Arbeidstilsynet undersøker kriminelle miljøer – én av tre inspektører trues

Arbeidstilsynets inspektører har blitt truet med motorsag og opplevd trusler mot familiemedlemmer. De har en hverdag med skuddsikre vester og politibistand på jobben.

Tom Egil Leren

Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Tom Egil Leret har selv opplevd trusler når han er ute på inspeksjon. Håndverkeren på bildet er ikke tilstrekkelig sikret, noe Arbeidstilsynet stadig ser mer av. Men tilsynene blir vanskeligere med kriminelle miljøer som står bak.

Foto: Harald Inderhaug NRK/Arbeidstilsynet

Gro Ellingsen, Arbeidstilsynet

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Stavanger Gro Ellingsen sier at de har anmeldt flere trusler mot ansatte.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

Økningen i arbeidsinnvandring og sosial dumping fører til at Arbeidstilsynet står overfor en situasjon hvor de fører tilsyn med et kriminelt belastet miljø.

Intervjuer med over 70 inspektører i Arbeidstilsynet viser at 33 prosent har opplevd trusler under tilsynet.

– Jeg er ikke overrasket. Det er grelle eksempler på kolleger som har opplevd å bli truet med motorsag. Den verbale biten er en ting, men når de tyr til motorsager er vi på et litt annet nivå, sier seniorinspektør i Arbeidstilsynet Tom Egil Leret.

– Truet med «å ta» familien til tolken

Han har selv opplevd å bli truet på jobben.

– Vi var på en større byggeplass i Buskerud, og jeg hadde med meg tolk. Da tolken stilte noen av spørsmålene jeg ba henne om, så kom det en aggressiv tilbakemelding. Tolken rygget bakover, og jeg tenkte først det kunne være tilfeldig. Hun stilte flere spørsmål, og etter hvert kom det frem at personen hadde truet med «å ta» familien hennes. Politiet ble kontaktet, og tre mann ble tatt med inn til politiet, forteller Leret.

Den største endringen i arbeidshverdagen opplevde han og kollegene etter EU-utvidelsen i 2004.

– Før reiste vi rundt å så på HMS. Nå er det arbeidsvilkårene til våre nye landsmenn som tar mye energi. Det er mer utfordrende å være inspektør i dag. Det er ikke lenge siden jeg og kolleger prøvde skuddsikre vester.

– Omringet av aggressive polakker

I dag går alltid inspektørene to og to sammen på tilsyn. Tidligere var det vanligere å komme én inspektør, noe Leret fikk oppleve at kan være ubehagelig.

– Vi hadde fått tips om stor aktivitet på et hyttefelt. Da jeg kom på inspeksjonen møtte jeg 16 polakker i hytta. De virket aggressive og stilte seg opp i en ring rundt meg, og da brukte jeg noen minutter på å forklare at jeg er fra Arbeidstilsynet. Det gikk det bra, forteller han.

Inspektørene merker at ansatte kan være veldig organiserte i hva de fyller ut i skjemaene fra Arbeidstilsynet.

– Vi har sett at lønnsslipper og timelister som er laget for syns skyld. Det kan også være spioner for ledelsen som kommer sørger for at ansatte ikke sier ting til oss. Det er tøffere der ute. Det er litt aggressivt.

Anmelder trusler mot ansatte

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Stavanger Gro Ellingsen forteller at arbeidshverdagen til inspektørene har endret seg ganske dramatisk de siste årene og at de har sett seg nødt til å anmelde flere tilfeller av trusler mot sine ansatte.

– Vi merker at tonen er mer aggressiv ute på tilsyn. Det er urovekkende og svært alvorlig, sier hun.

Arbeidstilsynet jobber mye opp mot sosial dumping, hvor de treffer på kriminelle miljøer.

– Vi fører rett og slett tilsyn med kriminelle arbeidsgivere og kanskje også kriminelle arbeidstakere. Da må vi ta andre forholdsregler i dag enn tidligere for å beskytte våre ansatte, slik at de ikke havner i situasjoner som kan føre til fare for deres liv eller helse.

Løpende kontakt med politiet

Arbeidstilsynet jobber derfor tett med politiet og tar mange forholdsregler ute på jobb.

– Vi holder løpende kontakt med politiet i tilfelle det skulle dukke opp en situasjon. Politiet kan også ha plassert polititjenestefolk utenfor som ikke nødvendigvis er synlige. Vi er varsomme med å kjøre rundt i privatbiler som kan identifisere inspektøren, vi bruker ofte leiebil i stedet. Bruker inspektøren egen bil parkerer man et stykke unna, sier Ellingsen.

De går alltid to sammen på tilsyn.

– Vi prøver å innhente mest mulig informasjon på forhånd om stedet, miljøet eller aktiviteten vi skal ut på. Vi foretar også en sikker jobbanalyse før vi reiser ut for å kartlegge hvilke hensyn vi må ta, sier Ellingsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger