Erna Solberg er positiv til europeisk mottakssystem i Afrika

Statsminister Erna Solberg er positiv til et felleseuropeisk mottakssystem i Nord-Afrika, som skal diskuteres under EUs toppmøte torsdag.

Statsminister Erna Solberg

SOLIDARITET: Statsminister Erna Solberg mener at solidaritet er et nøkkelord i spørsmålet om det skal opprettes et felleseuropeisk mottakssystem i Nord-Afrika.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Torsdag skal det holdes toppmøte i EU, hvor migrasjon- og flyktningutfordringer vil være et av de store temaene.

Stadig kommer det flere båter med migranter til Europa fra blant annet Nord-Afrika, og trolig vil EU-landene enes om å opprette mottaksentere i Nord-Afrika eller i Albania.

– Vi har vært veldig tydelig på at vi mener vi bør ha en felles nordisk løsning på de asylutfordringene som Europa har hatt de senere årene. Norge må følge med på det som foregår og eventuelt delta, sier statsminister Erna Solberg til NRKs Politisk kvarter tirsdag.

På spørsmålet om Norge bør ta sin andel av kvoteflyktninger, svarer Solberg at de ikke har tatt stilling til dette.

– I den første kvoten som ble laget, deltok Norge på frivillig basis ved å ta imot 1500 til behandling, og deretter 750 per år. Vi var et av de få landene som faktisk fylte kvoten, og har fått mye ros i EU for at vi stilte opp.

Mener byrdefordeling er viktigst

Statsminister Erna Solberg er tydelig på at ikke alle land klarer å håndtere flyktningstrømninger alene, og at dette må gjøres i fellesskap.

For at Norge skal være positiv til et felleseuropeisk mottakssystem, understreker statsministeren at visse kriterier må være oppfylt.

– Det må ikke være i strid med menneskerettigheter eller Flykningkonvensen. Det må være en plan knyttet til retur, og det må være en rettferdig byrdefordeling, sier Solberg, og vektlegger det siste punktet som det viktigste i debatten.

Italia fikk nylig en høyrepopulistisk regjering som har lovet å føre en langt strengere innvandrings- og flyktningpolitikk. Dette sier Solberg hun tar som et tegn på at de ber Europa om hjelp.

– Italia har nok ikke følt at andre land har vært solidariske. Landene som er ytterpunkter trenger avlastning. Vi vet at hvert enkelte land ikke klarer å håndtere flyktningstrømmer eller migrasjonsspredningene som vi nå ser på egen hånd, sier Solberg.

FORKLARING: De europeiske lederne er i strid om hva som er den beste løsningen på flyktningstrømningene.

– Et godt stykke igjen til vi får en felles løsning

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) møtte Pål Nesse i Flyktninghjelpen til debatt i Politisk kvarter.

Tor Mikkel Wara og Pål Nesse

POSITIVE TIL MOTTAK: Tor Mikkel Wara (Frp) og Pål Nesse i Flyktninghjelpen er enige om at et asylmottak i Afrika vil kunne være positivt for å stanse menneskesmuglere, men Nesse er bekymret for at folk vil bli sittende på vent.

Foto: Sofie Dege Dimmen

Begge stiller seg positive til å opprette et eget asylmottak i Afrika for å få bukt med menneskesmuglere ved å åpne opp for at man kan søke asyl lokalt.

Men Pål Nesse i Flyktninghjelpen redd for at et eventuelt mottak i Afrika vil føre til at flere blir sittende på vent.

– Afrika huser mange flere flyktninger enn Europa, og i fjor mottok de hundretusener flere. Så når vi skal be dem om å huse våre i tillegg, trenger vi mer legitimitet i debatten med afrikanske land.

Wara, derimot, er klar på at Norge stille opp såfremt man blir enige om en felles europeisk løsning.

– Det er nok et godt stykke igjen før vi får en løsning, men det er et høyt tema på dagsorden i alle europeiske land nå, sier Wara.

Tema er migrantkrisen i Europa

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger