NRK Meny
Normal

Arbeidstilsynet: Useriøse aktører brer om seg

Arbeidstilsynet advarer mot mer organiserte og systematiserte kriminelle nettverk innen arbeidslivet. De mener metodene de useriøse aktørene bruker blir stadig mer utspekulerte.

Bygg - og anlegg

Ifølge Arbeidstilsynet har bygg – og anleggsbransjen lenge vært preget av flere useriøse aktører. Arbeidstilsynet mener omfanget av lovbrudd har blitt mer omfattende – også i en rekke andre bransjer.

Foto: NRK

Arbeidstilsynet har i sitt innspill til departementsutvalget
mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) - som jobber med en ny handlingsplan på området - sendt et brev spekket med advarsler om forholdene i norsk arbeidsliv.

I brevet, som NRK har fått tilgang til, skriver Arbeidstilsynet at de «erfarer at kriminalitetsbildet og utviklingen går i retning av mer organiserte og systematiserte kriminelle nettverk». Disse nettverkene består ifølge Arbeidstilsynet både av utenlandske og norske arbeidstakere og virksomheter.

Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, sier til NRK at de fleste som etablerer virksomhet i Norge har «gode og ærlige hensikter».

– Men vi ser at useriøse aktører brer om seg i flere bransjer. Tradisjonelt har det vært bygg – og anlegg, transport, uteliv og renhold, men nå ser vi at det også gjelder bilpleie, frisører, bakeri og næringsmiddelindustrien, sier Svendsen.

– Mer organisert

I brevet beskriver Arbeidstilsynet også noen «utviklingstendenser» knyttet til økonomisk kriminalitet. Ifølge Arbeidstilsynet blir sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft stadig mer organisert og satt i system.

Ifølge tilsynet ser også deres inspektører at det i bransjer som utpreger seg innen sosial dumping, også begås en rekke andre lovbrudd enn brudd på arbeidsmiljøloven.

Dette gjelder blant annet skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring, samt tollsvindel knyttet til import av byggevarer fra utlandet.

– Vi ser samtidig at bransjene, særlig transport og bygg – og anlegg, ser alvoret. De ser at deler av bransjen deres er utsatt og ønsker å ta et tak, sier Svendsen, som mener situasjonen er alvorlig.

– Den er ikke bra for Norge, for å si det enkelt. Det er viktig at vi tar tak i dette med en gang, og gjør dette lite attraktivt.

Sofistikerte metoder

Ingrid Svendsen

Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet sier metodene mange useriøse aktører bruker har blitt mer avanserte.

Foto: NRK

Arbeidstilsynet slår også alarm aktører som bruker stadig mer sofistikerte metoder for omgå krav. Ifølge Arbeidstilsynet har aktører i de ulike bransjene lært seg å tilpasse dokumenter, slik at det stadig er vanskeligere å avdekke brudd. Enkelte selskap opererer ofte «papirløst», noe som gjør dokumentasjonsarbeidet ytterligere komplisert.

Et annet, nytt utviklingstrekk er at utenlandske arbeidere må jobbe gratis i en prøveperiode, gjerne i to til seks uker, for så å bli sagt opp når prøveperioden er over.

Ifølge Arbeidstilsynet har de også sett at enkelte oppretter virksomheter i familiemedlemmers navn – uten at de aktuelle familiemedlemmene er kjent med dette.

– Det gjør det vanskelig å finne ut hvem som er ansvarlig. Det gjør det også vanskelig, for arbeidstakere dersom lønn ikke kommer som avtalt, sier Svendsen.

– I ferd med å forsøple byggebransjen

Boye Ullmann

Boye Ullmann i Fellesforbundet mener useriøse aktører er i ferd med å forsøple byggebransjen.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

NRK har vært i kontakt med de to rørleggere fra Balkan, som hevder de ble tvunget til å betale tilbake deler av lønna til arbeidsgiver. Arbeidsgiver avviser påstandene.

Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, tror imidlertid på det rørleggerne forteller. Han mener saken er et eksempel på en uheldig utvikling i bygg og anleggsbransjen. Ullmann mener sosial dumping har blitt mye mer utbredt de siste ti årene.

– Byggebransjen har i mye større grad vært preget av sosial dumping de siste årene. I kjølvannet av sosial dumping er det mye økonomisk kriminalitet. Dette er i ferd med å forsøple byggebransjen, og andre bransjer i norsk arbeidsliv, sier Ullmann til NRK.

5000 tilsyn

Arbeidstilsynet skriver i brevet til Arbeids – og sosialdepartementet at flere aktører oppretter et større antall virksomheter som de sjonglerer med. De peker også på en «markant utvikling» i retning av at de samme personene oppretter virksomheter, som legges ned ved endt oppdrag.

Deretter danner bakmennene nye bedrifter, som er klare for neste oppdrag – gjerne etter at den forrige er erklært konkurs.

– Vi ser også at det opereres med flere arbeidslag, der et arbeidslag betaler skatt, og et annet – som ikke betaler skatt – får flest oppdrag, sier Svendsen.

Ifølge Svendsen ble det gjennomført rundt 5.000 tilsyn for å avdekke sosial dumping i 2013, og levert 160 anmeldelser til politiet. Direktøren i Arbeidstilsynet mener tilsynene hjelper.

– Metodene blir stadig mer avanserte, men vi har erfarne inspektører og ansatte i alle etater, som ikke gir seg i første runde. Vi har eksempler på at de går fire runder for å komme til bunns i sakene, sier Svendsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger