natten påvirker hormonbalansen.

– Du kan si at de som eksponeres for lys om natten, opplever samtidig at de har snudd døgnet. Dessuten har de påvirket søvnen, som man gjør når man snur døgnet, og begge disse faktorene kan ha betydning for kreftutvikling. Dette foregår det en del forskning på, sier Lie.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger