Dyrebeskyttelsen Norge stevner Norsk Kennelklub for retten

Dyrebeskyttelsen Norge stevner Norsk Kennelklub, to rasehundklubber og oppdrettere for grove lovbrudd innen hundeavl. De mener hunder blir avlet til sykdom.

Cavalier King Charles Spaniel

Dyrebeskyttelsen Norge mener at mye av dagens raseavl bryter med norsk lov. Svært mange hunder fødes til et liv med sykdom og smerter. Dette vil organisasjonen nå sette en stopper for.

Foto: Aleksey Mnogosmyslov

– Vi ser at flere hunder blir systematisk avlet syke, og slik har det vært i lang tid. Vi mener dette representerer lovbrudd, forteller daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Dyrebeskyttelsen Norge mener Norsk Kennelklub (NKK), raseklubbene Norsk bulldog klubb og Cavalierklubben, og noen oppdrettere ikke tar problemstillingen rundt avl av syke hunder på alvor. Derfor går de til søksmål for å teste dyrevelferdslovens betydning.

– Loven sier at man skal avle dyr med god helse, og at man ikke skal avle på syke dyr, sier Roaldset.

Hun viser til Dyrevelferdsloven paragraf 25, som handler om avl.

Arvelige sykdommer

Dyrebeskyttelsen Norge mener at det systemisk avles på syke dyr, spesielt innenfor rasene Engelsk bulldog og Cavalier king charles spaniel. De mener ekstreme eksteriørtrekk fører til alvorlig sykdommer og lidelser hos hundene.

– Rådet for dyreetikk uttalte for 22 år siden at enkelte raser bør forbys, med mindre helsen blir bedre. Det er ingenting som tilsier at helsen har blitt bedre, sier hun.

Hun legger til at de tvert imot ser at arvelige sykdommer går jevnt og trutt oppover.

– Vi kan ikke avle på hunder som ikke kan puste normalt. Det mener vi er et lovbrudd, sier hun.

Leder av Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset

TAR GREP: I Norge er det ulovlig å avle på syke dyr. Derfor tar vi grep når vi ser systematiske lovgrep, sier Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

Foto: Håkon Sparre / NMBU

Det er ikke første gang hundeavl skaper engasjement.

I 2017 protesterte 1500 veterinærer mot det de kaller for uetisk hundeavl.

Databaser og teknologi

Dyrebeskyttelsen Norge mener det må tas i bruk databaser og genetikere slik at seriøst avlsarbeid ikke drives av enkeltpersoner.

– Hundene våre fortjener at dagens teknologi, helhetlig helsedata og at funksjonstester danner grunnlaget for avlen, sier Roaldset.

An English Bulldog sits in a shopfront in Paris

Engelsk bulldog er en rase som kan slite med å puste normalt.

Foto: Thomas White / Reuters Creative

Også Veterinærforeningen mener det er nødvendig å se på avl av hunder.

– Vi er ikke med på denne stevningen som Dyrebeskyttelsen Norge nå fremmer, men vi jobber også for bedre dyrevelferd for disse stakkars hundene. Det er fullstendig uakseptabelt at hunder blir avlet frem slik at normale kroppsfunksjoner ikke fungerer, fordi man ønsker et spesielt utseende, forteller leder av Veterinærforeningen Torill Moseng.

– Har ikke mottatt stevningen enda

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Cavalierklubben uten å lykkes.

Norsk bulldogklubb sier Dyrebeskyttelsen Norge har truet med stevning i ett år.

– Vi har fortsatt ikke mottatt noen stevning fra Dyrebeskyttelsen Norge. Vi imøteser når den kommer, og vil ta saken derifra. Dyrebeskyttelsen Norge har truet oss i ett år med denne stevningen, og jeg kan dessverre ikke uttale meg mer i denne saken på nåværende tidspunkt, sier leder av norsk bulldogklubb, Arne Øygarden til NRK.

Norsk Kennelklub, som er hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge, skriver følgende i en e-post til NRK:

– Vi er kjent med at Dyrebeskyttelsen Norge vil rette et søksmål mot NKK, og vi ser det ikke naturlig å uttale oss i media om en sak som er varslet at vil bli behandlet i rettsinstansene.

Les også: Siv Rakel har bestemt at Jussi (5) aldri skal ha valper

Les også: Kan bli strengere kontroll av oppdrettere som driver «cowboyvirksomhet»

SISTE NYTT

Siste meldinger