Diabetesforbundet: – Alvorlig med dårlig matmerking

For personer med diabetes er det avgjørende for helsen å vite hva man putter i munnen. Derfor reagerer Diabetesforbundet kraftig på dårlig matmerking.

Grovbrød og rundstykker

ER DET GROVT NOK?: Mattilsynet har kontrollert matvarer og funnet unøyaktig merking. Blant annet er innholdslistene ufullstendige, og matvarer kalles grove selv om de ikke oppfyller kriteriene.

Foto: NBL / NTB/Scanpix

– Veldig mye av behandlingen av diabetes er egenbehandling, ved å ha et riktig kosthold. Da er man helt avhengig av riktig matvaremerking. Det er av stor betydning og når det ikke er riktig kan det være meget alvorlig for diabetikere. Det kan ha helsemessige konsekvenser, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Mattilsynet lanserte i dag rapporten «Merkesjekken 2014 – Mattilsynet ser på hverdagsmaten».

Her har de undersøkt en lang rekke matvarer, og avdekket at merking av innhold er mangelfull. Det handler blant annet om at produkter gis navn det ikke er dekning for, og at ingredienslistene ikke er nøyaktige nok.

– Nøyaktighetsgraden skal være stor. Det er ikke noe som skal skjules i innholdsdeklarasjonen. Det handler om å ha tillit og troverdighet til produsentene av maten vi spiser. Det skal være slik at ingredienslisten stemmer med oppskriften som er brukt på produktet, sier Atle Wold, seksjonssjef i Mattilsynet.

Mange merknader

Atle Wold, Mattilsynet

UNDERSØKER: Seksjonssjef i Mattilsynet, Atle Wold, sier tilsynet har avdekket mange mangler i merkingen av mat.

Foto: Mattilsynet

Totalt har Mattilsynet undersøkt 490 produkter. I 270 av disse ble det avdekket feil i merkingen. Noen av produktene hadde også flere feil, for Mattilsynet kom med i alt 414 merknader til produktene.

– Jeg er litt overrasket over at vi har avdekket såpass mange feil, for vi har hatt fokus på dette i to år og bransjen lovet å skjerpe seg, men det ser ut til at man glemmer fort, sier Wold.

Flest merknader fikk brødvarene, etterfulgt av kjøtt- og fiskeprodukter. Blant feil som ble avdekket var unøyaktige ingredienslister og manglende mengdeangivelse av ingredienser, i tillegg til unøyaktig språk.

Vanskeliggjør kosthold

At det er brødvarene som får flest merknader bekymrer Diabetesforbundet.

– Inntak av karbohydrater påvirker blodsukkeret, og da er det viktig å vite om man spiser langsomme eller hurtige karbohydrater. Man kan tenke seg at feil merking gjør at personer med Diabetes Type 1 setter feil dose med insulin dersom man tror man har spist noe annet enn det som er tilfelle, sier Allgot.

Anslagsvis er det 28 000 nordmenn som har Diabetes Type 1. Tallet på dem som har Type 2 Diabetes er på omtrent 350 000 personer.

Bjørnar Allgot

REAGERER: Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, mener det er alvorlig at matvarer ikke har nøyaktige innholdslister

Foto: Peder Sognedal / Diabetesforbundet

Også for personer med Diabetes Type 2 er det viktig at det er samsvar mellom det man tror man putter i munnen og det man faktisk får i seg.

– Kosthold er en helt avgjørende måte å behandle dette, og noe vi bruker mye tid på. Det vanskeliggjør arbeidet mye dersom man ikke kan være sikker på at produktene faktisk inneholder det de lover. Det er vanskelig å be noen ta ansvar for det de spiser, når man ikke vet sikkert hva det er, sier generalsekretæren.

«Grov» feil

Blant matvarene som fikk merknad fra Mattilsynet var produktet «Grove scones» fra Toro og Orkla Foods Norge. Reglene sier at minst halvparten av melet må være grovt dersom et produkt kan kalle seg grovt.

I sconesene var det 32 prosent grovt mel. Altså ikke nok til å forsvare det grove navnet.

Diabetesforbundet mener slike feil gjør det vanskelig for diabetikere å spise riktig.

– Det burde være enkelt å måle ingrediensene, og det er veldig alvorlig for diabetikere når det ikke stemmer. Vi ber folk velge smarte produkter, som ofte handler om å velge grovt. Om noe fremstilles som grovt virker det også som et smart valg, også viser det seg at det ikke er det, det er helt utrolig, sier Allgot.

Skal rette opp

Orkla Foods Norge lover å rette opp feilen.

– Vår ambisjon er at all merking av vår mat skal være korrekt og i henhold til regelverket. Når Mattilsynet påpeker at det er for lite grovt mel i sconesen til å kalle dem grove, er det noe vi naturligvis tar til oss og vil rette opp i, sier Dag Olav Stokken, kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods til NRK

– Forstår du at diabetikere reagerer på feilmerkingen?

– Vi forstår det. Det er derfor vi ønsker at all merking av våre produkter skal være korrekt. Vi ønsker ikke at det skal være usikkerhet for noen av våre forbrukere om innholdet i produktene, sier Stokken.

Her kan du lese hele Mattilsynets rapport (ekstern lenke)

– Matbløff

Andre feil som er blitt avdekket er at juice ikke inneholder så mye frukt som den gir inntrykk av, eller at fiskekaker inneholder mer av en annen type fisk en navnet skulle tilsi. For eksempel at steinbitkaker bare inneholder åtte prosent steinbit.

Slike feil er alvorlig, og direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, mener det er snakk om å lure forbrukerne.

–Jeg kaller det juks og jeg kaller det matbløff. Det er for å villede forbruker og gjøre produktene sine mer attraktive sånn at du skal velge deres produkter og de kan tjene mer penger, sier Flesland.

Ikke med vilje

Mattilsynet har gjennomført slike undersøkelser av matvaremerking i to år. De håper matvareprodusentene vil ta merking mer på alvor.

– Alle avvik på merkeregelverket anses som alvorlig. Forbrukerne er helt avhengige av å kunne stole på informasjonen som gis. Med noen få unntak har vi heldigvis ikke avdekket funn som er direkte farlige, men merkingen påvirker valgene våre, og om den er unøyaktig vil det på sikt kunne gi en skjev fordeling av næringsstoffer. Denne type feil gir uttrykk for lite presisjon fra matvareprodusentenes side, sier Wold.

Men han understreker at de ikke tror noen av produsentene bevisst har vært unøyaktige med merkingen av maten.

– Vi har ikke noen indikasjoner som tyder på at unøyaktig merking er gjort med vond vilje, legger han til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger