Hopp til innhold

Disse historiene får barnevernansatte til å demonstrere mot Erna Solberg

Når barnevernet får varsel om at barn kan være utsatt for vold eller omsorgssvikt, har det én uke på seg til å handle. Mange saker blir liggende mye lenger.

barnevern

Mange barn opplever å måtte vente lenge før de får hjelp, eller de blir kasteballer mellom flere saksbehandlere i barnevernet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Dette er jo lovbrudd! Det er bestemmelser med tanke på undersøkelser av bekymringsmeldinger, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO), der mange barnevernspedagoger er medlemmer.

I dag er det ventet at flere hundre barnevernansatte og andre vil delta under demonstrasjoner i Oslo, Stavanger og Bergen. De er bekymret over alle barna de ikke klarer å hjelpe i tide, og krever flere ansatte.

Her er noen av historiene om barna som ifølge Fellesorganisasjonen må vente ulovlig lenge:

barnevern

Barnevernet har en uke på seg til å handle når det mottar en bekymringsmelding. Mange barn må likevel vente mye lenger. Illustrasjonsfoto.

Foto: Scanpix / SCANPIX

«Svikter de mest sårbare»

Forbundsleder Mimmi Kvisvik

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen(FO) Mimmi Kvisvik mener det er en krise i barnevernet

Foto: Trond Isaksen, Fellesorganisasjonen (FO)

– Dette er triste historier. De forteller at barnevernet, som plikter å undersøke om barn trenger hjelp, sliter med å følge det opp, mener Kvisvik.

Hun forteller at det ikke er uvanlig at en saksbehandler har ansvaret for 30 saker alene. FO mener de burde hatt halvparten så mange.

Også Arbeiderpartiet krever flere ansatte for å komme til bunns i bunkene.

– Det er dramatisk at vi ikke klarer å ta vare på de mest sårbare barna. Det kan vi ikke leve med, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen.

Kommunenes Sentralforbund erkjenner at det er store utfordringer i barnevernet i mange kommuner, men sier at antall årsverk i kommunene har økt med 860 fra 2014 til 2017.

– Det er en stor økning! Det er derfor liten tvil om at kommunene har prioritert barnevernet. Samtidig vet vi at antallet barn, unge og familier som får hjelp av barnevernet har økt kraftig i den samme perioden, sier direktør for interessepolitikk, Helge Eide i KS.

Her kan du sjekke om det er «rødt» eller «gront» lys for barnevernet i din kommune.

Opprør mot Erna

Svært mange barnevernansatte slutter i jobben. I det kommunale barnevernet forsvinner én av fem, og i mindre kommuner slutter én av tre, ifølge nye tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.

FO mener det skyldes at de er presset på tid under saksbehandlingen, og ikke føler de får gjort en god nok jobb for barna.

– Dette er ikke lettvektere, det er alvorlig det de beskriver. Man vet når man utdanner seg til barnevernspedagog at man ikke har søkt seg til en lett jobb. Man ønsker å gjøre en god jobb, men så blir det umulig fordi saksbunken er for stor, sier fylkesleder i FO Trøndelag, Mona Berger.

For snart to uker siden startet de barnevernansatte et opprør. Det kom som en reaksjon på statsminister Erna Solbergs nyttårstale, der hun sa hun ønsket flere suksesshistorier i barnevernet.

Under emneknaggen #heierna har ansatte i barnevernet over hele Norge fortalt på film at det vil de også, men da trenger de flere kolleger.

Initiativtaker Ine Haver har jobbet ved barnevernkontoret i Stavanger i 11 år.

– Barneverntjenesten opererer ikke med ventelister. Vi kan ikke si at du må vente fire måneder, sier hun.

aksjon mot statsminister Erna Solberg

Ansatte i barnevernet, fra Alta i nord til Kristiansand i sør, bidrar i opprøret for å få flere ansatte i barnevernet. Her representert med initiativtaker Ine Haver.

Barneministeren på besøk

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen allerede satser stort på barnevernet.

– Vi er også aktivt inne og støtter de kommunene som sliter mest, gjennom veiledning og opplæring. I tillegg vurderer vi krav til kompetanse for de som jobber i barnevernet, sier han.

Ropstad mener også at den nye barnevernloven de jobber med kan bedre forholdene.

– Der vil vi også stille krav om at kommuneledelsen skal vite om hvordan det står til i barnevernstjenesten og hvordan bemanningssituasjonen er slik at de tar sitt ansvar på alvor, sier han.

I morgen reiser han til Stavanger for å møte de barnevernansatte der.

– Jeg vil si til ham at hvis man skal ha et bærekraftig barnevern må man se på andre ting enn kompetanse. Vi trenger flere folk. Jeg har en forventning om at regjeringen nå tar grep, sier Haver.

Bemanningsnorm som i skolen

Kari Henriksen (AP)

Kari Henriksen (Ap) vil ha en bemanningsnorm i barnevernet på lik linje med det man har i barnehagen og på skolen

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener det som er viktigst nå er å få en bemanningsnorm i barnevernet, på lik linje med det man har i barnehagen og i grunnskolen.

– I dag er det altfor dårlig og altfor mange barn som ikke får den hjelpen de skal ha. Mange barn får ikke hjelp i det hele tatt, sier Henriksen.

Hun vil ikke tallfeste hvor mange barn hver saksbehandler burde ha.

– Det vil variere avhengig av hvor ressurskrevende sakene er, mener hun.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som blant annet skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, understreker at selv om det ikke er noen norm for hva som er maks antall saker per saksbehandler i barnevernet idag er det et krav om at tjenesten skal være forsvarlig.

– Dette ansvaret ligger hos ledelsen i den enkelte kommune, skriver Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Ropstad vil ikke avvise en bemanningsnorm, men:

– Det er ikke nødvendigvis slik at statlig detaljstyring i form av øremerking og bemanningsnorm er det beste for å heve kvaliteten. Fordi kompleksiteten i den enkelte saken vil være avgjørende og ikke antallet saker i seg selv, sier han.

AKTUELT NÅ