Dette svarer Mæland om DNB-kontakten i 2014

Næringsminister Monika Mæland spurte DNB om skatteparadis i 2014. Svaret hun fikk kom verken fra konsernsjefen eller styrelederen.

Næringsminister Monica Mæland redegjør for hvilke svar hun har fått fra DnB om forholdene som er kommer for dagen i Panama Papers.

HAR BEDT OM REDEGJØRELSE: Monika Mæland forteller at det er styrets oppgave å finne ut hva som har skjedd i DNB.

– Vi fikk skriftlig svar fra en medarbeider i banken som var tydelig på at de ikke hadde virksomhet som verken bidro til skatteunndragelse eller hemmelighold, sier næringsminister Monika Mæland i Dagsrevyen.

Onsdag bekreftet hun, etter å ha blitt utspurt om statens eierskap i norske selskaper i Stortingets spørretime, at DNB spesifikt ble spurt om skatteunndragelser i 2014.

– Det var verken konsernsjef eller styreleder som svarte departementet?

– Nei, dette var en medarbeider i banken, som i for seg er ganske vanlig, svarer Mæland.

Til TV2 sier DNB at svaret de ga til Næringsdepartementet var mangelfull, men at de skrev svaret i god tro.

Søndag avslørte Aftenposten at DNBs datterselskap DNB Luxembourg i flere år hjalp norske kunder med å opprette selskaper i skatteparadiset Seychellene.

Innsyn i styreprotokoller

Som NRK fortalte tidligere denne uka ba daværende finansminister Kristin Halvorsen allerede i 2007 om at DNB skulle avvikle praksisen i Luxembourg. Oppfordringen kom som følge av at det på hjemmesiden til DNB Luxembourg ble markedsført for en banktjeneste som var «diskret» og opererte under «Luxembourgs banksekretesse».

Oppfordringen fra Halvorsen kom derimot aldri fram til DNB fordi byråkratene i finansdepartementet ga finanstilsynet beskjed om at teksten på hjemmesiden kunne oppfattes som skatteunndragelse. Deretter ga finanstilsynet beskjed videre til DNB om at markedsføringen måtte endres fordi det kunne skade bankens omdømme.

Det fortalte både kommunikasjonsdirektør i Finansdepartementet, Eva Karin Dahle Rabben og kommunikasjonssjef Jo Singstad i finanstilsynet til NRK onsdag. Den samme informasjonen kommer fram i utdrag fra to forskjellige styreprotokoller fra finanstilsynet som NRK har fått innsyn i.

– Bekrefter det Halvorsen sa

I styreprotokollen fra 24. august 2007 skriver det som da het kredittilsynet at «omtalen kan oppfattes som oppfordring til skatteunndragelse. Tilsynet har bedt banken vurdere å endre omtalen ut fra hensynet til omdømmet. Saken kan bli omtalt i media».

En måned senere står det i styreprotokollen at banken har «foretatt hensiktsmessige justeringer av teksten på Internett om datterbanken i Luxembourg».

Beskjeden fra Halvorsen, via NRK i 2007, nådde likevel fram til DNB. For i samme reportasje i Dagsrevyen sa daværende informasjonsdirektør Eivind Grønstad at «vi tar kritikken som kommer fram veldig alvorlig. Vi vil se på alle forhold den berører og se om det er ting vi må endre på for å sikre at all vår virksomhet lever opp til de strenge reglene vi har i DNB NOR».

– Det er vanskelig for meg å svare for hva som skjedde i 2007, men det bekrefter jo det Kristin Halvorsen har sagt tidligere i uken. Nemlig at hun tok dette opp og ba finanstilsynet følge opp overfor banken. Hvilket de da åpenbart har gjort, sier Mæland om finanstilsynets styreprotokoller.

SISTE NYTT

Siste meldinger