Eier én aksje: Forsøkte å kaste DNB-styre

BJØRVIKA (NRK): Odd Dag Bjørndal gikk flere ganger på talerstolen under DNBs generalforsamling og foreslo at styrelederen skulle kastes. Forslaget ble kraftig nedstemt, men Bjørndal kan likevel få ønsket sitt oppfylt.

Odd Dag Bjørndal

SIER SIN MENING: Odd Dag Bjørndal gikk på talerstolen flere ganger. Konsernsjef Rune Bjerker sitter og følger med.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi må sette bjellen der den hører hjemme, og Tanum, den bjella den har du. Derfor foreslår jeg at du trekker deg, sa Odd Dag Bjørndal da han én av flere ganger gikk opp på talerstolen under DNBs generalforsamling.

Da refererte han til at konsernsjef Rune Bjerke tidligere under møtet hadde sagt at ledelsen ikke leter etter noen å henge bjella på etter at DNB la til rette for nordmenn i skatteparadiset Seychellene. Bjørndal var altså tydelig på at styreleder Anne Carine Tanum måtte gå.

– Tanum har ansvaret for at det som vi ble enige om på generalforsamlingen føres ut i marken. Hun er også ansvarlig for at det lages rutiner og kontrollordninger sånn at ting kan avdekkes, utdyper Tanum til NRK.

Ledelsen fikk kritikk

Rune Bjerke og Anne Carine Tanum

FIKK KRITIKK: Rune Bjerke og Anne Carine Tanum på generalforsamling.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Forslaget om å kaste styrelederen fikk derimot liten oppslutning i generalforsamlingen. I et system der en aksje er en stemme, var det 98,79 prosent som stemte for valgkomiteens innstilling om at sittende styre skulle gjenvelges. Bjørndal har én av totalt over 1,6 milliarder aksjer i DNB. Styret ble gjenvalgt for inntil to nye år.

Han er likevel engasjert på hver eneste generalforsamling. Det var også flere, både stor og små aksjonærer, som var kritiske til det DNB har foretatt seg i Luxembourg.

– Jeg eier én aksje og staten 34 prosent. De har ikke åpnet munnen en gang. Det jeg kommer med er konstruktiv kritikk for å bringe banken videre. Det at vi ikke gjør noe med uheldighetene fremmer jo folks forakt for banken og det den står for, sier han.

Spørsmålene er ikke besvart

Eldbjørg Løwer

GA TILLIT: Eldbjørg Løwer og DNBs valgkomité innstilte på gjenvalg av DNB-styret.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Nå jobber DNB-styret med å svaret på flere spørsmål fra næringsminister Monika Mæland. DNB har også hyret inn advokatfirmaet Hjort til å gjøre en ekstern og uavhengig gjennomgang av bankens håndtering i skatteparadissaken.

Det er muligheter for en ny ekstraordinær generalforsamling hvis undersøkelsene eller svarene til statsråden retter kritikk mot styrets jobb.

– Hvis det kommer fram opplysninger, så kan styret eller fem prosent av aksjonærene innkalle til en ny generalforsamling. Da må fakta på bordet og da er det en helt annen sak å ta stilling til styre om det er tillit eller ikke. Nå var ikke de spørsmålene besvart og det var ikke tid til å ta den diskusjonen, sier Eldbjørg Løwer, leder av DNBs valgkomité.

Se Dagsrevyen om generalforsamlingen:

Dersom det kommer opplysninger som svekker tillitten til DNB-styret, kan det bli aktuelt med en ekstraordinær generalforsamling, sier lederen for valgkomiteen, Eldbjørg Løwer.

SISTE NYTT

Siste meldinger