DNBs nye sjef mener man av og til må møte kundene i retten

Høyesterett skal om få uker avgjøre om et gruppesøksmål på vegne av 180.000 DNB-kunder skal behandles på nytt - eller om banken må ut med 350 millioner kroner.

Kjerstin Braathen, påtroppende konsernsjef i DNB

Påtroppende konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB vil helst unngå å møte kundene sine i retten - men mener likevel det av og til er nødvendig for å avklare juridiske spørsmål.

Foto: NRK

– Det er aldri hyggelig å møte kundene våre i retten. Det sier seg selv. Men noen ganger er det situasjoner der jussen ikke er helt klar, og saker som det er prinsipielt viktig å få en avklaring på. Dette er en slik sak, sier DNBs nye konsernsjef Kjerstin Braathen.

Hun snakker om gruppesøksmålet som Forbrukerrådet har anlagt på vegne av 180.000 DNB-kunder - som Høyesteretten nå skal ta stilling til.

Lagretten mente at 180.000 småsparere skulle få tilbakebetalt deler av pengene de hadde investert i et aktivt forvaltet aksjefond.

– Mål å unngå denne type saker

Banken anket i forrige uke dommen fra lagretten - der rundt 350 millioner kroner står på spill for banken.

Høyesterett avgjør i løpet av få uker om saken tas opp til behandling - eller om lagrettens dom blir stående. Dersom den tas opp til behandling, skjer det trolig først kommende vinter.

– Selvfølgelig er det et mål for oss å unngå denne typen saker. Det å sette på agendaen hvordan vi jobber og det å hele tiden ligge i forkant av ikke bare lover og regler, men også det samfunnet forventer er veldig viktig for oss, sier Braathen.

Måtte ut med 450 millioner etter Røeggen-saken

Rune Bjerke, DNB

Avtroppende konsernsjef Rune Bjerke i DNB sier at banken hadde håpet å løse saken som nå verserer utenfor rettssystemet, men at det ikke gikk på grunn av partenes prinsipielle holdning.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I 2013 måtte DNB sette av 450 millioner kroner til utbetaling etter at Høyesterett avgjorde den såkalte Røeggensaken i bankens disfavør.

Saken gjaldt spareprodukter som ikke holdt det de lovet.

Konsernsjef Rune Bjerke, som gir seg etter 13 år på toppen i banken, skulle gjerne vært sakene mot egne sparekunder foruten.

– Jeg skulle ønske at man slapp å møte kundene i rettssak. Men av og til er det viktige prinsipielle spørsmål som må avklares. Noen ganger får vi gjennomslag og andre ikke. Men det er av og til viktig å teste det i rettssystemet, og det har vi ved et fåtall anledninger gjort, sier Bjerke.

– Tar lang tid å nå frem med klager på finansprodukter

Inger Lise Blyverket

- Vi har kjørt to store rettssaker mot DNB, fordi vi ser at det er behov for å holde de store finansaktørene i ørene, sier Inger Lise Blyverket. Hun er direktør i Forbrukerrådet.

Foto: John Trygve Tollefsen

Inger Lise Blyverket, som er direktør i Forbrukerrådet, ønsker DNBs påtroppende konsernsjef velkommen. Hun sier Forbrukerrådet har et godt samarbeid med banken, men at det av og til er nødvendig å ta kampen.

Saken har versert i rettssystemet i fem år.

Tiden det har tatt viser hvor vanskelig det er å nå frem med klager på finansprodukter, sier Blyverket.

– Det er veldig lang tid, og det viser hvor avhengig den enkelte er av å ha en sterk organisasjon som Forbrukerrådet i ryggen, som er villig til å kjøre rettssaker hele veien. Dette er den viktigste årsaken til at vi gjør dette. Ellers ville DNB og andre ta for lett på forbrukerrettighetene, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger